Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 16 september 14

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 11:23 CEST

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 16 augusti 14

På Erik Olsson Fastighetsförmedling ser vi en stark men motsägelsefull bostadsmarknad. Ett lågt utbud driver på marknaden, samtidigt som hushållens osäkerhet i samband med valet dämpar den. Bostadsmarknaden är fortfarande för stark för sitt eget bästa. Stigande bostadspriser leder till högre bostadslån som kan få politikerna att fatta beslut som förändrar förutsättningarna på bostadsmarknaden drastiskt. Förutsättningarna för höga bostadspriser är väldigt goda just nu samtidigt som den politiska risken är hög. Därför tror vi att bostadspriserna kan gå ner under den mandatperiod vi precis har inlett. Om valresultatet ger oss en svag minoritetsregering ökar oförutsägbarheten på ett sätt som är negativt för bostadsmarknaden. Om det istället tvingar fram blocköverskridande beslut som gäller under lång tid är det positivt.

Riksbankens prognos om låga räntor under lång tid framöver kompenserar oron som många hushåll känner. En låg ränta gör det lättare för hushållen att klara av förslag som presenteras för att dämpa hushållens bostadslån nu när valet är avklarat. Eftersom ett bostadsköp är en väldigt stor och långsiktig affär måste det kunna baseras på förutsättningar som gäller under lång tid. Så länge man inte vet vilka förslag som genomförs oroar sig även de som inte kommer att drabbas eftersom förslagen slår olika för olika typer av hushåll.

Trenden med ett lågt utbud tenderar att bli en självuppfyllande profetia, som dessutom förstärker sig själv. Under det senaste året har det blivit vanligare att potentiella köpare vill se bostaden innan publik visning. Det ökar risken att bostaden man vill ha redan är såld om man väntar till den publika visningen. Då vill ändå fler gå på visning och få möjlighet att köpa i förhand. Det gör det publika utbudet ändå lägre, varpå företeelsen med snabba försäljningar där många bostäder säljs redan innan de når den publika marknaden ökar. Fenomenet minskar utbudet på två sätt. Många bostäder säljs utan att ha ingått i det publika utbudet samtidigt som snabbare försäljningsprocesser rent matematiskt gör att det blir färre bostäder som är till salu vid ett givet ögonblick man mäter.

Vårt förslag om hur man minskar bostadsbristen är fortfarande unikt då det inte fokuserar på att bygga nya bostäder. Vi vill öka rörligheten på bostadsmarknaden med reformerad reavinstskatt på ett sätt som är kostnadsneutralt för staten. Även den som har fokus på att bygga fler nya bostäder borde tänka på att en ökad rörlighet inte bara gör att befintliga bostäder används effektivare, utan även ökar nyttan av nyproducerade bostäder. En nybyggd bostad på en bostadsmarknad utan rörlighet blir faktiskt en engångsbostad. En ökad rörlighet krävs därför oavsett vilka andra lösningar man kompletterar med. Förslaget beskrivs på: http://erikolsson.se/min-position/slopat-reavinsttak/

I Stockholm ökade inte utbudet lika kraftigt som vanligt efter sommaren. Istället för den sedvanliga perioden av ”köparens marknad” där spekulanterna sprids mellan många bostäder som är till salu, är våra visningar fortfarande välbesökta med efterföljande budgivningar. Den senaste tiden har ca 35% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar i Stockholm sålts redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen.

I Göteborg är marknaden för mindre lägenheter extra het. Det låga utbudet och Erik Olssons stora spekulantregister, som gör att mäklarna kan matcha en bostad med rätt spekulanter, leder ofta till höga priser och snabba försäljningar. Hela 55% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar i Göteborg säljs redan innan den annonserade huvudvisningen.

I Malmöområdet är köparna lite avvaktande trots att utbudet fortfarande är lägre än förra året. Samtidigt har säljarnas prisförväntningar ökat som ett resultat av att bostadspriserna i regionen har stabiliserats. Det gör att utgångspriserna ofta sätts lite högre, vilket kan minska antalet personer som intresserar sig för bostaden. I Lund har många av våra ettor sålts till höga priser nu när extra många studenter letat bostad. Effekten av terminsstart blir mindre i Malmö där andelen studenter inte är lika stor. Vi räknar med en ökad efterfrågan om utbudet fortsätter att vara lågt. I Skåne säljs 30% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar redan innan den långa publika visningen.
Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy