Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 14 december 2015

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 10:10 CET

På Erik Olsson Fastighetsförmedling betraktar vi bostadsmarknaden som stark men lite avvaktande inför julhelgen. De faktiska förutsättningarna är lika positiva som i somras, men Erik Olsson Bostadsindex visar att förväntningarna har blivit mycket dystrare än i somras. Det återstår att se hur bostadsmarknaden reagerar på de sänkta förväntningarna när utbudet ökar efter årsskiftet.

Ibland talar vi om den viktiga skillnaden mellan betalningsvilja och betalningsförmåga. Betalningsförmågan har varit ungefär den samma under hela året med låg ränta, hög sysselsättning, och uppskjutna inkomstskattehöjningar. Betalningsviljan har eldats på av storstädernas bostadsbrist hela året, men har ändå varierat mycket beroende på politiska utspel om amorteringsregler och begränsningar av ränteavdragen. Sammantaget har betalningsviljan därför varierat mer än betalningsförmågan och varit det som styrt hur bostadsmarknaden har uppfattats.

Två av tre visningsbesökare i vår visningsundersökning räknar inte med att avdragsrätten för bolåneräntor kommer att begränsas när de planerar sitt bostadsköp. Samtidigt visar Erik Olsson Bostadsindex (EOBi) att en lång tid med extremt låga räntor får de som köper ny bostad att kalkylera med låga räntor. Politikerna måste vara försiktiga när de ändrar förutsättningarna för att äga en bostad med nya lagar och regler. Många bostadsköpare är dåligt rustade för en kombination av högre bolåneräntor och hårdare regler som gör att samma räntenivå ger större effekt i plånboken. Våra låga räntor skapar en lämplig tidpunkt att införa åtstramningar som politikerna vill genomföra, men de måste inse att man inte vet hur hårt åtgärderna slår i framtiden, med en normal räntenivå.

Erik Olsson Bostadsindex (EOBi) visar att visningsbesökarnas förväntningar på bostadspriserna under det kommande året har sänkts betydligt. Ändå är det 80% som tror på stillastående eller svagt ökande bostadspriser. Få tror bostadspriserna kommer att sjunka under det kommande året. Nettot mellan höjda och sänkta priser har gått ner från höga 58% till låga 37%. Förväntningarna på den egna hushållsekonomin inte har varit så dystra som nu sedan den ekonomiska krisen hösten 2011. För första gången sedan dess är det mindre än 40% av hushållen som räknar med en förbättrad ekonomi under det kommande året. Visningsbesökarna räknar med 2,67% som rörlig bolåneränta. Marginalen jämfört med bankernas ränta är tillbaka på en normal nivå efter att ha varit rekordlåg under sensommaren. Drygt hälften planerar att belåna mer än 70% av bostadens värde. Förra kvartalet var det hela två tredjedelar. En ökad oro och dystrare framtidsutsikter gör visningsbesökarna försiktigare med belåningen när de planerar bostadsköp. Det är bra att hushållen har bättre marginaler mot att räntorna går upp, eller att samma räntenivå svider mer för att reglerna ändras.

I Stockholm har bostadsmarknaden varit fortsatt stark under årets sista månader. Utbudet har minskat ytterligare samtidigt som köparna är fortfarande många. Det ger avslut på höga prisnivåer trots mediala varningar som förstärker hushållens mer pessimistiska inställning till den egna ekonomin. Andelen av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är runt 15% nu.

I Göteborgblev november en stark månad och Erik Olsson förmedlade 20% fler bostäder jämfört med förra året. Trenden är dock att försäljningarna tar lite längre tid och att det är färre som är intresserade av bostäderna som är till salu. Hittills följer december samma mönster med trögare försäljning. En dryg tredjedel av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Göteborg säljs fortfarande innan den publika huvudvisningen.

I Malmöområdetoch Lund har utbudet inte bara varit lågt under året. Utbudet har dessutom varit jämnare, med mindre skillnad mellan toppar och dalar, än tidigare år. Under kommande jul- och nyårsperiod förväntar vi oss ett rejält ras i utbudet innan det ökar igen efter årsskiftet. Antalet visningsbesökare är färre nu än förra månaden. De som kommer är fortfarande angelägna så att bostäderna ändå säljs. I Skåne säljs 15 - 20% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy