Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 14 november 2016

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 09:25 CET

På Erik Olsson Fastighetsförmedling betraktar vi bostadsmarknaden som stark och stabil trots att nervositeten som redan fanns ökade lite efter presidentvalet i USA. De grundläggande förutsättningarna är extremt fördelaktiga. Amorteringskravets effekter märks mer och mer.

Amorteringskravet påverkar bostadsmarknaden mer och mer trots att det var länge sedan det infördes. Spekulanterna genomför sina köp på ett mer genomtänkt sätt. De tänker igenom situationen tidigare i sin köpprocess. Det blir lite färre visningsbesökare, men fortfarande är det ungefär lika många som är genuint intresserade av bostaden, och har ekonomi att köpa den. Effekten av amorteringskravet är störst i Stockholmsområdet där bostadspriserna och bostadslånen är högst. En tid med ganska stillastående priser gör det lättare att planera lånebehovet en bostadsaffär. Sammantaget ger detta en jämförelsevis stabil bostadsmarknad där priserna planat ut på hög nivå.

Effekterna på den svenska bostadsmarknaden av att Trump blev president i USA blir förmodligen rätt små. Precis som vid Brexit i somras skapar valresultatet en osäkerhet som ökar nervositeten på bostadsmarknaden. När den initiala turbulensen lagt sig beror utveckling på hur de fundamentala faktorerna som styr bostadspriserna, i form av sysselsättning, disponibla inkomster, räntenivå, börsutveckling, psykologi, nettoinflytt och nyproduktion av bostäder utvecklas. Psykologin ändrar sig snabbare än de andra faktorerna och påverkar marknaden mycket under en kort tid. Trumps valseger var negativ för den marknadspsykologin. Börsreaktionerna efter valet tyder på att de finansiella marknaderna inte är så oroade. Sysselsättningen påverkas negativt om Trumps protektionistiska inriktning blir negativ för Svensk export till USA. Varuexporten till USA är knappt 8% av vår totala varuexport. Den direkta varuexporten till USA kan med andra ord minska kraftigt utan att det påverkar vår totala export och den svenska ekonomin så mycket. Om ett mer protektionistiskt och slutet USA däremot gör att hela världshandeln minskar kan sysselsättningen i Sverige påverkas negativt på ett sätt som påverkar bostadspriserna. Inte minst den svenska motorfordonsindustrin, och underleverantörer till den, kan påverkas negativt genom att den har en jämförelsevis stor exportandel till USA. Just stöd till amerikansk bilindustri kan bli en tidig politisk åtgärd av symbolisk betydelse när Trump vill visa beslutsamhet för att göra ”America great again”. Särskilt västra Sverige kan påverkas om export av motorfordon och andra industrivaror försvåras.

På Erik Olsson betraktar vi fortfarande bostadsmarknaden som stark men lite nervös. Sedan en tid tillbaka har vi haft en hög och ganska stillastående prisnivå på ett sätt som ökar chansen att vi får långsiktigt hållbara bostadspriser genom att resten av ekonomin kommer i kapp bostradsmarknaden. Med Trump som president i USA kan oron öka lite men, osäkerhet om ränteavdrag, skuldkvoter, dyra reavinstuppskov och bristen på förutsägbarhet utan blocköverskridande överenskommelser gör att problemen och riskerna för vår svenska bostadsmarknad finns på närmare håll än USA.

I Stockholm är marknaden fortfarande stabil och balanserad trots att utbudet är större än förra året. Köparna agerar eftertänksamt men har samma köpkraft som tidigare. Drygt 25%av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Stockholm säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen.

I Göteborgär marknaden mer spretig och instabil än tidigare. Vissa bostäder lockar många. Andra känns ganska kalla. Mäklarna får jobba hårdare och många försäljningar tar längre tid. När bostäderna väl säljs blir priserna ändå höga. Vi räknar med att det fortsätter så året ut. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är ca 30%.

I Malmöområdetoch Lund ärmarknaden fortsatt stark. Bostäderna säljs snabbt så att utbudet blir lägre. Trenden är att utbudet sjunker ytterligare. Det bidrar till vi har många köpstarka och målmedvetna visningsbesökare. I Skåne har andelen bostäder Erik Olsson förmedlar som säljs redan innan den långa publika visningen ökat till närmare 30%.


Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.