Skip to main content

Taggar

säkerhet 83 säkerhetspolitik 75 utrikespolitik 55 miljö 32 FoU 32 Försvarspolitik 22 Ryssland 20 massförstörelsevapen 16 kemiska vapen 15 kärnvapen 13 biologiska vapen 10 Försvarsmakten 9 eu 9 försvarsekonomi 8 afrika 7 forskning 7 krisberedskap 7 syrien 6 usa 6 ekonomi 6 terrorism 5 fn 5 mali 5 it-säkerhet 5 inrikespolitik 5 ukraina 5 klimat 5 klimatanpassning 5 krishantering 4 nordkorea 4 ctbto 4 rymd 4 energi 4 försvaret 4 Putin 4 fred 4 sensorer 4 Afghanistan 4 nato 4 kärnvapenprov 4 cbrn 4 försvar 3 kina 3 östersjön 3 rymdforskning 3 informationssäkerhet 3 fredsfrämjande insatser 3 asien 3 sprängämnen 3 skydd 3 cybersäkerhet 3 samhällssäkerhet 3 hemmagjorda bomber 3 bomber 3 europa 3 migration 2 Arktis 2 undervatten 2 insats 2 pakistan 2 klimatfrågor 2 hamnsäkerhet 2 övervakning 2 rymden 2 isaf 2 propaganda 2 riskanalys 2 värnplikt 2 foi 2 försvarsbeslut 2 radar 2 analys 2 farliga ämnen 2 hot 2 sauna 2 cyber 2 sanktioner 2 internationella insatser 2 signaturanpassning 2 xenon 2 frivillighet 2 teknikutveckling 2 medicinsk forskning 2 raketbränslen 1 internationell sjöfart 1 radarteknik 1 interdependens 1 kärnvapenprovsprägningar 1 mänskliga rättigheter 1 klimatpolitik 1 sårbarhet 1 cyberangrepp 1 flyktingkatastrofer 1 forskning; försvarsforskning; säkerhetsforskning; krishantering; säkerhetspolitik; försvarspolitik; utrikespolitik; radar; laser; radiokommunikation; cbrn 1 universitet 1 möjligheter 1 shipping 1 signatur 1 rysk inrikespolitik 1 provtagning 1 tunisien 1 transport 1 extremväder 1 eu-ordförandeskapet 1 kvinnorätt 1 sensorupptäckt 1 frankrike 1 katastrofmedicinsk beredskap 1 mörkerseende 1 gsfp 1 totalförsvar 1 totalförsvarsplikt och frivillighet 1 köpkraft 1 unscr 1325 1 al-shabab 1 EU-projekt 1 informationsfusion 1 miljöforskning 1 sahel 1 opcw 1 algeriet 1 insatser 1 energipoli 1 äldreomsorg 1 yrkesvägledning 1 vietnam 1 raket 1 miljöövervakning 1 försvarsutgifter 1 avskogning 1 nobel 1 pirater 1 arabisk vår 1 drönare 1 säkerhetspolitisk briefing 1 obama 1 forskare 1 markprov 1 rymdturism 1 Väpnade styrkorna 1 mellanöstern 1 absorberande 1 asylfrågor 1 kemikalier 1 afrikastudie 1 #föpol 1 kris 1 förenta nationerna 1 markstridskrafter 1 edge 1 mobilt laboratorium 1 medarbetarskap 1 indien 1 toxin 1 oss 1 övningar. 1 mätstationer 1 migrationsfrågor 1 kemvapen 1 opk 1 skogsbruk 1 infraröda sensorer 1 material 1 energipolitik 1 krim 1 Nyckelord: flygvapen 1 försvarsindustri 1 maskering 1 fattigdom 1 målsökare 1 ied 1 egypten 1 klimatmötet i köpenhamn 1 syrien kemvapen 1 fp7 1 gender 1 innovation 1 insatsstyrka 1 arabiska våren 1 teknik 1 statliga beväpningsprogrammet 1 miljökatastrofer 1 demokrati 1 cyberhot 1 globalt 1 cancer 1 afrikansk säkerhet 1 5g 1 enkät 1 bränsle 1 libyen 1 jordanien 1 mugabe 1 radioaktivitet 1 flyktingströmmar 1 militär förmåga 1 nobels fredspris 1 säkerhetsrisk 1 toxikologi 1 försvarsmateriel 1 energisys 1 grafen 1 provsprängning 1 cbrne 1 klimatföränändringar 1 mörker 1 nationalekonomi 1 norefco 1 de väpnade styrkorna 1 forskningsdemonstration 1 plutonium 1 rustning 1 valresultat 1 databehandling 1 somalia 1 centralafrikanska rebubliken 1 doktrin 1 operativ förmåga 1 marocko 1 medvedev 1 #säkpol 1 avskräckning 1 kläder 1 fredspris 1 internationell rätt 1 stridmedel 1 nobelpris 1 krig 1 olymiska spelen 1 sjöfart 1 mobila enheter 1 Förvarsmakten 1 norden 1 kamoflage 1 senapsgas 1 krigsavhållande 1 maskeringsnät 1 tyskland 1 irak 1 laboratorium 1 mobilsurf 1 transporter 1 black hawk 1 luftförsvar 1 kth 1 hamnar 1 energisäkerhet 1 migrationsverket 1 Närområdet 1 naturgas 1 energisäke 1 sjukvårdsledningsarbete 1 försvarsbudget 1 plikt 1 sanering miljögifter 1 sotji 2014 1 iran 1 mena 1 civilt försvar 1 radikalisering 1 antenner 1 prisindex 1 säkerhetsforskning 1 nordiskt samarbete 1 invanding 1 nordafrika 1 internationell säkerhet 1 infrastruktur 1 isis 1 miljörisk 1 merkel 1 det framtida kriget 1 cyberattack 1 hsm carlskrona 1 övningar 1 simuleringsteknik 1 materialforskning 1 absorberar 1 övning 1 briefing 1 säkerhetspoliti 1 kärnkraft 1 cbrn defence industry 1 världen 1 fredsarbete 1 Sjojgu 1 cyberkrig 1 undersökning 1 insatsorganisation 1 internationell jämförelse 1 försvarsplanering 1 framtid 1 energisårbarhet 1 informationskrigföring 1 konferens 1 fredsfrämjande 1 sociala medier 1 hållbarhet 1 bokmässan 1 flyg 1 ebola 1 kärnvapeninspektion 1 internationell handel 1 ädelgaser 1 analyser 1 forskarkonferens 1 policies 1 mätutrustning 1 personalförsörjning 1 militärdoktrin 1 materiel 1 riktlinjer 1 regeringsuppdrag 1 almedalen14 1 cbrn-dagar 1 larmcentraler 1 rekrytering 1 tnt 1 tröskelförmåga 1 infosäkerhet 1 sabotage 1 värmeabsorberande 1 umeå 1 marinstridskrafter 1 världsordning 1 blogg 1 kriser 1 samhälsssäkerhet 1 provsprängningar 1 jasminrevolutionen 1 hezbollah 1 almedalen 1 rapport 1 hatbudskap 1 säkpol 1 geopolitik 1 simulering 1 it 1 bombfabrik 1 försvarsberedningen 1 klimatforskning 1 respondenter 1 säkerhetsrisker 1 våldsbejakande extremism 1 transatlantiskt 1 storbritanien 1 svfm 1 signaturer 1 farliga ämnen; explosivämnen; sprängämnen; it-säkerhet; artificiell intelligens; 1 budget 1 integritetsskydd 1 horizon2020 1 flygsimulator 1 penningtvätt 1 sveroge 1 camper 1 operation atalanta 1 zimbabwe 1 fredsfrågor 1 kostnadsutveckling 1 finansbluff 1 företagssäkerhet 1 jordartsmetaller 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

Att nacka hönan för att varna apan

Nyheter   •   Jan 18, 2018 09:56 CET

Kina flyttar fram sina positioner i världen och kommunistpartiet ökar sitt inflytande i privata företag. Ta del av vad Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker på FOI berättade om detta under Folk och Forsvars rikskonferens 2018.

Media no image

Hur kan befolkningen skyddas från krigets verkningar?

Nyheter   •   Jan 08, 2018 10:05 CET

För att veta hur vi ska rusta Sverige mot krig idag måste vi titta såväl framåt som bakåt i tiden. Det konstaterar FOI i ett underlag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om hur civilbefolkningen ska skyddas vid väpnat angrepp mot Sverige.

Informationssäkerhet - en kulturfråga

Informationssäkerhet - en kulturfråga

Nyheter   •   Dec 27, 2017 09:32 CET

Tekniska lösningar är en viktig del av en organisations informationssäkerhet. Men utan att arbeta med den interna kulturen är det omöjligt att skapa en säker organisation.

Media no image

Nordiska försvarsmaterielsamarbeten med förhinder

Nyheter   •   Dec 18, 2017 09:18 CET

De nordiska länderna ser ut att ha goda förutsättningar att samarbeta inom utveckling och inköp av försvarsmateriel. Men skilda materielförsörjningsstrategier likväl som olika organisatoriska och industriella förutsättningar kan försvåra samarbetet, enligt en FOI-studie.

FOI:s forskning hjälper brandmän att få en säkrare vardag

FOI:s forskning hjälper brandmän att få en säkrare vardag

Nyheter   •   Dec 13, 2017 10:33 CET

Metoder som tagits fram för att forska kring hälsorisker för soldater i strid används nu för att ge räddningspersonal en bättre arbetsmiljö.

Media no image

Virtualiserade IT-system måste riskbedömas

Nyheter   •   Dec 04, 2017 09:06 CET

FOI har undersökt risker med så kallade virtualiserade IT-system på uppdrag av Försvarsmakten. Rätt använda finns stora vinster, men det krävs noggrann riskanalys.

Media no image

Scenarier minskar överraskning

Nyheter   •   Nov 27, 2017 09:12 CET

FOI skräddarsyr framtidsscenarier åt olika kunder. Det kan handla om geopolitiska analyser eller att framtidssäkra en bransch, kommun eller storföretag. Vinsterna av att vara förberedd är stora.

Ny metod hittar källor till förorening

Ny metod hittar källor till förorening

Nyheter   •   Nov 20, 2017 09:49 CET

Det finns flera etablerade metoder som kan visa att ett vatten är kontaminerat. Men de säger inget om vad som förorenar vattnen. Men nu har FOI tagit fram en metod som med hjälp av DNA-sekvensering kan fastställa källorna till en förorening.

Media no image

Det vita hatet – radikala nationalistiska miljöer på nätet

Nyheter   •   Nov 13, 2017 10:11 CET

I en ny rapport från FOI undersöks hur rasism, fördomar och hat ser ut i digitala miljöer. Rapporten är den tredje delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

Med koll på framtiden

Med koll på framtiden

Nyheter   •   Nov 07, 2017 09:26 CET

FOI har lång erfarenhet av att skanna av forskningsfronten inom ett antal teknikområden. Nu har en grupp forskare, på uppdrag av Försvarsmakten, arbetat med metodutveckling för att se hur arbetet med att utveckla arbetet med att se och tolka teknikutveckling kan utvecklas.

Media no image

Övning med simulerade IT-attacker

Nyheter   •   Nov 02, 2017 08:46 CET

I den simuleringsmiljö av servrar och virtuella maskiner i nätverk som finns uppbyggd hos FOI i Linköping har många aktörer inom Sveriges kritiska infrastruktur, som kraftföretag, telefoni-leverantörer och vattenverk, testat säkerheten och motståndskraften mot hackerattacker i sina IT-och styrsystem.

Tester för bättre bevisning mot kärnvapentester

Tester för bättre bevisning mot kärnvapentester

Nyheter   •   Okt 25, 2017 14:12 CEST

Underjordiska nukleära explosioner ger upphov till radioaktiva gaser som xenon och argon. FOI utvecklar nu sitt kunnande om naturlig bakgrundsstrålning för att skapa ännu säkrare bevisning mot kärnvapenprov.

Media no image

Uppsjö av olika protokoll inom kritisk infrastruktur

Nyheter   •   Okt 23, 2017 09:00 CEST

För första gången har de vanligaste protokollen, som används i industriella informations- och styrsystem inom kritisk infrastruktur, kartlagts i Sverige. Studien från FOI visar att en stor mängs olika protokoll, vissa bortåt 40 år gamla, används i systemen.

Framgång för forskning kring multisensorsystem

Framgång för forskning kring multisensorsystem

Nyheter   •   Okt 16, 2017 10:02 CEST

FOI kan i en ny rapport till Försvarsmakten redovisa många framsteg i forskningen kring multisensorsystem. Bland annat att system nu självständigt kan följa misstänkta objekt.

Strategisk utblick 7 – se seminariet i efterhand

Strategisk utblick 7 – se seminariet i efterhand

Nyheter   •   Okt 12, 2017 14:32 CEST

Den 11 oktober lanserade FOI samlingsrapporten Strategisk utblick 7 under ett webbsänt seminarium. Där höll bland andra försvarsministern ett anförande och tre forskare presenterade sina artiklar.

Media no image

Ny utbildning ger mer användbara soldater

Nyheter   •   Okt 06, 2017 10:31 CEST

Försvarsmaktens förlängda grundutbildning ger mer användbara soldater. Det visar en ny utvärderingsmodell från FOI.

PRESSINBJUDAN: FOI lanserar Strategisk Utblick 7 - Närområdet och nationell säkerhet

PRESSINBJUDAN: FOI lanserar Strategisk Utblick 7 - Närområdet och nationell säkerhet

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 09:15 CEST

Strategisk utblick 7 är en framåtblickande samlingsrapport från FOI som lyfter fram forskning och analyser inom en rad olika ämnen av strategisk betydelse för den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Årets utgåva fokuserar på närområdet och vår nationella säkerhet och innehåller 16 artiklar.

Världsledande– runt hörnet

Världsledande– runt hörnet

Nyheter   •   Sep 11, 2017 17:47 CEST

FOI har utvecklat nya metoder för att se bakom hörn med hjälp av radar. Därmed befäster myndigheten rollen som världsledande på att upptäcka hot bakom ett gathörn.

Media no image

Brister i kunskapen om kärnvapen och civilt försvar

Nyheter   •   Sep 08, 2017 09:58 CEST

Närvaron av kärnvapen och risken för en väpnad konflikt i vårt närområde gör att det finns ett kärnvapenhot mot Sverige. Men enligt en rapport från FOI är kunskapen bristfällig om hur vi ska hantera konsekvenserna av ett kärnvapenanfall. Rapporten pekar på ett antal viktiga forskningsområden som skulle kunna prioriteras i framtiden.

Media no image

Kärnvapenprov i Nordkorea

Nyheter   •   Sep 04, 2017 09:07 CEST

FOI bedömer på grundval av seismiska data att Nordkorea den 3 september genomfört ett kärnvapenprov.