Skip to main content

Eslöv nomineras till kvalitetspris

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2019 14:33 CET

Eslövs kommun kom till rätta med ett stort missnöje bland föräldrar, måltidspersonal och pedagoger genom att samarbeta och anställa egna chaufförer. Foto: Åse Dannestam

Genom otraditionellt samarbete över verksamhetsgränser och utan extra kostnad lyckades Eslövs kommun komma till rätta med ett stort missnöje bland föräldrar, måltidspersonal och pedagoger. Nu uppmärksammas kommunen av Kvalitetsmässan och nomineras till GötaPriset som delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor.

Två förvaltningar, Barn och Utbildning och Serviceförvaltningen, brottades med samma problem – elev- och mattransporter som inte fungerade. Det handlade om barn med särskilda behov som inte hämtades i tid, förskolebarn som somnade innan lunchen kommit fram, långa väntetider, stressade chaufförer och svårt att få kontakt med chaufförer.

Anställde egen personal

Att samutnyttja ett behov inom en kommun kan tyckas enkelt, men olika budgetar, behov och traditioner kräver att tjänstepersoner vågar tänka om. Genom att lyfta blicken kunde transporterna samordnas, en möjlighet som uppstod när tidigare avtal löpte ut. Eslövs kommun valde då att inte gå ut med nya avtalsförfrågningar utan i stället anställa egna chaufförer och köpa in egna fordon.

Resultatet av samarbetsprojektet med namnet MoE, Måltid- och Elevtransport, blev både nöjda medborgare och medarbetare. Dessutom medförde det inga ökade kostnader. Bland kommentarer från nöjda föräldrar och personal finns ”100 procent förbättrad kvalitet”, ”långt över förväntan” och ”elevernas oro har helt lagt sig”.

Nu nomineras Måltid- och Elevtransport till GötaPriset som ett av 29 utvalda bland 383 inskickade projekt.

Så gick projektet till

En projektgrupp sattes samman för att analysera tider och rutter med målet att sköta tranporterna i samma fordon och i kommunal regi. Var det ens möjligt att helt samordna två olika transporttyper; mat och människor? Skulle tiden räcka till eller tvärt om, skulle fordonen inte få full beläggning?

Labinot Xhemajli är en av de chaufförer som transporterar elever och mat i samma fordon. Foto: Åse Dannestam

Fick inte kosta mer

Om satsningen skulle genomföras var det till samma eller lägre pris. Projektgruppen konstaterade att det var möjligt att genomföra satsningen. I förlängningen skulle det innebära både en kostnadsbesparing och en kvalitetsförbättring.

Att anställa chaufförer och fordon var nästa steg. Arbetsmiljön var första prioritet. Det skulle vara lätt att skifta från matkantiner till passagerarsäten och lyft skulle undvikas. Invändig lift och fossilbränslefritt var andra önskemål. Nio heltidsanställda chaufförer rekryterades, nästan alla från taxibranschen, men nu med helt andra arbetsvillkor.

Resultat

Den största vinsten i projektet är att elever med särskilda behov och deras föräldrar nu har ett helt annat förtroende för kommunen och inte längre behöver känna oro kring att komma till och från förskolan och skolan. Maten levereras i god tid och miljöbelastningen minskar med en mer effektiv fordonsflotta.

Projektet har blivit ett exempel på samutnyttjande inom kommunen och inspirerar till ytterligare effektiviseringar. Bland annat släpper flera förvaltningar sina fordon under våren 2019, för att helt gå över till att samutnyttja kommungemensamma fordon.

Om GötaPriset

GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentligt sektor. De nominerade projekten kommer att presenteras på Kvalitetsmässan den 12–14 november på Svenska Mässan i Göteborg. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 100 000 kronor.

Vinnaren av Göta Priset utses av en jury bestående av Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, Mats Deleryd, vd för SIQ, Anders Danielsson, landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan.

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

För ytterligare information kontakta

Om Eslövs kommuns arbete: Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare, 076-608 70 11

Om Götapriset: Maria Swahn, Kvalitetsmässan, 031-708 80 52

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har 33 500 invånare fördelade på stad, tolv tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.