Skip to main content

Förslag för en förändrad reavinstbeskattning

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 19:43 CEST

Idag är rörligheten på bostadsmarknaden för dålig bland annat på grund av de begränsade uppskovsmöjligheterna för reavinster vid bostadsförsäljningar och den årliga skatten man måste betala på de uppskov man får. Det menar Erik Olsson Fastighetsförmedling, WSP och Sveriges Byggindustrier som därför har tagit fram ett förslag för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

– Bostadsmarknaden idag fungerar inte tillfredställande, dels byggs det för lite bostäder och dels är rörligheten alldeles för dålig. Det tar tid att öka bostadsbyggandet så därför måste vi också se till att använda de befintliga bostäderna bättre. Reavinstskatten är ett hinder för rörlighet inom det ägda beståndet, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling berättar att förslaget innebär att:

·  Begränsningen för uppskovsbeloppets storlek slopas helt.

·  Upplösningen av uppskov baseras på hur stor andel av försäljningspriset som säljaren köper en ny bostad för.

·  Skatten på uppskovsbeloppet behålls, men betalas inte till staten förrän uppskovet löses upp.

·  Skattesatsen på uppskovsbeloppet sätts så att den motsvarar statens kostnad för att ge skattekrediten.

– Förslaget som Erik Olsson Fastighetsförmedling, WSP och Sveriges Byggindustrier lägger fram nu skapar möjligheter framförallt för äldre att flytta till bostäder som passar dem bättre. Det ökar rörligheten på bostadsmarknaden så att bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt. Förslaget innebär en omfördelning av reavinstskatten över tiden. Det är en lösning som är kostnadsneutral för staten utan att någon grupp favoriseras, säger Maria Pleiborn, Demograf på WSP.

Länk till rapport med hela förslaget

http://news.cision.com/se/sveriges-byggindustrier

För mer information kontakta:

Björn Wellhagen 070 899 58 65

Erik Olsson 070 760 66 00

Johan Nordenfelt 073-377 84 40

Maria Pleiborn 070 274 91 92


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.