Skip to main content

Eslövs kommuns hälsoarbete nominerat till Guldpilen 2019

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 13:14 CEST

Eslövs kommuns HR-chef Anna Nordén och HR-strateg Fredrik Dahl.

Eslövs kommun är nominerad till Guldpilen 2019 för satsningen Hälsomiljonen.

Utmärkelsen går till företag och organisationer som arbetar aktivt och systematiskt med att sänka sjuktalen och stärka friskfaktorerna hos de anställda.

Framgångsrik satsning

Nomineringen innebär att Eslövs kommun uppmärksammas för den framgångsrika satsningen på att förebygga sjukskrivningar och hitta och stärka faktorer som ökar hälsan bland kommunens närmare 4 000 anställda.

– Så fantastiskt glädjande att vi i Eslövs kommun får uppskattning för vårt hälsoarbete. Det är många som förtjänar att uppmärksammas både bland arbetsledare och personal och inte minst politiken som valt att avsätta pengar till förebyggande hälsosatsningar, säger Anna Nordén, HR-chef i Eslövs kommun.

En miljon kronor om året

Sedan två år tillbaka avsätts en miljon kronor årligen i budgeten för förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Hälsomiljonens mål är att genom konkreta insatser främja hälsa och öka det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att på sikt öka hälsotalet bland personalen.

– Vi siktar på att nå ett hälsotal på 95 procent, det vill säga att sjukfrånvaro bland personalen inte ska överstiga fem procent. 2016 till och med augusti i år ökade det totala hälsotalet från 92 procent till 92,9. Vi ser också en betydande minskning bland de som är långtidssjukskrivna under samma period, säger HR-strateg Fredrik Dahl.

En unik satsning

Hälsomiljonen antas politiskt och hanteras av kommunens HR-avdelning.

– Det är en unik satsning av en kommun som görs utöver vårt ordinarie arbetsmiljöarbete. Vårt nära samarbete med Avonova är betydelsefullt. Genom att involverar företagshälsovården ökar vi kunskapen och utvecklar metoder som fler kan ha glädje av i takt med att insatser genomförs, säger Fredrik Dahl.

En investering i hälsa

Alla kommunens verksamheter kan använda sig av medel ur Hälsomiljonen. Det kan handla om stresshantering, insatser för att stärka samarbeten, föreläsningar och arbetsmiljökartläggningar.

– Hälsomiljonen kan bäst beskrivas som en utmärkt investering i hälsa och arbetsmiljö och därmed en satsning för framtiden. När våra anställda är friska och mår bra gynnar det alla, säger Anna Nordén.

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har 33 500 invånare fördelade på stad, tolv tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.