Skip to main content

Taggar

erik olsson

visning

Senaste nytt

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 augusti 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 augusti 2019

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2019 06:00 CEST

På Erik Olsson Fastighetsförmedling har vi sålt många bostäder i sommar. Om färre osålda bostäder kommer tillbaka blir utbudsökningen i höst mindre. Det stabiliserar marknaden på ett värdefullt sätt. Marknadsläget i säsongsstarten styr marknadspsykologin på ett sätt som präglar bostadsmarknadens utveckling i höst genom att det avgör om efterfrågan kommer att matcha det stora utbudet eller inte.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 juli 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 juli 2019

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2019 10:29 CEST

Om trenden med positiv marknadspsykologi står sig eller ej beror mycket på vad det görs för politiska utspel om ränteavdrag och annat som berör bostadslån. Tack vare att det såldes många bostäder i våras blir det mindre osålt som läggs till den stora utbudsökningen av nyproduktion och successionsbostäder. Det ökar chansen att efterfrågan matchar utbudet även efter sommaren.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 juni 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 19 juni 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 10:41 CEST

Trenden med positivare marknadspsykologi som Erik Olsson Bostadsindex fångade upp redan i våras har blivit självförverkligande. Ett stort utbud var ingen överraskning, men efterfrågan har matchat så att det har sålts många bostäder till bibehållna priser. En låg andel osålt och många sålda bostäder under vår och försommar ger en stabilare marknad när allt startar igen efter semestern.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 17 maj 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 17 maj 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 09:00 CEST

Erik Olsson Bostadsindex visar att visningsbesökarna har positivare syn på bostadsprisernas utveckling. De kalkylerar med högre bolåneränta som ger bättre motståndskraft mot ränteökningar och regelförändringar när de planerar sitt bostadsköp. Trots att prisförväntningarna har ökat är förväntningarna fortfarande lågt ställda, och kombineras med oro för den egna ekonomin.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 april 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 april 2019

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2019 09:00 CEST

En fortsatt stor efterfrågan möter det stora utbudet av bostäder, vilket ger en stabil och balanserad marknad. Att det sålts färre bostäder i Stockholm under första kvartalet i år är troligtvis inte en trend som väntas sprida sig, utan snarare en effekt av att det är som mest utmanande att finansiera ett bostadsköp där priserna är som högst.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 mars 2019

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 mars 2019

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 09:32 CET

Att efterfrågan matchar utbudet ger en stabil marknad. Erik Olsson Bostadsindex visar att marknadsklimatet bygger på att visningsbesökarna har ovanligt lågt ställda prisförväntningar så att marknaden blir mindre känslig för besvikelser. Mindre än 20% räknar med sänkta ränteavdrag. Politikerna måste vara försiktiga så de inte skapar oro som minskar efterfrågan så vi tappar marknadsbalansen.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 februari 2019
Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 januari

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 09:01 CET

Nu ökar aktiviteten på bostadsmarknaden snabbt. Hittills har volymökningen varit balanserad med en efterfråga som matchar utbudet. Att utbudet blir stort är uppenbart. Den stora frågan är om efterfrågan absorberar utbudet så att vi får en balanserad volymökning. Hittills känns det stabilt.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 14 december 2018

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 14 december 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 09:19 CET

Nu sänker sig julstiltjen snart över bostadsmarknaden. Aktiviteten minskar på ett balanserat sätt, så att marknadsstyrkan inte påverkas så mycket. Marknaden blir mer motståndskraftig mot kommande utbudsökningar och räntehöjningar genom att förväntningarna är lågt ställda och ränteökningar är inprisade på ett sätt som ger en stabilare marknad. Det är svårare att bli besviken när man är negativ.

Erik Olsson Fastighetsförmedling ansluter sig till Trygg Mäklare

Erik Olsson Fastighetsförmedling ansluter sig till Trygg Mäklare

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 14:00 CET

Erik Olsson Fastighetsförmedling ansluter sig till Trygg Mäklare för att göra det lättare för den som skall sälja bostad att välja rätt mäklare.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 15 nov 2018

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 15 nov 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 08:57 CET

Erik Olsson Bostadsindex (EOBi) visar att visningsbesökarna har låga förväntningar på bostadspriserna. Att en kommande ränteökning delvis är diskonterad i marknaden vi har nu ger en stabilare marknad som är mindre känslig. Samtidigt gör just oron för räntehöjningar köparna mer avvaktande på ett sätt som kan skapa ett överutbud som blir svårt att hantera med restriktiv utlåning och höjda räntor.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 oktober

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 09:01 CEST

Bostadsmarknaden är stabil med en prisutveckling i sidled på en nivå nära den absoluta toppnivån. Lite paradoxalt hålls priserna uppe av att ödmjukheten hos säljarna har ökat. När de accepterar den rådande prisnivån minskar andelen osålda bostäder så vi får en mer balanserad marknad med ett lägre utbud än annars. Nu ökar spänningen när inflationen stiger, så ränteökningarna rycker närmare.

Erik Olsson Fastighetsförmedlings Konstfönster visar upp lovande konstnärer för en ny publik

Erik Olsson Fastighetsförmedlings Konstfönster visar upp lovande konstnärer för en ny publik

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 11:06 CEST

Vår utställningsverksamhet "Konstfönstret" erbjuder lovande konstnärstalanger ett skyltfönster att synas genom. Samtidigt får våra kunder och förbipasserade möjlighet att ta del av högkvalitativ konst på ett lättillgängligt sätt.

Vernissage med Ludvig Helin i Erik Olssons "Konstfönster"

Vernissage med Ludvig Helin i Erik Olssons "Konstfönster"

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 10:30 CEST

Idag 2:a oktober kl 17-19 har vi vernissage med Ludvig Helin på vårt kontor på Valhallavägen 163. Vi bjuder på ett glas vin och lite tilltugg i sällskap av konstnären. Läs mer om vår utställningsverksamhet i Konstfönstret och om utställningen med Ludvig Helin: https://www.erikolsson.se/Socialt-och-event/konstfonstret/

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 sep 2018

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 18 sep 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 09:01 CEST

Erik Olsson Bostadsindex (EOBi) visar att visningsbesökarna fortfarande har historiskt låga förväntningar på bostadsprisernas utveckling. De kalkylerar med högre bolåneränta och högre belåningsgrad när de planerar sina bostadsköp. Två starka krafter påverkar bostadsmarknaden åt helt olika håll, och trenden som skapas när marknadsvolymen maximeras kommer att förstärka sig själv.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 17 augusti 2018

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 17 augusti 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 09:02 CEST

Efter sommarens låga volym får vi se om efterfrågan ökar tillräckligt nu när utbudet ökar kraftigt. Utbudet, med fokus på nyproduktion, och bankernas stramare regler för bostadslån blir avgörande nu när förutsättningarna i övrigt är så goda. Vi får ett ordentligt test av marknadens styrka och motståndskraft när köparsidan skall frambringa en köpkraft som absorberar en stor utbudsökning.

Erik Olsson stärker sin tillväxtresa tillsammans med en ny partner
Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 16 juli 2018

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 16 juli 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2018 09:00 CEST

Vi går in i sommarstiltjen med en bostadsmarknad som är stabil vad gäller bostadspriserna, samtidigt som ett stort utbud och ökade svårigheter att finansiera ett bostadsköp med bostadslån skapar låsningar så att färre bostäder säljs. Det återstår att se hur stark och motståndskraftig marknaden är om utbudet av både nyproduktion och successionsbostäder ökar när allt tar fart efter sommaren.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 15 juni 2018

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 15 juni 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 09:01 CEST

Erik Olsson Bostadsindex (EOBi) visar att visningsbesökarna tror på en starkare utveckling för bostadspriserna, men man är kvar på en låg nivå. De räknar med lägre ränta och lägre belåningsgrad när de planerar sina bostadsköp. Två starka krafter påverkar bostadsmarknaden åt helt olika håll.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 16 maj 2018

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 16 maj 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 09:01 CEST

Nu får vi en period med hög och jämn aktivitet fram till midsommar. Goda fundamentala förutsättningar och lägre risk för politiska utspel som skapar oro talar för högre bostadspriser. En stor mängd osålda nyproducerade bostäder som ökar det totala bostadsutbudet dämpar priserna. Sammantaget bedömer vi på Erik Olsson att den nuvarande prisnivån försvaras och bostadsmarknaden konsolideras.