Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 16 januari 2017

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 09:01 CET

Lite paradoxalt upplevdes 2016 stundtals som dramatiskt just för att de dramatiska prisökningarna vi har vant oss vid uteblev. Inbromsningen sedan hösten 2015, då bostadspriserna stabiliserades på en hög nivå, gäller fortfarande. Det mest turbulenta under 2016 var när ”alla” trodde att den redan starka marknaden i början av 2016 skulle förstärkas ytterligare med ett prisrally motsvarande det som inträffade 2015 innan amorteringskravet stoppades.

Förra året ville många pröva lyckan genom att sälja innan amorteringskravet infördes på försommaren. Eftersom bankerna i praktiken redan infört amorteringskrav och hårdare utlåningsregler i övrigt under året som gått hade köparsidan inte samma brådska att slå till snabbt innan den formella regeländringen som året innan. Utbudet ökade mycket mer än efterfrågan så att marknaden blev svagare och instabil med många osålda bostäder. Alla de som varit nervösa under sommaren kunde dra en lättnadens suck när efterfrågan absorberade utbudet så att marknaden balanserades när volymerna ökade igen efter semestern.

Resten av året var priserna ganska stillastående. Den lugnare prisutvecklingen känns fortfarande lite ovan. Det skapade osäkerhet under delar av 2016 trots att bostadspriserna ändå ökade mer än inflationen. I Stockholm, där både bostadspriser och bostadslån är högst även när man jämför med disponibel inkomst, har bostadspriserna ökat mindre än i andra storstäder. Vi tycker oss se ett samband där bostadspriserna ökar mindre procentuellt i områden där priserna redan är höga.

Det kan tyda på att kombinationen av bankernas restriktivare utlåning, amorteringskrav, risk för minskade ränteavdrag och andra åtgärder för att dämpa bostadslånen samt en vetskap om att räntenivån förr eller senare stiger sammantaget dämpar ökningen av bostadspriserna mest där priserna, och därmed behovet av bostadslån, är som högst. Samtidigt skapar inflyttningen till storstäderna en stor efterfrågan efter bostäder i just dessa områden på ett sätt som håller den befintliga prisnivån uppe. Så länge de grundläggande förutsättningarna för att äga en bostad inte ändras för mycket och för snabbt bedömer vi att bostadsmarknaden blir stark och stabil även i år.

Om andra mäklare har haft lika få osålda bostäder som vi under förra året bör utbudsökningen nu i början av året bli lägre än vanligt. Den del av bostäderna som brukar komma ut i januari som består av bostäder som inte sålts vid tidigare försök under året innan bör bli liten. Bostadsvisningarna vi redan har haft sedan årsskiftet tyder på att marknaden sväljer den säsongsmässiga utbudsökningen som kommer nu genom att efterfrågan ökar minst lika mycket.

I Stockholm räknarvi med attmarknaden fortsätter vara stark. Vi hade ett högt snitt på mer än 20 visningsbesökare i Stockholm i helgen. Redan innan marknaden hunnit komma igång riktigt, såldes ändå cirka 10% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar i Stockholm redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen.

I Göteborg var december mer normal än vanligt med gott om spekulanter tack vare att jul och nyår inträffade när det ändå var helg. På Erik Olsson var vår omsättning dubbelt så hög nu i december som året innan. Nu har bostadsmarknaden i Göteborg vaknat och många bokar in sig på våra visningar igen. Vi räknar med att början av 2017 blir som sista kvartalet 2016. Det innebär att marknaden är stark med utplanande bostadspriser på en hög nivå. Det är fortfarande ungefär 30% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen.

I Malmöområdet och Lund ser starten på 2017 ut att bli stark. Utbudet är jämförelsevis litet och många köpare är redan tillbaka på marknaden. På Erik Olsson har inledningen av året varit positiv i Skåne med målmedvetna budgivare som leder till snabba försäljningar och höga priser. I Skåne säljs omkring 30% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, VD på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy