Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 14 oktober 2016

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 09:01 CEST

På Erik Olsson bedömer vi att höstbudgeten är svagt dämpande för bostadspriserna. Effekten är mest psykologisk eftersom inkomstskatteökningarna som aviseras inte är så stora. Signalpolitiken, med sänkt brytpunkt för statlig inkomstskatt och ökad värnskatt, för ungefär 1 miljon svenskar gör dock att de hushåll som drivit bostadspriserna i storstadsregionerna ser lite dystrare på sin hushållsekonomi än annars. Det minskar betalningsviljan när de köper ny bostad.

I veckan visade ny statistik att inflationen är långt under Riksbankens mål på 2%, och framförallt långt under deras egen prognos nu i september. Trots att vi bara haft tvingande amorteringskrav några månader gör det nog att perioden av minskad politisk risk på bostadsmarknaden lider mot sitt slut. Besked om att avvakta med nya åtgärder för att dämpa ökningen av bostadslånen tills man ser effekterna av reglerna vi redan har, byts mot nya uttalanden om införande av skuldkvoter och sänkt avdragsrätt för bolåneräntor. Kopplingen mellan inkomst och låneutrymme, som skuldkvoterna innebär, är sund, och ett bra komplement till det fokus på bankernas risk för kreditförluster som tidigare fixering vid belåningsgraden innebar. Det man är rädd för är snarare att hushållen minskar annan konsumtion om bördan av bostadslånen blir för tung. Då förlorar Sveriges ekonomi sin tillväxt och går i baklås. Vi måste ha rätt fokus i debatten om vilka åtgärder som skall sättas in mot bostadslånen. Skuldkvoterna är mer träffsäkra med en bättre koppling till det man vill skydda sig mot. Låneutrymmet, och därmed både bostadspriserna och hushållens räntekänslighet, får en tydligare koppling till löneutvecklingen. Införs tvingande regler om skuldkvoter måste man dock vara försiktig och sätta gränsen så högt att den signalerar, och guidar hushållen, snarare än att den utgör ytterligare en ny faktisk restriktion. Sänkt avdragsrätt för bolåneräntor är en mer riskabel åtgärd som påverkar många direkt. Det är farligt att införa hårdare åtgärder mot bostadslånen innan vi vet vad reglerna vi redan har ger för effekter på bostadsmarknaden vid betydligt högre, och mer normala, räntenivåer. Det är stor risk att politikerna utlöser just de effekter de vill undvika om de inför nya regler som ger stora och snabba förändringar i förutsättningarna på bostadsmarknaden.

På Erik Olsson räknar vi med att bostadsmarknaden fortsätter att vara stabil och stark. Restriktivare utlåning gör att hushållen måste prioritera hårdare för att kunna tillfredsställa sina grundläggande bostadsbehov med lägre budget. Yteffektiva bostäder och områden i utkanten av de allra dyraste lägena kommer förmodligen att efterfrågas mer då.

I Stockholm känns marknaden lika stark som tidigare samtidigt som den är mindre hetsig och nervös på ett stabiliserande sätt. Förändringar i utbudet har motsvarats väl av efterfrågan och vi har gott om besökare på våra visningar. Drygt 20%av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Stockholm säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen.

I Göteborg bidrar det låga utbudet till en fortsatt stark bostadsmarknad, särskilt på villamarknaden. Erik Olssons tredje kvartal var minst lika starkt som 2015. Vi räknar med en lika stark marknad under resten av året. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är drygt 30%.

I Malmö-området och Lund är marknaden fortsatt stark. Utbudet är lika lågt som tidigare, och verkar sjunka ytterligare. Vi har fler visningsbesökare nu än tidigare. De är dessutom målmedvetna och köpstarka. Fler än tidigare vill vara med i vårt spekulantregister. I Skåne har andelen bostäder Erik Olsson förmedlar som säljs redan innan den långa publika visningen ökat till ca 20-25%.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.

Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy