Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden

Nyhet   •   Jun 19, 2013 13:57 CEST

Erik Olsson Fastighetsförmedling upplever vi att bostadsmarknaden i de tre storstadsregionerna är minst lika stark och stabil som tidigare med försäljningar på eller runt rekordnivå. En lika stor del av bostäderna som tidigare säljs till personer i vårt spekulantregister innan de når den publika marknaden. Försommarens Erik Olsson Bostadsindex visade att visningsbesökarna har en positiv framtidstro.

Sommaren brukar vara en bra period att sälja på eftersom utbudet minskar mer än efterfrågan. Bankernas krav på att sälja den gamla bostaden innan man köper ny, kombinerat med ett extra lågt utbud under sommaren, gör det ändå viktigare att förbereda köpet redan parallellt med försäljningen. Då kan de som säljer först agera snabbt när det är dags att köpa ny bostad.

Finansinspektionens golv för riskvikten på bostadslån med 15% är intressant. Politiker och myndigheter har länge oroat sig för hushållens höga bostadslån. Oron har resulterat i att hela Sverige har haft en högre räntenivå, som ger lägre tillväxt, trots att inflationen länge varit långt under Riksbankens mål. Många åtgärder för att minska bostadslånens tillväxt så som Bolånetak och förslag om ammorteringskrav eller begränsad avdragsrätt för låneräntor har uppenbara biverkningar som segregation och ökade svårigheter för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Om politikerna inför regler som stör bostadsmarknaden för mycket kommer det att skapa stor oro bland hushållen. Det skulle, via minskad hushållskonsumtion och ökad arbetslöshet, kunna leda till en djup och långvarig lågkonjunktur med en nervös och instabil bostadsmarknad i centrum. Högre riskvikt för bostadslån kan göra att Riksbank och politiker vågar föra en penning- och finanspolitik som är mer stimulerande för ekonomin än annars genom att vi får ett instrument som bara påverkar just bolåneräntorna, så att tillväxten i hushållens bostadslån dämpas. I så fall kan det nya golvet vara ett bra instrument som ger en dämpad men stabil bostadsmarknad genom det angriper själva problemet och till och med är positivt för de andra faktorerna (förutom bolåneräntorna) som är viktigast för bostadsmarknadens utveckling. 

Vi räknar med låga bolåneräntor under ett par år, även om golvet för bankernas riskvikt ökar något. Sysselsättningen är, trots medias rapportering om stigande arbetslöshet, jämförelsevis stark med ovanligt många sysselsatta och ett positivt trendbrott i antalet arbetade timmar. Försommarens Erik Olsson Bostadsindex visar god tillförsikt bland hushållen som går på bostadsvisningar. Därför tror vi på Erik Olsson Fastighetsförmedling att vi har en stabil bostadsmarknad framför oss. 

I Stockholm är bostadsmarknaden fortsatt stabil med ett ovanligt lågt utbud och höga avslutspriser. Villaförsäljningarna har kommit igång senare än normalt efter en lång vinter. Det bör leda till att aktiviteten på bostadsmarknaden fortsätter längre in på sommaren. Villamarknaden påverkar hela bostadsmarknaden eftersom villor skapar flyttkedjor som brukar inkludera lägenheter. Det totala antalet försäljningar varierar bara marginellt från år till år. Därför bör det låga utbudet under första halvåret följas av ett större utbud framåt inledningen av hösten. Ca 30% av det som Erik Olsson förmedlar i Stockholm säljs redan innan den publika huvudvisningen. 

I Göteborg är marknaden fortsatt god. Utbudet av villor har tagit fart vilket är normalt för årstiden. Utbudet för bostadsrätter är precis som tidigare under 2013 mycket lågt, även om det ökat något sista tiden. Under sommaren räknar vi med att utbudet traditionsenligt sjunker rejält. Det är gynnsamt för säljarna. Erik Olsson fortsätter att sälja ungefär varannan bostad innan ordinarie annonserad visning i Göteborg.

I Malmöområdet är bostadsmarknaden balanserad, men det är fortfarande ett överutbud av bostäder till salu och köparens marknad som råder. Just nu säljs det många bostäder i Skåne. Erik Olsson Fastighetsförmedling noterar rekord i antalet förmedlade bostäder i Skåne sedan toppåret 2007. Den stora mängden bostadsförsäljningar bör leda till att överutbudet av bostäder minskar på sikt. Våra mäklare är optimistiska inför resten av 2013. För tillfället säljs cirka 15% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar i Öresundsregionen redan innan den publika huvudvisningen.

Kontakta oss gärna för en mer utförlig kommentar. 

Erik Olsson nås på: 070-760 66 00 eller genom Johan Nordenfelt, pressansvarig, på: 0733-77 84 40 eller johan.nordenfelt@erikolsson.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.