Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 15 januari 2016

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 09:09 CET

På Erik Olsson Fastighetsförmedling betraktar vi bostadsmarknaden under 2015 som stark, men lite labil. Bostadspriserna ökade och affärerna gick snabbt. På våren rusade priserna när många ville undvika amorteringskravet som stoppades. Under hösten tog psykologin överhanden. Debatt om bostadspriser och bostadslån skapade nervositet samtidigt som hushållens framtidsutsikter avseende ekonomin blev dystrare. 2016 har börjat stabilt.

Redan för ett år sedan betraktades bostadspriserna som höga. Ändå har bostadspriserna ökat med ytterligare 15% sedan dess. Skulle vi få en prissänkning som motsvarar det senaste årets prisuppgång får de som belånade sig till bolånetakets 85% plötsligt 100% belåning. Under de senaste 3 åren har lägenhetspriserna ökat med ca 50% och villapriserna med 30. Då är det naturligt att de nya ägarna tar större bostadslån än de gamla när köparna tar lån för att finansiera säljarens värdetillväxt. Varje bostadsaffär genererar större bostadslån när säljarens värdetillväxt realiseras och omvandlas till bostadslån hos köparen. Större lån ökar hushållens känslighet för räntenivå och avdragsrätt. Med en stor andel rörliga bostadslån får vi stora effekter på hushållens ekonomi snabbt. Oro och instabilitet på bostadsmarknaden får stor negativ inverkan på resten av ekonomin eftersom Sveriges ekonomiska tillväxt bygger på privat konsumtion. Bostadsmarknaden har blivit systemkritisk! Till stor del är det politiker och myndigheter som har skapat just den situation med höga bostadspriser och högt belånade hushåll som oroar dem nu. Uppskovs- och reavinstskatteregler som gör att man måste betala reavinstskatt redan när man behöver pengarna till den nya bostaden skapar inlåsningseffekter som ger ett onaturligt litet utbud som ökar den upplevda bostadsbristen så att betalningsviljan för bostäder ökar. Samtidigt har vi negativ ränta som förknippas med ekonomisk kris trots att vi har haft hög sysselsättning och god ergonomisk tillväxt sedan länge. Bostadsbrist, stark ekonomi och låg ränta gör att bostadspriserna och bolånen ökar mer än lönerna och andra tillgångar. Därför var regeringens utspel i veckan om blocköverskridande överenskommelser positivt. Breda och blocköverskridande överenskommelser kan ge bättre beslut samtidigt som besluten blir mer långsiktiga. Vi hoppas politikerna släpper fixeringen vid att nyproducerade bostäder är lösningen på allt eftersom det är både billigare och snabbare att använda bostäderna vi redan har effektivare.

Utbudet av bostäder ökar ordentligt nu i januari. Om även andra i branschen har haft få osålda bostäder under förra året bör utbudsökningen i år bli lägre än vanligt eftersom en del av bostäderna som kommer ut i januari brukar vara sådant som inte sålts vid tidigare försök under året innan. Hittills har marknaden svalt den traditionsenliga utbudsökningen efter årsskiftet.

I Stockholm brukar december vara en svag månad där en större del än normalt är bostäder som kommer ut på marknaden igen efter att inte ha sålts tidigare. Helgens visningar i Stockholm tyder på att marknaden klarade av utbudsökningen bra med en minst lika stor ökning av efterfrågan. Vi hade ett högt snitt på mer än 20 visningsbesökare i Stockholm i helgen. Nu säljs cirka 20% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar i Stockholm redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen.

I Göteborg gav december en ungefär lika svag avslutning på året som vanligt med ett litet utbud och få visningsbesökare. Bostäderna som erbjöds såldes dock till höga priser. Nu har bostadsmarknaden i Göteborg vaknat och många bokar in sig på våra visningar igen. Vi räknar med att början av 2016 blir som sista kvartalet 2015. Det innebär att marknaden är stark med utplanande bostadspriser på en hög nivå. Det är fortfarande ungefär 30% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen.

I Malmöområdet och Lund var utbudet av bostäder till salu det lägsta på åtta år. Bostadsmarknaden var stark eftersom det låga utbudet kombinerades med målmedvetna spekulanter. Vi har fått in många förmedlingsuppdrag inför 2016. Det tyder på en utbudsökning. Samtidigt gör en låg andel osålt under förra året att vi ändå räknar med en lägre utbudsökning nu i januari än andra år. Det bidrar till att vi förväntar oss en fortsatt stark bostadsmarknad både i Malmö och Lund. I Skåne säljs 15–20% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.