Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 13 maj 2016

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 15:44 CEST

På Erik Olsson Fastighetsförmedling betraktar vi fortfarande bostadsmarknaden som stark, men mer avvaktande och splittrad än tidigare. Sista månaden innan amorteringskravet träder i kraft är ett chickenrace mellan köpare och säljare, där utgången av racet och bostadsmarknadens utveckling när amorteringsreglerna väl är på plats är oviss.

Priserna har stabiliserats på en historiskt hög nivå. Det känns svårare än tidigare att försvara den nuvarande prisnivån. Andelen bostäder som säljs innan den publika visningen har minskat. Ett större utbud och ovisshet om förutsättningarna för att äga en bostad i framtiden gör marknaden splittrad. Attraktiva bostäder säljs fortfarande snabbt och till höga priser. Andra bostäder tar längre tid att sälja nu jämfört med när marknaden var hetsigare och mer förlåtande.

Det större utbudet vi har nu består delvis av säljare med för höga prisförväntningar. De hoppas på samma effekt som när amorteringskravet skulle införas förra året. Då berodde den ökade aktiviteten på ett stort intresse från köpare som ville förekomma amorteringsreglerna. Nu är det tvärt om när säljarna agerar med förhoppning om att kunna sälja dyrt innan amorteringskravet införs. Köpare som fått besked från mer restriktiva banker om att de inte slipper amortera, även om de genomför köpet innan lagen träder i kraft första juni, kan lika gärna vänta med köpet. Mer avvaktande spekulanter som sprids ut på fler bostäder ger en trögare marknad. Kravet på mäklarens förmåga att skapa intresse för bostaden samt att få säljare och köpare att mötas är större än tidigare.

Osäkerheten om framtiden i avsaknad av politisk förutsägbarhet gör också att många köpare skjuter upp sitt bostadsköp. Storstadsregionerna påverkas mest av oron som olika förslag för att bromsa hushållens bostadslån skapar. Behovet av förutsägbarhet, så att hushållen vet hur tung bördan av bostadslånen blir i form av ränteavdrag, amorteringskrav, skuldkvoter och annat blir större i områden där bostäderna är dyrast så att man tar större lån.

Trendbrott på bostadsmarknaden börjar ofta i Stockholm där bostadspriser och bostadslån är högst. Nu verkar det som en större del av bostäderna tar längre tid att sälja, eller inte säljs alls. Det är lite lömskt eftersom det tyder på att marknaden är svagare, utan att det avspeglas i prisstatistiken. Problemet för säljarna med osålda bostäder är ju just att de inte säljs, så att de inte ingår i boprisstatistiken. När marknaden försvagas är det först när säljarnas förväntningar dämpas och möter köparnas betalningsvilja som bostäderna säljs och genererar lägre bostadspriser i statistiken. Den stora bostadsbristen i våra större städer med tillväxt skapar samtidigt en hög betalningsvilja som fungerar som en krockkudde mot lägre bostadspriser.

Ett större utbud och höga prisförväntningar hos många säljare gör marknaden trögare. Vårt eget stora antal kommande bostäder gör att vi räknar med ett högt utbud till amorteringskravet införs. Tidigarelagda bostadsaffärer för att slippa amorteringskravet borde det leda till att utbudet, som alltid sjunker dramatiskt under sommaren, blir extra lågt nu i sommar när reglerna väl är på plats.

I Stockholm fortsätter utbudet att öka när säljarna agerar för att förekomma amorteringskravet. Det är lite färre visningsbesökare och viktigare för säljare och mäklare att ta väl vara på de möjligheter som ändå ges. Ca 15% av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Stockholm säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen.

I Göteborg präglas marknaden av ett större utbud och färre besökare på varje visning. Läge och prissättning är viktigare än tidigare för att en bostad skall intressera marknaden. Andelen av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen har minskat lite, men är ändå runt jämförelsevis höga 30%.

I Malmö-området och Lund ökar utbudet fortfarande. Det kommande amorteringskravet har aktiverat säljarna snarare än köparna så att marknaden blir lite trögare. I Skåne säljs fortfarande 10-15% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.