Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 16 april 2018

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 09:01 CEST

Bostadsmarknaden präglas av en avvaktande period med låg aktivitet som gör utvecklingen svårare att förutsäga. På Erik Olsson räknar vi med en fortsatt konsolidering av marknaden med bostadspriser som stabiliserats på hög nivå. En minskad ovisshet med färre nya utspel om åtgärder för att dämpa bostadslånen balanseras av att de nya amorteringsreglerna minskar köpkraften hos en del köpare.

Oavsett vad man tycker om amorteringskravet är det ytterligare en restriktion som minskar rörligheten på bostadsmarknaden genom att inlåsningseffekterna ökar. Effekten kan bli stor genom att kopplingen mellan löner och låneutrymme som skuldkvoterna ger är en ny typ av begränsning. Den fulla effekten ser vi inte förrän räntorna ökar till en mer normal nivå. Länge har det talats om att äldre inte vill byta bostad för att skatteeffekter och höga uppskovskostnader gör det dyrt. Om man tittar på trångbodda barnfamiljer blir det fler som inte kan byta till en större bostad i samma område så att barnen kan gå kvar i skolan. En sådan bostad kostar normalt mer. Samtligt minskas försäljningspriset de får för den gamla bostaden med reavinstskatt på 22% av vinsten. Eftersom uppskoven tyvärr saknar koppling till ränteläget, och motsvarar en bankränta på hela 3,25% är det billigare att betala skatten. Utnyttjar man ändå de dyra uppskoven blir skillnaden mellan uppskovskostnaden och en normal bolåneränta hos en bank ungefär som ett amorteringskrav. Reglerna gör att dessa barnfamiljer måste låna mer så att de tvingas amortera mer. Särskilt i Stockholm, där bostadspriserna är högst jämfört med lönerna, ökar nu det senaste amorteringskravets skuldkvoter amorteringen ytterligare. Det minskar låneutrymmet och köpkraften hos hushåll som behöver en större bostad. Vi får en kombination av äldre som inte vill byta till en mindre bostad, och yngre som inte kan byta till en större bostad på ett sätt som skapar ändå större inlåsningseffekter och ett mindre effektivt utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet.

Under våren brukar utbudet och hela bostadsmarknaden bli slagig och ryckig när säljarna navigerar mellan vårens långhelger. Att många av helgerna dessutom inträffar på olika datum i kalendern gör det svårt med jämförbarheten. Braskande rubriker om att utbud och annat förändras beror ofta på kalendereffekter. I år innehöll mars månad både sportlov och Påsk för stockholmarna. Utöver det var det många som tidigarelade sin bostadsaffär för att förekomma det nya amorteringskravet som trädde i kraft första mars. Allt detta gjorde mars till en lite avvaktande månad med begränsad aktivitet som man inte skall dra allt för stora växlar på. På Erik Olsson tycker vi fortfarande det känns som nedgången vi hade före årsskiftet är bruten med ett trendskifte som innebär att marknaden konsoliderar sig med stillastående priser på en nivå som är hög i ett historiskt perspektiv. Under första kvartalet ökade vi på Erik Olsson antalet sålda bostäder med 18% och omsättningen med drygt 7%.

I Stockholm har marknaden präglats av att utbudet har minskat efter amorteringskravet i kombination med ledigheter under sport- och påsklov. Vi har haft fler visningsbesökare än tidigare. De är väl förberedda med lånelöften och vet hur mycket de kan köpa för genom att de redan har sålt. Marknaden är spretig. Attraktiva bostäder säljs till höga priser medan andra tar längre tid att sälja. Sammantaget känns det ändå som om marknaden är på väg att stabiliseras med fortsatt låga räntor och amorteringskrav på plats så att ovissheten minskar. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är kvar runt jämförelsevis låga 10%.

I Göteborg har marknaden varit avvaktande med fortsatt lågt utbud. På Erik Olsson räknar vi med en stark marknad i april genom att ett lågt utbud ger många visningsbesökare på ett sätt som ger en aktiv mäklare fler bra avslutschanser. Priserna har stabiliserats på en hög nivå. Ganska låga 12% av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Göteborg säljs innan den publika huvudvisningen.

I Malmöområdet har Erik Olsson upplevt en avvaktande marknad i anslutning till amorteringskravet under mars. Utbudet verkar ha stabiliserats på en lägre nivå samtidigt som vi har märkt en ökad aktivitet hos oss efter Påsk. Vi ser fortfarande positivt på bostadsmarknaden i Skåne framöver. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar runt 5%.

För ytterligare information eller material: Johan Nordenfelt, informationschef: 0733-77 84 40
Erik Olsson, VD: 070-760 66 00.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.