Skip to main content

Sjukfrånvaron sjönk efter satsning på personalens hälsa

Nyhet   •   Feb 14, 2019 10:33 CET

Eva Ljus, enhetschef på Trollsjögården

Med livsstilsutbildning och förebyggande hälsoarbete har sjukfrånvaro sjunkit ordentligt på äldreboendet Trollsjögården i Eslöv. Satsningen har blivit möjlig genom den så kallade Hälsomiljonen.

Eva Ljus, enhetschef på Trollsjögården, uppskattar extrapengarna, som lett till bättre hälsa bland hennes anställda.

För några år sedan låg sjukfrånvaron på Trollsjögården över 20 procent. Situationen för anställda och chefer var ansträngd och målet om fem procents sjukfrånvaro kändes avlägset. Men tack vare riktat arbete i samarbete med HR-avdelningen och företagshälsovården ligger siffran nu på 7,5 procent.

– Vi genomförde en hälso- och livsstilsutbildning för en utvald grupp av anställda. Programmet gick ut på att öka medvetenheten och kunskapen om att vi alla har ansvar för att ta hand om vår kropp, både för att orka jobba och ha en fritid. Vi ser att det verkligen har gett resultat och att de som gått programmet också spridit kunskapen vidare, berättar Eva Ljus.

Enligt henne har det förebyggande arbetet med hälsa ofta blivit lidande på grund av att pengarna går åt till att täcka lönerna –  det blir sällan något över. Framförallt då det krävs större satsningar, vilket behövdes göra på Trollsjögården.

– Det känns jättebra att vi fått pengar för att verkligen satsa på välmående och hälsa. Vi har fått gensvar från HR-avdelningen och de har verkligen lyssnat på oss, säger Eva Ljus.

En effekt av satsningen är även att det blivit roligare på jobbet. När färre är sjuka behövs det färre vikarier och då blir arbetssituationen lättare för alla.

Nästa gång avdelningen ska ha planeringsdagar kommer det att ske på ett spa, vilket alla ser fram emot. Detta sker dock inte inom ramen för Hälsomiljonen utan är ett eget initiativ från verksamheten.

– Det ska bli roligt att ge något extra. De anställda gör ett hårt arbete och det är väldigt viktigt med återhämtning också, säger Eva Ljus.

Fakta om Hälsomiljonen

Hälsomiljonen syftar till att stärka det förebyggande arbetet med hälsa och välmående hos de anställda inom kommunen. Projektet involverar kommunens olika verksamheter i samverkan med HR-avdelningen och företagshälsovården. Genom bland annat livsstilsutbildning och stresshantering i grupp är målet att sänka sjukfrånvaron bland personalen. Målet är ett hälsotal på 95 procent, det vill säga en sjukfrånvaro på fem procent.

Läs mer här!

Kontaktperson: Fredrik Dahl, HR-strateg, tfn: 0413-626 23, mail: fredrik.dahl@eslov.se