Skip to main content

​Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 14 mars 2018

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 09:05 CET

Erik Olsson Bostadsindex visar att förväntningarna på bostadspriserna inte är lika negativa som tidigare. Nettot av de som tror på prisökning, med avdrag för de som tror på sänkning, är -18. Det är en stor ökning från i höstas, men fortfarande lågt historiskt sett. Visningsbesökarna ser en ganska stabil marknad framför sig. 76 % av visningsbesökarna tror på stillastående eller svagt fallande bostadspriser. Bara 5 % tror att vi får prisförändringar på mer än 10 % under de kommande 12 månaderna. Visningsbesökarnas förväntningar på den egna ekonomin är lika höga som tidigare, så de negativa prisförväntningarna beror snarare på en oro för ökade räntor och framtida åtgärder för att dämpa ökningen av bostadslånen.

Oron och försiktigheten på marknaden var större när det beslutades om det nya amorteringskravet än nu när det faktiskt införs. EOBi visar att visningsbesökarna kalkylerar med en något lägre bolåneränta på 3,45 % när de planerar sina köp. Dessutom planerar de för en högre belåningsgrad nu än förra kvartalet. Skillnaden beror på att färre planerar att belåna mindre än 50 % av bostadens värde, så att de inte berörs av kravet, och att fler avser att belåna hela 81-90 % av bostadens värde. Tre av fyra räknar med att beröras av amorteringskravet. Hälften av de tillfrågade planerar att belåna mer än 70 % av bostadens värde, så de drabbas maximalt av den del av amorteringskravet som bygger på belåningsgrad. Det är en ökning med hela 8 procentenheter jämfört med förra kvartalet. Positioneringen för att klara framtida ränteökningar och regelförändringar som ökar bördan av bostadslånen från förra kvartalet tycks ha varit tillfällig.

EOBi visar att det fortfarande är ca 25 % av visningsbesökarna som skulle leta efter en billigare bostad om den rörliga bolåneräntan fördubblas till 3 %. Samtidigt visas den minskade oron genom att det återigen är fler som prioriterar att maximera chansen för en riktigt lyckad bostadsförsäljning framför att minimera risken för att bostadsförsäljningen går riktigt dåligt. Oron har minskat när prisnedgången har avbrutits och bostadspriserna har stabiliserats så att visningsbesökarna är villiga att ta mer risk.

Initialt är effekten av det nya amorteringskravet att utbudet har minskat på ett balanserat sätt genom att efterfrågan minskat ungefär lika mycket. Att reglerna väl är på plats minskar osäkerheten. Så länge räntan är så låg slår en extra procents amortering inte så hårt. När räntorna väl stiger gör de nya amorteringsreglerna lite paradoxalt hushållen mer räntekänsliga eftersom en högre räntekostnad blir ännu tyngre att bära när den toppas av en större tvångsamortering.

I Stockholm har marknaden stabiliserats och utbudet sjunkit. Trots att den nya delen av amorteringskravet påverkar stockholmarna mest, verkar fördelen av att slippa osäkerheten om hur kravet skulle påverka marknaden överväga nackdelen i form av faktiska amorteringsökningar så länge räntan är så låg nu. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är kvar runt jämförelsevis låga 10 %.

I Göteborg ser vi hur utbudet har minskat med ca 20 % sedan amorteringskravet infördes. Det återstår att se om det ger en starkare marknad eller om antalet spekulanter också minskar. I februari fick våra mäklare slita hårdare än vanligt med en kombination av många visningar och mycket förhandlingar för att få ihop försäljningarna. Historiskt låga 5 % av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Göteborg säljs innan den publika huvudvisningen.

I Malmöområdet har Erik Olsson haft en fantastisk inledning på året med ökad omsättning och större marknadsandel. Det har dock varit en arbetsseger, med fler visningar och intensivare förhandlingar för att få säljare och köpare att mötas. Nu ser vi att utbudet minskar. Vi ser det som en tillfällig effekt av att amorteringskravet är på plats. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen ca 5 %.

Kontakta informationschef Johan Nordenfelt på 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på 070-760 66 00.

Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med en idé om att utmana branschens konventioner. Att tänka nytt istället för att göra som man alltid gjort. Att jobba metodiskt och proaktivt istället för att annonsera och vänta. Ambitionen var att erbjuda en modern mäklartjänst som minimerar det oroliga pirret i magen för alla inblandade och maximerar möjligheterna till en bra affär.

Det här gör vi idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Skanör och Varberg. Varje år förmedlar våra cirka 200 medarbetare tusentals lägenheter, radhus, villor, tomter och nyproducerade bostäder. Alla är specialiserade på sina lokala områden, men har en sak gemensam: omsorgen om varje detalj i försäljningsprocessen och viljan att alltid leverera mer än godkänt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy