Skip to main content

Erik Olsson kommenterar bostadsmarknaden maj 2014

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 17:07 CEST

På Erik Olsson Fastighetsförmedling möter vi fortfarande en stark bostadsmarknad där utbudet är lågt och efterfrågan hög. De fundamentala faktorerna är ovanligt starka och förväntningarna positiva. Allt känns lugnt, men den närmaste tiden blir viktig för bostadsmarknaden på längre sikt.

Den 3:e juli presenterar Riksbanken sitt räntebeslut. Sänker Riksbanken räntan är det inte den ovanligt låga räntenivån som är viktigast för bostadsmarknaden eftersom räntan redan är så låg. Det intressanta är hur Riksbanken motiverar beslutet, och hur de ser sin roll i kampen mot hushållens bostadslån i ljuset av att inflationen fortfarande är långt under Riksbankens mål.

Den 23:e maj rapporterar Stabilitetsrådet. De skall avlasta Riksbanken i arbetet att begränsa ökningen av hushållens bostadslån.  Även Finansinspektionen har fått en stor och förtydligad del av ansvaret. De presenterade nyligen högre kapitalkrav för bankerna. Riskviktsgolvet på bostadslån ökar från nuvarande 15% till 30%. Det ökar bankernas kostnad för att producera bostadslån vilket antas öka räntan på just bostadlån. Ett resolut agerande från Stabilitetsrådet och Finansinspektionen för att dämpa hushållens bostadslån gör att bolåneräntorna och övriga räntor i den svenska ekonomin frikopplas mer från varandra. Då kan Riksbanken agera friare och besluta om lägre räntor än annars för att nå inflationsmålet. Den 30 maj publiceras sedan BNP-statistik som visar Riksbanken hur mycket stimulans den svenska ekonomin behöver. I början av juni kommer ECB med ett räntebesked som, via kronkursen, påverkar importerad inflation och svensk exportindustris konkurrenskraft. Allt detta kan tyckas långt från den svenska bostadsmarknaden. Tvärt om är det händelser som har direkt påverkan på vår bostadmarknad under lång tid framöver genom att de påverkar de faktorer som är viktigast för den långsiktiga prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Om beskeden den närmaste tiden visar att Finansinspektion och Stabilitetsråd hanterar bostadslånen på ett ansvarsfullt sätt, som inte skrämmer hushållen, kan Riksbanken äntligen kan fokusera på sitt inflationsmål. Då går vi mot en ljusnande framtid  med en kombination av hög ekonomisk tillväxt och låg inflation. Skrämmer åtgärderna hushållen för mycket gör sambanden mellan bostadsmarknaden och den övriga ekonomin istället att mycket mer än stabiliteten på bostadsmarknaden står på spel.

I Stockholm ökar utbudet av bostadsrätter och villor. Trots det är efterfrågan jämförelsevis större fortfarande. Det leder till att visningarna är mycket välbesökta med höga försäljningspriser som följd. Villamarknaden är lite lugnare än lägenhetsmarknaden, bortsett från de mest attraktivt belägna villorna som har väldigt många visningsbesökare. Den senaste tiden har ca 30% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar i Stockholm sålts redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen.

I Göteborg är utbudet något högre än tidigare under det senaste halvåret, men fortfarande lågt i ett historiskt perspektiv.  Villautbudet relativt sett något högre än bostadsrättsutbudet. Det är ett fortsatt stort tryck på våra visningar och prisrekorden avlöser varandra. Vi räknar med en fortsatt stark marknad med höga priser i Göteborgsområdet t den närmaste tiden. Försäljningstiderna är korta. Nu säljs ca 35 % av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar i Göteborg redan innan den annonserade huvudvisningen.

I Malmöområdet ökar utbudet sakta, men det är fortfarande lägre än de tre senaste åren. Ett jämförelsevis lågt utbud av både villor och lägenheter leder till att försäljningstiderna är kortare än tidigare år. Samtidigt är det fortfarande färre visningsbesökare i Malmöområdet än i Stockholm och Göteborg. Bostäder som är bra renoverade, och de som har ett stort renoveringsbehov efterfrågas mest. I Skåne säljs 30 - 35% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar redan innan den långa publika visningen.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera