Skip to main content

Äventyr för barn kan förebygga gängbråk

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 10:15 CET

Det är lika roligt som det är viktigt. På Barnrättsäventyret får mellanstadieelever lära sig om barns rättigheter samtidigt som de tar sig an kluriga banor och skapar musik. Två problem som diskuteras under äventyret är diskriminering och grupptryck, aktuella ämnen i dagens Sverige.

– Det dröjer inte många år innan barnen som kommer till oss är vuxna och ska ta viktiga beslut som kommer påverka vårt samhälle, så det är jätteviktigt att prata om barns rättigheter och att prata om det tidigt, säger Erik Mjönes, projektledare för Barnrättsäventyret.

Barnrättsäventyret på Björlanda Prästgård i Göteborg är en utbildningsdag för skolklasser. Bakom utbildningen står barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Göteborgs Räddningsmission.

Barnen behöver göra, och inte bara höra, för att bättre förstå barnkonventionens betydelse i vardagen. Barnrättsäventyret är utformat som en lägerdag med fysiska aktiviteter och samarbetsövningar, diskussionsfrågor utifrån vardagsproblem samt musikskapande. Med olika moment är målet att de allra flesta barnen ska kunna ta till sig vad barnkonventionen innebär.
– Det är en utmaning att träffa så många olika skolbarn. På Hisingen bor människor från många olika sammanhang och eleverna kommer från olika skolor som har olika utmaningar. Men alla klasser som kommer hit jobbar med exakt samma frågor. Det är ju det barns rättigheter handlar om, att det är samma för alla, säger Erik Mjönes.

En del av eleverna som deltog i Barnrättsäventyret 2015, eller som kommer delta 2016, kommer från områden i Göteborg som skakats av gängbråk och skottlossningar. När barn och unga upplever utanförskap och maktlöshet ökar risken för att de ska hamna i missbruk, kriminalitet och extremism. Därför är det oerhört viktigt att satsa på barnen så att de känner sig delaktiga i sin egen utveckling och att de hittar ett sammanhang. Barnrättsäventyret vill vara en liten pusselbit i satsningen, där mellanstadieelever får lära om sina rättigheter, utveckla sin demokratiska förmåga och diskutera problem som diskriminering, utanförskap och grupptryck.

– Mellanstadiet är kanske skolans viktigaste åldersgrupp. De erfarenheter man får och det man lär sig under mellanstadiet får fäste på ett särskilt sätt, säger Erik Mjönes som har lång erfarenhet av att möta barn i sitt tidigare arbete som SO- och musiklärare.
Med sig hem från Barnrättsäventyret får varje klass ett uppdrag att utföra på sin egen skola, till exempel att undersöka om alla platser i skolan är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.
– Vi hoppas att barnen ska tillämpa barnkonventionen i sin vardag. Förhoppningsvis kommer de märka att deras skola jobbar efter den, säger Erik Mjönes som tillägger att elever inte alltid förstår att barnkonventionen och tanken om barns bästa ligger till grund för många skolbeslut.

Ibland kan det bli krockar mellan olika rättigheter, exempelvis mellan rätt till privatliv och rätt till utveckling i fråga om att få ha mobiltelefonen i klassrummet.
– Sådant behöver vuxna och barn tillsammans diskutera utifrån ett rättighetsperspektiv. Om elever ska vara med och ta fram ordningsregler för skolan behöver de ha kunskap och bakgrundsinformation, bland annat om rättigheter, säger Erik Mjönes.

Om Barnrättsäventyret
Var: Björlanda Prästgård, Göteborg
För vilka: Mellanstadieklasser från Göteborgsområdet
När: Mitten av april till början av juni 2016, samt under höstterminen
Ta sig till Björlanda Prästgård: Klassen får ta sig till busshållplats Skra Bro, sen hämtas klassen i minibuss vid hållplatsen

Kontaktperson
Erik Mjönes, projektledare för Barnrättsäventyret erik.mjones@erikshjalpen.se, 072-5218844

Foto: Sofia Denzler (flera bilder med bildtexter finns bifogade)

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Insatser görs också för utsatta barn i Sverige. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand Butiker är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy