Skip to main content

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 17:48 CEST

I ett lite längre perspektiv är mindre prisnedgångar, som får uppmärksamhet, bara små hack i en stabilt stigande priskurva. Nu när volymerna på bostadsmarknaden ökar kraftigt blir det spännande att se om efterfrågan hänger med i ljuset av förslaget att addera ett skuldkvotstak som en ny del av amorteringskravet. Samtidigt skall man komma ihåg att flera banker faktiskt redan tillämpar ett skuldkvotstak. Höstens test av bostadspriserna är ganska tillrättalagt genom faktorerna som styr bostadspriserna är väldigt gynnsamt för bostadsmarknaden.

När man bedömer sommarens prisstatistik måste man ta hänsyn till att en större del av bostäderna som säljs på sommaren är lite svagare bostäder som inte såldes i första försöket. I det perspektivet är det ett styrketecken i sig att bostaden har sålts nu under sommaren. Samtidigt bidrar bostäder som inte ens säljs inte till prisstatistiken, medan statistiken dras ner när den baseras på en större andel lite mindre attraktiva bostäder än normalt. Ett gynnsammare marknadsklimat under sommaren drar paradoxalt ner prisstatistiken när bostäder som inte sålts tidigare äntligen säljs.

Blocköverskridande överenskommelser om bostadsmarknaden är mer avlägsna än någonsin trots att politikerna borde ta ansvar så hushållen kan basera sina bostadsaffärer på förutsägbara spelregler. Medan politikerna duckar adderar Finansinspektionen en helt ny dimension i restriktionerna vi redan har för att dämpa hushållens bostadslån genom att skuldkvoterna ger en direkt koppling mellan bostadsprisernas och lönernas utveckling. Tidigare har allt fokuserat på belåningsgraden. Det är bra att man äntligen för in skuldkvoter i debatten eftersom skuldkvoter har bättre koppling till hushållens räntekänslighet, som är det man är orolig för. Samtidigt finns det risk att de olika åtgärder vi redan har sammantaget blir allt för kraftfulla när räntorna normaliseras. Man skulle kunna byta skuldkvoter mot lindrigare regler för belåningsgraden så att reglerna inte blir för hårda om det krävs.

Eftersom förutsättningarna för en stark bostadsmarknad är väldigt goda med hög sysselsättning, stark ekonomisk tillväxt, bostadsbrist och unikt låga räntor, räknar vi med en stabil bostadsmarknad i höst. Samtidigt krävs det också ganska mycket bara för att försvara bostadspriserna vi redan har. Det är bra om bostadsmarknaden konsoliderar sig så att resten av ekonomin kommer i kapp. Bostadsmarknaden har blivit systemkritisk så det är viktigt att den är sund och långsiktigt hållbar.

I Stockholm var utbudet som alltid lågt i juli, även om det var högre än förra året. Sommarens låga utbud skapade ett stort intresse för de bostäder vi hade till salu. Nu har utbudet börjat röra sig mot normala nivåer. Hittills verkar efterfrågan absorbera det ökade antalet bostäder på marknaden. Cirka 15% av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Stockholm säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen. Det är något lägre än vanligt.

I Göteborg minskade utbudet under sommaren som väntat. Visningsbesökarnas konkurrens om bostäderna gjorde att vi sålde bostäderna vi hade till höga priser. Under sommaren är det en extra stor andel mindre bostäder som säljs i Göteborg eftersom det kommer många nya studenter inför terminsstarten. Under hösten räknar vi med att bostadsmarknaden i Göteborgsområdet återgår till det normala med något ökande bostadspriser. Andelen av bostäderna Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är höga 35%.

I Malmöområdet och Lund är marknaden lika stark som tidigare. Under sommaren gjorde det låga utbudet visningsbesökarna aktiva. På Erik Olsson sålde vi bostäderna snabbt och till jämförelsevis höga priser i somras. Redan nu har aktiviteten hos oss ökat kraftigt och vi upplever att marknaden i Malmöområdet påminner mycket om hur den var i våras vad gäller intensitet och styrka. I Skåne säljs drygt 10% av bostäderna som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.