Skip to main content

Kommentar om politikernas iver att visa sitt ansvar inför bostadsmarknaden

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 10:00 CET

Bostadsmarknaden är fortfarande stark i de tre storstadsregionerna, och vi räknar med positiva siffror när nästa Erik Olsson Bostadsindex presenteras i slutet av november. De fundamentala faktorerna är starka och stabila, men vi oroar oss för den politiska risken som kan skapa exakt samma effekter som spräckta bubblor, även på en bostadsmarknad där bubblor inte finns.Politikernas iver att visa ansvar genom att motverka inbillade bubblor på bostadsmarknaden känns som det största hotet mot en stabil bostadsmarknad. Vill man dämpa trycket på bostadsmarknaden måste man få fram fler bostäder i tillväxtregionerna, och använda bostäderna som redan finns där effektivare genom att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Vad gäller rörligheten är det inte skattesatsen i sig som är för hög. Felet är snarast att skatten tas ut redan när man fortfarande behöver varenda krona för att köpa en ny bostad på grund av de begränsade reavinstuppskoven.Risken är stor att politiska beslut om utlåning och annat skapar drastiska förändringar av bostadsmarknadens grundläggande spelregler med kort varsel. Trots att de nuvarande bostadspriserna bygger på fundamentala faktorer, och inte känns uppblåsta av luft, kan effekten av politiska beslut bli den samma som om en bubbla spricker eftersom hushållen inte hinner anpassa sig när förutsättningarna för en så viktig del av hushållets ekonomi som bostaden förändras mycket och snabbt. Det kan lamslå resten av den svenska ekonomin. Fast kraschen i så fall beror på politiska beslut, kommer just de politiker som har fattat besluten snarast att vilja ha beröm för att de agerade proaktivt och ”tog ansvar”. När politikerna talar om bostadsbubblor kan det bli självuppfyllande. Den politiska risken är i sig en latent, men stor, bostadsbubbla genom att politiska beslut kan skapa exakt samma effekter som spräckta bubblor, även på en bostadsmarknad där egentliga bubblor inte finns.I Stockholm är utbudet betydligt lägre än normalt. Det förstärks av att en stor del av bostäderna vi förmedlar säljs till personer i vårt spekulantregister innan bostäderna når den publika marknaden. I många fall är köparnas betalningsvilja väl så hög tidigt i försäljningsprocessen eftersom de vill säkerställa köpet redan innan bostaden når den publika visningen. 25-30% av Erik Olssons försäljningar i Stockholm genomförs redan innan bostäderna når den publika marknaden.I Göteborg är marknaden fortsatt stark. Priserna är högre än förra året och försäljningstiderna är kortare. Vi räknar med att det marknadsscenariot fortsätter. Under oktober sålde Erik Olsson i Göteborg nästan var tredje bostad innan ordinarie visning.I Malmöområdet, och resten av Öresundsregionen, är marknaden stabil vad gäller utbud, hur lång tid försäljningarna tar och prisutvecklingen. Överutbudet av bostäder är större i Lund än i Malmö. Efterfrågan på villor är större än på lägenheter. På Erik Olson tror vi att marknaden i regionen kommer att vara stabil fram till årsskiftet om inget oförutsett händer. Ungefär 10 - 15% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar i Skåne som säljs redan före de publika visningarna.Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt på: 0733-77 84 40 för ytterligare material. Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, nås på: 070-760 66 00.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy