Skip to main content

Enstar genomför ännu ett energiprojekt för Stockholms Stad

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 10:13 CEST

Stockholms Stads fastighetsbolag Micasa Fastigheter har tecknat avtal med Enstar om design och leverans av komplett energisystem för värme, varmvatten, kyla, ventilation och reservkraft.

Vi är väldigt glada över att konstatera att vårt förslag också var det vinnande anbudet i denna offentliga upphandling. Aktuellt objekt är ett behandlingshem bestående av flera byggnader inom en och samma fastighet som är belägen på Gålö strax söder om Stockholm.

Samtliga byggnader kommer att få individuellt anpassade lösningar för optimal funktion och driftekonomi. Utöver geoenergi, värmepumpteknik, frånluftsåtervinning, solfångare och anpassad styr och övervakning har Micasa i det här fallet även valt ett högeffektivt reservkraftaggregat som skall säkerställa drift även om det blir strömavbrott, vilket tyvärr har hänt tidigare år.

Micasa Fastigheter har som första svenska företag certifierat sig enligt energiledningssystemet ISO 5001. Det är därför ett extra privilegium att bli utvald totalentreprenör för detta energiprojekt som kommer att generera såväl lönsamhet som minskad miljöpåverkan under många år framöver.

ENSTAR är företaget som bygger effektiva lösningar för värme och kyla.
Vi brinner för energi, ekonomi och miljö, – ett intresse som vi också har gemensamt med våra kunder.
Ur ett internationellt CleanTech perspektiv står vi för tillämpningar och lösningar som baseras på samhällsnyttig och miljöanpassad teknologi. Teknologi som gör nytta först när den kommer till användning. Lite förenklat letar vi fram förnybar gratisenergi i fastigheten som i en teknisk lösning genererar väldigt hög verkningsgrad. Lösningarna konstrueras, levereras, installeras och driftsätts av oss. Från ax till limpa med andra ord.
Vi har över 30 års samlad erfarenhet inom området. Det är en bra förutsättning för att leva upp till vår ambition att skapa lösningar som är i särklass. Och som ger största utväxling för dig som kund.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera