Tags

Media-no-image

Ny undersökning av nordiskt samarbete inom krisberedskapen

Nyheter   •   2014-10-17 13:21 CEST

I en studie gjord vid FOI och isländska Centre for Small State Studies (CSSS) har utvecklingen av det s.k. Haga-samarbetet, ett krisberedskapssamarbete mellan de fem nordiska länderna sedan 2009, undersökts.

Media-no-image

Klargörande rapport om EDGE-ärendet

Nyheter   •   2014-10-16 10:34 CEST

Som följd av höstens uppmärksamhet i media kring det så kallade EDGE-ärendet gav FOI i uppdrag till den förre chefsjuristen Stefan Ryding-Berg att göra en genomgång av FOI:s hantering av ärendet. Den första delrapporten av två överlämnades till FOI den 15 oktober 2014

Media-no-image

Missnöje gynnar IS och Al-Shabab

Nyheter   •   2014-10-15 16:38 CEST

Islamiska Staten och Al-Shabab måste bekämpas med mer än enbart militära medel. Det menar forskare vid FOI – totalförsvarets forskningsinstitut.

Media-no-image

Dumpad ammunition kan bli cancerogen i fisk

Nyheter   •   2014-10-10 12:28 CEST

Ända fram till 1960-talet dumpades gammal och instabil ammunition i svenska sjöar och vattendrag. Vid den tiden ansågs det ofarligt, men ny forskning från FOI visar att laxar tar upp TNT (trotyl el trinitrotoluen) som kan omvandlas till cancerogena ämnen.

Media-no-image

Internationellt möte om mätmetoder för att lokalisera kärnvapenprov

Nyheter   •   2014-09-29 16:15 CEST

FOI står som initiativtagare till en konferens om olika metoder för att kunna hitta kärnvapenprov med hjälp av mätningar av radioaktivitet i luften. Deltagare från tjugo olika länder kom till den här veckans konferens i Stockholm.

Media-no-image

Mali: social utsatthet och bristande säkerhet

Nyheter   •   2014-09-24 15:49 CEST

De tre främsta hoten mot säkerhet för länderna i Sahel-regionen är väpnad separatism, väpnad islamism och organiserad brottslighet, enligt en rapport från FOI.

Media-no-image

Putins prövningar

Nyheter   •   2014-09-24 15:47 CEST

I en rapport från FOI analyseras systemproblemen i den ryska ekonomin. Kan det ekonomiska systemet främja fortsatt tillväxt baserad på ökad produktivitet och innovationer?

Media-no-image

FOI demonstrerar övervakning mot bombfabriker

Nyheter   •   2014-09-19 10:42 CEST

Ett nytt övervakningssystem för att hitta terroristers bombfabriker visas på Totalförsvarets anläggning Grindsjön den 24 september.

Media-no-image

Energi, säkerhet och konflikt i ett framtidsperspektiv

Nyheter   •   2014-09-03 15:41 CEST

Forskare vid FOI har studerat kopplingen mellan energi och internationella relationer. Syftet är att öka förståelsen om hur energi och säkerhet kan interagera i en framtida internationell kontext.

Media-no-image

Minskat hot från massförstörelsevapen

Nyheter   •   2014-08-18 13:37 CEST

Hotet från massförstörelsevapen minskar. Det visar en ny rapport från FOI, som även har goda kunskaper hur Sverige bör agera utifall kemiska stridsmedel skulle komma att användas.

Media-no-image

Mot kontraktsbaserad krisberedskap

Nyheter   •   2014-08-11 10:01 CEST

Utvecklingen i Sverige går mot att offentlig sektor får allt fler marknadslösningar. Det får konsekvenser för samhällets krisberedskap.

Media-no-image

Simulering kan snart bli ett verktyg i militära insatser

Nyheter   •   2014-07-21 12:45 CEST

Modeller och simulering har länge använts inom militären för att utbilda och träna soldater inför uppdrag. Men snart kan 3D-modeller bli ett verktyg även ute i fält, för att stödja pågående insatser. Konceptet kallas missionsintegrerad simulering och testades nyligen vid en stor övning i Arvidsjaur. Bakom projektet ligger ett multidisciplinärt forskarlag från FOI. ­

Media-no-image

Upplärda datorer kan förhindra skolskjutningar

Nyheter   •   2014-07-07 15:16 CEST

Sedan millennieskiftet har skolskjutningar ökat drastiskt. Bara i år har över 30 ägt rum i USA. Enligt en ny rapport från FOI kunde flera av dessa ha förhindrats med hjälp av upplärda datorer. Men det finns både etiska och legala problem med sådana system.

Media-no-image

Möt FOI i Almedalen

Nyheter   •   2014-06-26 16:21 CEST

I år medverkar FOI:s forskare på flera seminarier i Almedalen. De flesta sker på Säkerhetspolitiskt Sommartorg, Hamnplan 3, Visby. Möt oss där eller följ oss i webbsändningarna, direkt eller efteråt på www.sommartorg.se. Vi twittrar på @FOIresearch.

Media-no-image

Kris i Ukraina: Ett bryskt uppvaknande

Nyheter   •   2014-06-18 17:20 CEST

I en ny FOI-rapport undersöks de övergripande konsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina. Någon väg tillbaka till situationen före krisen finns inte. En ny strategisk situation kan skönjas som leder till ökad konfrontation och spänningar, politiskt ekonomiskt, och militärt. Det internationella systemet förändras.

Media-no-image

Obalans mellan försvarets uppgifter och finansiering

Nyheter   •   2014-06-16 10:03 CEST

I en ny försvarsekonomisk rapport från FOI diskuteras obalansen mellan försvarets uppgifter och finansiering. Beräkningarna visar bland annat att köpkraften minskat, kostnadsökningar inte kompenserats fullt ut och att rationaliseringsmöjligheter överskattats.

Media-no-image

Kemiska stridsmedel i Östersjön kartlagda

Nyheter   •   2014-06-02 15:33 CEST

Efter andra världskriget dumpades 11 000 ton tyska kemiska stridsmedel i Östersjön. FOI har deltagit i ett arbete som kartlagt dumpningarna och dess konsekvenser.

Media-no-image

Livsviktiga metaller kan bli svåra att få tag på

Nyheter   •   2014-05-26 15:47 CEST

De sällsynta jordartsmetallerna är hörnstenar inom bland annat avancerad elektronik och energiproduktion. Men nästan all utvinning finns i Kina som därmed kontrollerar tillgång till metallerna.

Media-no-image

Ger Västs sanktioner mot Ryssland effekt?

Nyheter   •   2014-05-23 13:19 CEST

I en ny briefing från FOI beskrivs sanktionerna mot Ryssland, dess historia och debatten om sanktioners förmåga att påverka staters agerande genom politiskt och ekonomisk tryck.

Media-no-image

Hindunationalitiska BJP vann valet i Indien. Vad betyder det?

Nyheter   •   2014-05-16 12:23 CEST

I en ny rapport från FOI analyseras vad det skulle kunna innebära för Indiens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt för dess ekonomiska utveckling om BJP övertar regeringsmakten efter parlamentsvalet 2014.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.