Skip to main content

Anställda i Eslövs kommun utbildas i barnrättsarbete

Nyhet   •   Apr 11, 2019 10:07 CEST

Barnkonvensionen blir lag nästa år och Eslövs kommun arbetar med att säkra barnrättsperspektivet i alla verksamheter.

Barnens rätt står i fokus när anställda i Eslövs kommun under våren utbildas i barnkonventionen. Rädda barnen utbildar vid tre olika tillfällen ett 40-tal medarbetare.

Media är välkommen att vara med. Första utbildningstillfället är fredag den 12 april kl 8.30-12.00 i stadshuset. Samma utbildning hålls även tisdagen den 21 maj.

I Eslöv finns sedan 2017 politiskt beslut om att säkra barnrättsperspektivet i alla kommunala verksamheter. 

Rädda Barnens utbildning av tjänstemän är en del av satsningen. Bland annat kommer lokala exempel från Eslöv att lyftas fram under utbildningen.

Goda exempel där barnrättsperspektivet beaktas

Ett gott lokalt exempel är arbetet med School Mobility Labs där forskare, föräldrar, kommun och skolpersonal inför bygget av den nya Sallerupsskolan tillsammans med barnen på skolan hittat lösningar som skapat förutsättningar för fler att gå och cykla till skolan.

Ett annat är de temaveckor som Bergaskolan genomför under parollen "Kärleken är fri" och vars syfte är att nå ut till barn och ungdomar som lever med hedersrelaterade begränsningar i hemmet.

Hur Västra skolan arbetat för att bli en rättighetsbaserad skola kommer förskolechef Karolina Åkesson att berätta under fredags konferens. Karolina fick under måndagen motta kommunens pris som årets ledare bland annat för hur hon arbetat med sin personal med utgångspunkt i Barnkonvensionen.

Pressen hälsas välkommen på utbildningen som hålls fredagen den 12/4 kl 8.30-12.00 samt tisdagen den 24 maj i Stadshuset, Gröna torg 2, Eslöv.

För mer information välkommen att kontakta:
Mångfaldsstrateg Annie Niubo
Annie.Niubo@eslov.se
telefon: +46767234010