Skip to main content

Taggar

säkerhet 71 säkerhetspolitik 55 utrikespolitik 45 miljö 26 FoU 22 Försvarspolitik 15 Ryssland 14 massförstörelsevapen 11 kemiska vapen 10 eu 9 Försvarsmakten 7 syrien 6 kärnvapen 6 afrika 6 terrorism 5 biologiska vapen 5 mali 5 ctbto 4 ekonomi 4 forskning 4 fn 4 usa 4 ukraina 4 krisberedskap 4 asien 3 sensorer 3 inrikespolitik 3 fredsfrämjande insatser 3 nordkorea 3 försvar 3 fred 3 bomber 3 försvaret 3 nato 3 kärnvapenprov 3 försvarsekonomi 3 hemmagjorda bomber 3 rymd 3 klimat 3 kina 3 energi 3 isaf 2 it-säkerhet 2 Afghanistan 2 östersjön 2 internationella insatser 2 försvarsbeslut 2 riskanalys 2 foi 2 sprängämnen 2 teknikutveckling 2 rymdforskning 2 cyber 2 informationssäkerhet 2 signaturanpassning 2 propaganda 2 rapport 2 analys 2 migration 2 undervatten 2 xenon 2 övervakning 2 Arktis 2 sauna 2 cybersäkerhet 2 al-shabab 1 fattigdom 1 kvinnorätt 1 globalt 1 sårbarhet 1 radarteknik 1 medarbetarskap 1 nordiskt samarbete 1 cbrn 1 tnt 1 mobila enheter 1 rymdturism 1 energisäkerhet 1 materialforskning 1 nobels fredspris 1 raket 1 toxikologi 1 nationalekonomi 1 insats 1 mobilsurf 1 antenner 1 Jemen 1 grafen 1 storbritanien 1 ied 1 säkerhetsrisker 1 toxin 1 mörker 1 försvarsmateriel 1 policies 1 afrikastudie 1 respondenter 1 sabotage 1 samhällssäkerhet 1 radioaktivitet 1 internationell handel 1 sahel 1 valresultat 1 fredsarbete 1 isis 1 övning 1 insatser 1 mätstationer 1 maskering 1 arabiska våren 1 cyberkrig 1 insatsstyrka 1 camper 1 briefing 1 fredspris 1 signatur 1 Förvarsmakten 1 mörkerseende 1 extremväder 1 merkel 1 ebola 1 cyberhot 1 finansbluff 1 avskräckning 1 black hawk 1 centralafrikanska rebubliken 1 säkerhetsrisk 1 miljörisk 1 mätutrustning 1 rustning 1 internationell säkerhet 1 sotji 2014 1 fredsfrågor 1 operation atalanta 1 hamnsäkerhet 1 horizon2020 1 opcw 1 olymiska spelen 1 unscr 1325 1 signaturer 1 databehandling 1 infraröda sensorer 1 sensorupptäckt 1 absorberar 1 målsökare 1 värmeabsorberande 1 absorberande 1 maskeringsnät 1 internationell sjöfart 1 hsm carlskrona 1 #säkpol 1 #föpol 1 syrien kemvapen 1 kemvapen 1 markprov 1 mobilt laboratorium 1 kärnvapeninspektion 1 provsprängning 1 ädelgaser 1 plutonium 1 säkerhetspolitisk briefing 1 försvarsplanering 1 tröskelförmåga 1 krigsavhållande 1 norefco 1 gsfp 1 energisäke 1 energisårbarhet 1 energipoli 1 säkerhetspoliti 1 energisys 1 försvarsberedningen 1 jordartsmetaller 1 senapsgas 1 almedalen14 1 provsprängningar 1 bombfabrik 1 afrikansk säkerhet 1 transatlantiskt 1 kärnvapenprovsprägningar 1 totalförsvar 1 cyberangrepp 1 våldsbejakande extremism 1 hezbollah 1 informationskrigföring 1 infosäkerhet 1 säkpol 1 svfm 1 flyktingströmmar 1 fredsfrämjande 1 invanding 1 miljökatastrofer 1 flyktingkatastrofer 1 undersökning 1 hatbudskap 1 hållbarhet 1 mänskliga rättigheter 1 cancer 1 norden 1 teknik 1 blogg 1 nobel 1 it 1 tyskland 1 mellanöstern 1 mena 1 infrastruktur 1 kris 1 pakistan 1 simulering 1 irak 1 sociala medier 1 äldreomsorg 1 rymden 1 kth 1 nobelpris 1 laboratorium 1 europa 1 värnplikt 1 budget 1 gender 1 frankrike 1 sjöfart 1 universitet 1 medicinsk forskning 1 vietnam 1 indien 1 skogsbruk 1 almedalen 1 asylfrågor 1 radar 1 krig 1 material 1 hamnar 1 enkät 1 kärnkraft 1 hot 1 radikalisering 1 kamoflage 1 bränsle 1 migrationsfrågor 1 integritetsskydd 1 nordafrika 1 Putin 1 edge 1 sanktioner 1 förenta nationerna 1 klimatanpassning 1 penningtvätt 1 riktlinjer 1 sanering miljögifter 1 företagssäkerhet 1 obama 1 provtagning 1 migrationsverket 1 jordanien 1 kläder 1 analyser 1 världen 1 Visa alla taggar

Utmaning att lösa bataljoners kommunikationsbehov

Nyheter   •   Jul 23, 2018 09:47 CEST

När en bataljon ska ut i strid gäller det att kommunikationsutrustningen fungerar. Annars kan situationer uppstå där en enhet blir avskuren från övriga grupper. I samarbete med en forskningsgrupp inom Nato har FOI undersökt olika lösningar för att få fram kraftfulla taktiska kommunikationsnät.

Spel för att öka den operativa förmågan

Nyheter   •   Jul 11, 2018 10:12 CEST

Scenariobaserade spel eller seminariespel, som ibland också kallas seminarieövningar, är ett strukturerat sätt att skapa interaktioner mellan olika aktörer för att skapa beslutsunderlag och träna beslutsfattare. Men noggranna förberedelser krävs för att få ett användbart resultat.

Jemen - ett krig i medieskugga

Nyheter   •   Jun 26, 2018 16:36 CEST

Kriget i Jemen har pågått under lång tid och riskerar att fortsätta. Externa aktörer som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Iran har blandat sig i konflikten i landet och förvandlat ett lokalt inbördeskrig till ett regionalt storkrig. En ny rapport från FOI analyserar läget i Jemen, landet som är ett offer för sitt strategiska läge.

Storbritannien och Frankrike närmare varandra än någonsin gällande kärnvapensamarbete

Nyheter   •   Jun 19, 2018 12:41 CEST

Ända sedan 1950-talet har Europas två kärnvapenmakter haft skilda utgångspunkter för sin säkerhetspolitik kopplat till kärnvapen. En ny studie från FOI visar att länderna har mycket att vinna på ett samarbete.

Befälsutbildning ger fördelar på arbetsmarknaden

Nyheter   •   Jun 13, 2018 10:35 CEST

Att göra värnplikten kan ge fördelar på den civila arbetsmarknaden, framförallt för de som genomgår en lång befälsutbildning. Men för många är det ett steg bakåt. Tre lärdomar till Försvarsmakten: 1. En medvetenhet om att värnplikten kan ha kostnader 2. Att sortering kan innebära sammansättningar som ger oönskade effekter 3. Att förstå vilka faktorer som ger framgång på arbetsmarknaden

Svenska förband viktiga för säkerheten i Mali

Nyheter   •   Jun 05, 2018 16:30 CEST

Sverige behöver sänka sin ambition med förbandsbidraget till FN:s mission i Mali och balansen mellan män och kvinnor måste förbättras. Detta är några av de åtgärder som efterlyses i två studier från FOI som följt upp FN-insatsen i Mali.

FOI-forskare utvärderar radarsensorer för drönare

Nyheter   •   Maj 28, 2018 12:04 CEST

I större radarsystem används ofta så kallade gruppantennbaserade radarsystem, som är snabbare och ger bättre detektion än traditionella radarsystem. FOI utvärderar nu om dessa kan användas också för drönare.

Samarbete nyckeln till snabb försvarsuppbyggnad

Nyheter   •   Maj 21, 2018 13:22 CEST

Få områden präglas av lika långsiktig planering som försvaret. Men vid en förändrad hotbild gäller det att snabbt kunna bygga upp nya försvarsförmågor. Skickligheten ligger i att skapa ett värdesystem, detta enligt en rapport från FOI med lärdomar från återmilitariseringen av Gotland.

Unika miljöprognoser från luftfilter

Unika miljöprognoser från luftfilter

Nyheter   •   Maj 18, 2018 11:18 CEST

FOI har en speciell serie luftprover som sträcker sig 50 år bak i tiden. Genom DNA-analyser kan forskare nu se hur olika mikroorganismer varierat över tid i luft. På sikt ger det modeller som bland annat kan förutsäga när det finns risk för farliga mikroorganismer i luften.

Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet

Nyheter   •   Maj 14, 2018 15:51 CEST

I en ny rapport från FOI ges en inblick i några av de svenska autonoma rörelsernas digitala närvaro. Rapporten är den fjärde delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnat till regeringen.

Iran – folklig frustration och kärnavtalets framtid

Nyheter   •   Maj 08, 2018 12:55 CEST

Om kärnavtalet havererar kan Iran stå inför en fördjupad kris, som på sikt skulle kunna hota regimens överlevnad.

Maktutövning utan krig

Nyheter   •   Maj 08, 2018 09:22 CEST

Trots att det inte är krig skadar stater andra länder. Resultaten kan bli förödande. På uppdrag av Energimyndigheten har FOI tagit fram ett underlag för krisberedskap för sådana hot. Innehållet går dock att tillämpa på många fler sektorer och samhällsfunktioner.

Tillbaka till framtiden: rustningskontroll i en tid av ökade spänningar

Nyheter   •   Maj 02, 2018 11:10 CEST

Det säkerhetspolitiska läget präglas av spänning och misstro i Europa. Rysslands annektering av Krim och militära aggression i östra Ukraina har lett till ett klimat där många talar om ett nytt kallt krig. I detta läge har konventionell rustningskontroll och förtroendeskapande åtgärder åter blivit aktuella frågor. Men finns det alls några förutsättningar för en ny rustningskontrollregim i Europa?

Duell mellan att inte synas och upptäcka

Duell mellan att inte synas och upptäcka

Nyheter   •   Apr 23, 2018 13:12 CEST

Kamouflage är ett snabbt växande forskningsområde. FOI utvecklar moderna metoder för att mäta detekterbarheten, gör datorsimuleringar och studerar tekniker för materialutveckling.

Lång väg att gå för Nato

Nyheter   •   Apr 16, 2018 09:23 CEST

Nato har gjort vissa framsteg i genderfrågan, men det finns stort utrymme för förbättring. Det är slutsatsen FOI drar i sin oberoende granskning av hur militäralliansen lyckats med sin genderpolicy.

Ryssland ser Kaukasien som sin intressesfär

Nyheter   •   Apr 10, 2018 10:59 CEST

Ryssland ser Kaukasien som ett nyckelområde i förhållandet till västvärlden och Mellanöstern. Därför är den ryska militära närvaron hög och lokala konflikter används för att behålla berörda stater i ett konstant tillstånd av ryskstyrd instabilitet.

Icke-militära angrepp ställer Sverige inför nya utmaningar

Nyheter   •   Mar 29, 2018 09:07 CEST

Ett angrepp mot Sverige behöver inte bara ske med militära medel. Modern krigföring handlar också om att destabilisera motståndarens samhällsfunktioner. Enligt en rapport från FOI ställer detta säkerhets- och underrättelsetjänsten inför nya utmaningar som kräver ökat samarbete.

Tröskel – FOI reder ut vad modebegreppet betyder

Nyheter   •   Mar 19, 2018 09:37 CET

Termen tröskel används numera flitigt i försvarspolitiska dokument – dock oftast utan att innebörden förtydligas. En FOI-rapport reder ut vad som kan dölja sig bakom begreppet.

Elektroniken gör samhället sårbart för antagonistiska attacker

Nyheter   •   Mar 12, 2018 10:07 CET

Att slå ut mobilnät, trafiksignaler eller radio- och TV-sändningar har blivit ett allt vanligare inslag i internationella konflikter. Militärt telekrig har i decennier varit ett effektivt medel för att skaffa sig ett övertag på slagfältet. Men detta och andra antagonistiska elektromagnetiska hot har blivit en realitet att förhålla sig till även för civilsamhället.

Totalförsvaret: Näringslivet efterfrågar kunskap och kontakt

Nyheter   •   Mar 05, 2018 09:46 CET

Näringslivet förväntas spela en viktig del i totalförsvaret. Hittills har den återupptagna totalförsvarsplaneringen i stor utsträckning präglats av att ansvariga aktörer talar om näringslivets viktiga roll – men inte med företagen, enligt en undersökning gjord av FOI.