Gå direkt till innehåll
Anette Krising Brolin, förenings- och bostadsrättsexpert på Fastighetsägarna Service.
Anette Krising Brolin, förenings- och bostadsrättsexpert på Fastighetsägarna Service.

Pressmeddelande -

Fastighetsjuristen tipsar: "Så gör du dig redo inför stämman"

Ska din bostadsrättsförening snart hålla årsstämma? Då är det viktigt att planeringen är i ordning. Men hur går du bäst till väga? Vi har sammanställt några användbara tips för att säkerställa att årsstämman blir så effektiv och välfungerande som möjligt.

Anette Krising Brolin är förenings- och bostadsrättsexpert på Fastighetsägarna Service. Med titeln kommer en stor erfarenhet kring hur bostadsrättsföreningar anordnar årsstämmor som är skräddarsydda efter föreningens behov.

Så hur skapar man förutsättningarna för ett effektivt möte?

– En välplanerad årsstämma kräver god framförhållning. Börja med att bestämma det slutliga datumet för stämman och arbeta sedan bakåt för att fastställa viktiga milstolpar som när kallelsen ska skickas ut, när årsredovisningen måste vara klar och om ni ska anlita en extern stämmoordförande. Skapa en tydlig tidslinje och fördela ansvar för att säkerställa att alla uppgifter blir utförda i tid, säger Anette Krising Brolin.

Att tillåta elektronisk kommunikation

Lagen och stadgarna säger att kallelsen till årsstämman ska skickas ut två till sex veckor i förväg. Det är viktigt att kallelsen innehåller all nödvändig information som tidpunkt, plats och dagordning.

– Det är också bra och viktigt att inkludera styrelsens förslag på beslut gällande motioner och propositioner för att medlemmarna ska kunna förbereda sig ordentligt inför stämman. För att säkerställa att alla medlemmar nås av kallelsen kan det vara en bra idé att skicka den både med post och som e-post. Innan detta kan göras måste föreningen ha beslutat att tillåta elektronisk kommunikation och medlemmarna måste ha samtyckt till detta.

Vad bör man tänka på gällande rösträtten och rösträkningen?

– Innan stämman är det viktigt att kontrollera vilka medlemmar som har rösträtt och att röstlängden är korrekt. Det kan även vara nödvändigt att utfärda röstkort för att underlätta rösträkningen, särskilt om det förväntas många deltagare på stämman. Se även till att medlemsförteckningen är uppdaterad och att de som inte har betalat sina avgifter inte ges rösträtt om stadgarna reglerar det, säger Anette Krising Brolin.

Viktig del av årsstämman

Förvaltningsberättelsen är en viktig del av årsstämman där föreningens verksamhet under det gångna året sammanfattas, det är därför viktigt att skriva en utförlig och informativ förvaltningsberättelse som beskriver föreningens utveckling och eventuella händelser av betydelse. Anette Krising Brolin förklarar att detta ger medlemmarna en bättre förståelse för föreningens verksamhet och är särskilt viktigt för potentiella nya medlemmar.

– Det finns nya obligatoriska uppgifter från BFN:s allmänna råd och vägledning som ska finnas med i förvaltningsberättelsen exempelvis att föreningen är en äkta bostadsrättsförening, om föreningen innehar marken med äganderätt och om verksamhetens resultat innebär en förlust.

Vilka lagar gäller i en bostadsrättsförening?

– Bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar är de viktigaste lagarna att ha koll på. Genom att förstå dessa lagar och relevanta lagrum undviker ni knepiga juridiska problem och kan då vara säkra på vad som gäller inför stämman.

Hösten 2023 föreslog regeringen en lagändring som skulle göra det möjligt för ekonomiska föreningar att hålla digitala stämmor permanent. Den 22 november 2023 godkände riksdagen förslaget. Från och med den 1 januari 2024 blev det därmed verklighet att föreningar kan hålla helt digitala stämmor.

– En grundförutsättning för genomförandet av en helt digital stämma utan fysiskt deltagande är att föreningen har reglerat möjligheten att hålla stämman digitalt i föreningens stadgar, säger Anette Krising Brolin.

Anette Krising Brolins 6 punkter att hålla koll på inför stämman:

  1. Ha framförhållning för effektiv planering
  2. Kalla till stämman i god tid
  3. Rösträtten och rösträkningen
  4. Missa inte förvaltningsberättelsen
  5. Lagar i bostadsrättsföreningen
  6. Digitala stämmor

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Fastighetsägarna Service är ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster såsom juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning samt försäljning av fastighetsprodukter. Vi tillhandahåller några av landets skickligaste fastighetsjurister, hyresförhandlare, ekonomer, förvaltare, driftsingenjörer och fastighetsskötare till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Stockholmsregionen. Fastighetsägarna Service är ett helägt dotterbolag till branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm och har sedan 1920 underlättat vardagen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runt om i Stockholms län. Läs mer på www.fastighetsagarna.se/tjanser. Vill du veta hur vi hanterar dina personuppgifter, läs vår personuppgiftspolicy

Kontakter

Stefan Younes

Stefan Younes

Presskontakt Vd, Fastighetsägarna Service Stockholm AB 070-608 03 10
Josefine Larsson

Josefine Larsson

Presskontakt Marknadschef, Fastighetsägarna Service Stockholm AB 0761035709

Ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster

Fastighetsägarna Service är ledande leverantör av fastighetsförvaltningstjänster såsom juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning samt försäljning av fastighetsprodukter. Vi tillhandahåller några av landets skickligaste fastighetsjurister, hyresförhandlare, ekonomer, förvaltare, driftsingenjörer och fastighetsskötare till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Stockholmsregionen. Fastighetsägarna Service är ett helägt dotterbolag till branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm och har sedan 1920 underlättat vardagen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar runt om i Stockholms län.

Fastighetsägarna Service
Alströmergatan 14
112 47 Stockholm
Sverige