Skip to main content

Valutgången påverkar bostadsmarknaden - Både svenskar och mäklare tror på ökade priser

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 14:03 CEST

                                                                                      

Nästan var fjärde svensk (22 procent) tror att valutgången leder till ökade bostadspriser.  Den starkaste tron på prisstegringar finns bland stockholmare, vänstersympatisörer och yngre. Bland dem som inte tror att valutgången får någon effekt på bostadsmarknaden återfinns främst högskoleutbildade och anhängare till högerblocket. Det visar en färsk undersökning bland 1000 svenskar genomförd av SIFO på uppdrag av Erik Olsson Fastighetsförmedling.

-      Trots det osäkra läget efter valet och spekulationer om kommande räntehöjningar tror många svenskar ändå på ökande bostadspriser. Denna uppfattning delas också av våra mäklare i landet, enligt en rundringning vi genomfört i förra veckan, säger Erik Olsson, VD och grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling med 100 mäklare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vidare visar undersökningen att det är främst Vänsterpartister (38 procent) som tror på ökade priser, tätt följt av anhängare till Socialdemokraterna (35 procent) och Miljöpartiet (27 procent). Motsvarande siffror för övriga partier: Moderaterna (15 procent), Centern (18 procent), Folkpartiet (12 procent), Kristdemokraterna (10 procent) och Sverigedemokraterna (12 procent). 

Fler resultat ur undersökningen:

-      Stockholmarna tror i högst utsträckning på ökade bostadspriser. Hela 30 procent bedömer att valutgången leder till prisstegring. Motsvarade siffror för övriga Sverige:

-      Malmö (27 procent)

-      Göteborg (23 procent)

-      Småland, Gotland och Öland (22 procent)

-      Norra mellansverige (21 procent)

-      Sydsverige samt Östra Mellansverige (20 procent)

-      Västsverige (16 procent). I Västsverige är det också flest som tror på sänkta bostadspriser (9 procent).

-      Fler kvinnor än män tror på ökade bostadspriser; var fjärde kvinna mot var femte man.

-      Endast tre procent av dem som tror att valutgången påverkar bostadspriserna tror på sänkta bostadspriser.

-      Var tredje ung kvinna (upp till 29 år) tror på ökade bostadspriser. Motsvarande siffra för de unga männen är knappt var sjätte.

-      Av dem som tror att bostadspriserna kommer att öka (22 procent) bor 42 procent i storstäder och 27 procent på landsbygden.

-      Var fjärde mäklare hos Erik Olsson Fastighetsförmedling tror att valuppgången påverkar bostadspriserna.

Om undersökningen:

Telefonintervjuer bland 1000 svenskar i åldrarna 15 år och uppåt, har genomförts av Erik Olsson Fastighetsförmedling genom SIFO under vecka 38.

Om Erik Olsson Fastighetsförmedling:

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB är ett fastighetsmäklarföretag som grundades 1997. Idag har företaget drygt 190 anställda och omsätter 200 MSEK. Erik Olsson Fastighetsförmedling finns idag etablerat i Stockholmsregionen och i Skåne, samt driver franchisebolag i Göteborg och har dotterbolag i Danmark.

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy