Skip to main content

Taggar

säkerhet 71 säkerhetspolitik 54 utrikespolitik 44 miljö 26 FoU 21 försvarspolitik 15 Ryssland 14 massförstörelsevapen 11 kemiska vapen 10 eu 9 Försvarsmakten 7 syrien 6 kärnvapen 6 afrika 6 mali 5 terrorism 5 biologiska vapen 5 fn 4 ukraina 4 krisberedskap 4 ekonomi 4 ctbto 4 forskning 4 usa 4 fredsfrämjande insatser 3 försvar 3 sensorer 3 asien 3 försvaret 3 energi 3 bomber 3 inrikespolitik 3 kina 3 fred 3 klimat 3 hemmagjorda bomber 3 rymd 3 nato 3 nordkorea 3 kärnvapenprov 3 försvarsekonomi 3 propaganda 2 undervatten 2 Arktis 2 övervakning 2 foi 2 teknikutveckling 2 försvarsbeslut 2 Afghanistan 2 rymdforskning 2 östersjön 2 cyber 2 isaf 2 sauna 2 xenon 2 informationssäkerhet 2 internationella insatser 2 cybersäkerhet 2 it-säkerhet 2 riskanalys 2 migration 2 analys 2 signaturanpassning 2 sprängämnen 2 norden 1 kärnvapenprovsprägningar 1 kemvapen 1 kamoflage 1 senapsgas 1 fredsfrämjande 1 sociala medier 1 skogsbruk 1 infraröda sensorer 1 material 1 krigsavhållande 1 hållbarhet 1 maskeringsnät 1 tyskland 1 mänskliga rättigheter 1 irak 1 ebola 1 samhällssäkerhet 1 sårbarhet 1 laboratorium 1 kärnvapeninspektion 1 internationell handel 1 ädelgaser 1 mobilsurf 1 maskering 1 analyser 1 fattigdom 1 black hawk 1 kth 1 målsökare 1 ied 1 cyberangrepp 1 flyktingkatastrofer 1 hamnar 1 energisäkerhet 1 migrationsverket 1 syrien kemvapen 1 universitet 1 policies 1 signatur 1 energisäke 1 mätutrustning 1 gender 1 insatsstyrka 1 sanering miljögifter 1 sotji 2014 1 arabiska våren 1 teknik 1 provtagning 1 miljökatastrofer 1 extremväder 1 riktlinjer 1 cyberhot 1 almedalen14 1 globalt 1 cancer 1 mena 1 kvinnorätt 1 afrikansk säkerhet 1 radikalisering 1 antenner 1 tnt 1 rymden 1 enkät 1 bränsle 1 sensorupptäckt 1 tröskelförmåga 1 frankrike 1 nordiskt samarbete 1 invanding 1 jordanien 1 mörkerseende 1 radioaktivitet 1 nordafrika 1 infosäkerhet 1 flyktingströmmar 1 gsfp 1 internationell säkerhet 1 infrastruktur 1 totalförsvar 1 sabotage 1 klimatanpassning 1 värmeabsorberande 1 isis 1 miljörisk 1 blogg 1 nobels fredspris 1 unscr 1325 1 hot 1 Putin 1 merkel 1 säkerhetsrisk 1 toxikologi 1 försvarsmateriel 1 energisys 1 provsprängningar 1 al-shabab 1 grafen 1 hezbollah 1 provsprängning 1 almedalen 1 hsm carlskrona 1 sahel 1 rapport 1 opcw 1 hatbudskap 1 insatser 1 mörker 1 nationalekonomi 1 energipoli 1 säkpol 1 simulering 1 materialforskning 1 äldreomsorg 1 absorberar 1 norefco 1 sanktioner 1 cbrn 1 it 1 vietnam 1 bombfabrik 1 raket 1 övning 1 hamnsäkerhet 1 plutonium 1 nobel 1 försvarsberedningen 1 säkerhetspoliti 1 insats 1 briefing 1 rustning 1 respondenter 1 valresultat 1 databehandling 1 pakistan 1 centralafrikanska rebubliken 1 medicinsk forskning 1 säkerhetsrisker 1 våldsbejakande extremism 1 säkerhetspolitisk briefing 1 obama 1 europa 1 kärnkraft 1 markprov 1 transatlantiskt 1 storbritanien 1 rymdturism 1 mellanöstern 1 absorberande 1 asylfrågor 1 svfm 1 afrikastudie 1 #föpol 1 kris 1 världen 1 fredsarbete 1 #säkpol 1 förenta nationerna 1 signaturer 1 edge 1 mobilt laboratorium 1 budget 1 värnplikt 1 integritetsskydd 1 horizon2020 1 avskräckning 1 kläder 1 penningtvätt 1 cyberkrig 1 fredspris 1 medarbetarskap 1 undersökning 1 camper 1 operation atalanta 1 radar 1 nobelpris 1 indien 1 fredsfrågor 1 krig 1 toxin 1 olymiska spelen 1 sjöfart 1 finansbluff 1 företagssäkerhet 1 försvarsplanering 1 mätstationer 1 jordartsmetaller 1 internationell sjöfart 1 mobila enheter 1 Förvarsmakten 1 migrationsfrågor 1 energisårbarhet 1 informationskrigföring 1 radarteknik 1 Visa alla taggar
Världsledande– runt hörnet

Världsledande– runt hörnet

Nyheter   •   Sep 11, 2017 17:47 CEST

FOI har utvecklat nya metoder för att se bakom hörn med hjälp av radar. Därmed befäster myndigheten rollen som världsledande på att upptäcka hot bakom ett gathörn.

Brister i kunskapen om kärnvapen och civilt försvar

Brister i kunskapen om kärnvapen och civilt försvar

Nyheter   •   Sep 08, 2017 09:58 CEST

Närvaron av kärnvapen och risken för en väpnad konflikt i vårt närområde gör att det finns ett kärnvapenhot mot Sverige. Men enligt en rapport från FOI är kunskapen bristfällig om hur vi ska hantera konsekvenserna av ett kärnvapenanfall. Rapporten pekar på ett antal viktiga forskningsområden som skulle kunna prioriteras i framtiden.

Media no image

Kärnvapenprov i Nordkorea

Nyheter   •   Sep 04, 2017 09:07 CEST

FOI bedömer på grundval av seismiska data att Nordkorea den 3 september genomfört ett kärnvapenprov.

FOI-rapport visar risker med uppkopplade samhällstjänster

FOI-rapport visar risker med uppkopplade samhällstjänster

Nyheter   •   Aug 29, 2017 14:47 CEST

Samhällskritiska tjänster är ofta beroende av informationsteknologier för att fungera effektivt. En rapport från FOI visar att flera av dem är sårbara för cyberangrepp genom internetuppkopplingen.

FOI om hur ett civilt försvar kan byggas på krisberedskapen

FOI om hur ett civilt försvar kan byggas på krisberedskapen

Nyheter   •   Aug 22, 2017 11:20 CEST

Enligt FOI:s rapport ”Det civila försvarets utgångspunkt i krisberedskapen. En övergripande analys av förutsättningar och utmaningar” finns det fördelar med att bygga ett svenskt civilt försvar på krisberedskapen. Samtidigt visar rapporten att de medel som finns att tillgå i dag inte är tillräckliga.

Ny sensorteknik räddar liv

Ny sensorteknik räddar liv

Nyheter   •   Jul 28, 2017 14:13 CEST

FOI deltar i utvecklingen av olika tekniker för att hjälpa räddningstjänsten. Bland annat utvärderas sensorteknik för att lyssna, avbilda och detektera. Det gäller allt från att hitta hålrum i raserade byggnader till att lyssna efter överlevare eller att upptäcka farliga gaser.

Media no image

Civilt försvar med utmaningar

Nyheter   •   Jul 24, 2017 10:41 CEST

Det civila försvaret väcks åter till liv. Där har länsstyrelserna en central roll, med stora befogenheter att ta över regeringens uppgifter om förbindelserna skulle brytas vid ett militärt angrepp. Men arbetet står inför många utmaningar, visar en FOI-studie.

Ökad oro för attacker med kemiska stridsmedel

Ökad oro för attacker med kemiska stridsmedel

Nyheter   •   Jul 12, 2017 10:15 CEST

Användningen av kemiska ämnen för att skada och döda människor ökar i konfliktområden som Syrien och Irak. Det framgår av FOI:s senaste rapport åt Försvarsdepartementet om CBRN-hot från ickestatliga aktörer.

Stort intresse för FOI i Almedalen

Stort intresse för FOI i Almedalen

Nyheter   •   Jul 07, 2017 15:14 CEST

Under årets Almedalsvecka i Visby, 2-9 juli, medverkade FOI:s forskare på många seminarier. Här kan du se flera i efterhand.

Svårt att beskriva och bedöma hot mot IT-system

Svårt att beskriva och bedöma hot mot IT-system

Nyheter   •   Jun 26, 2017 09:03 CEST

Att göra korrekta bedömningar av sannolikheter och konsekvenser för hot mot IT-system är en stor utmaning. En studie vid FOI har lett fram till flera viktiga slutsatser om vad Försvarsmakten bör tänka på i sina bedömningar.

FOI:s forskare i Almedalen

FOI:s forskare i Almedalen

Nyheter   •   Jun 20, 2017 13:25 CEST

I årets Almedalsvecka, 2–9 juli, medverkar FOI:s forskare på flera olika seminarier. FOI arrangerar seminarier i samarbete med bland andra Försvarsmakten, SIDA, Hanaholmen och Svenska institutet.

Al-Shabaabs terror drabbar grannar olika

Al-Shabaabs terror drabbar grannar olika

Nyheter   •   Jun 19, 2017 09:09 CEST

Den väpnade islamistiska gruppen al-Shabaab i Somalia attackerar mål även i grannländerna. Men Kenya är mycket hårdare drabbat av terror än Etiopien. En anledning kan vara skillnader i den muslimska befolkningens ställning i länderna, enligt en aktuell rapport från FOI.

Media no image

Kärnvapenutvecklingen påverkar svensk säkerhetspolitik

Nyheter   •   Jun 13, 2017 16:44 CEST

Kärnvapen har på senare år fått en mer synlig roll i bland annat Rysslands säkerhets- och försvarspolitik. Detta kommer att påverka svensk säkerhetspolitik. Utvecklingen gör ett antal frågor särskilt angelägna att diskutera ur ett svenskt perspektiv, allt enligt en ny rapport från FOI.

FOI:s experter bedömer misstänkta kemiska terrorvapen

FOI:s experter bedömer misstänkta kemiska terrorvapen

Nyheter   •   Jun 07, 2017 08:54 CEST

Vid misstänkta CBRN*-incidenter rycker bland annat brandmän i en buss för avancerad indikering ut. De brandmännen har FOI utbildat i provtagning. När larmet går gör sig även kemister på FOI redo att analysera proverna.

Media no image

FOI i unikt flygsimuleringssamarbete med USA

Nyheter   •   Maj 24, 2017 17:52 CEST

Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum är världsledande inom simuleringsteknik för träning och utbildning av stridspiloter, speciellt för Gripen-systemet. ​Träningskonceptet LVC, Live, Virtual and Constructive, möjliggör att enskilda piloter och hela förband tränar komplexa scenarier utan att lämna marken. Tekniken har demonstrerats i en amerikansk övning med utmärkt resultat.

Väpnad solidaritet – USA:s styrkor i Europa

Väpnad solidaritet – USA:s styrkor i Europa

Nyheter   •   Maj 17, 2017 13:44 CEST

I en ny studie från FOI finns analyser av vilka militära förmågor USA har tillgängliga i Europa, med tonvikt på svenskt närområde och vilka förändringar som kan förutses fram till 2020.

FOI deltar i projekt för utveckling av framtidens undervattensrobotar

FOI deltar i projekt för utveckling av framtidens undervattensrobotar

Nyheter   •   Feb 27, 2017 10:54 CET

FOI deltar i projekt för utveckling av framtidens undervattensrobotar. De ska få bättre räckvidd och uthållighet.

Världsledande teknik för detektion av kärnvapenprov

Världsledande teknik för detektion av kärnvapenprov

Nyheter   •   Feb 17, 2017 14:45 CET

Hos FOI finns den mest utvecklade spetstekniken just nu för detektion av kärnvapenprov. Prototypen SAUNA III är utvecklad av FOI och tekniken nu överlämnad till CTBTO, Provstoppsavtalets genomförandeorganisation.

Media no image

Unik studie i drivkrafter bakom försvarsutgifter

Nyheter   •   Feb 10, 2017 13:18 CET

För första gången har FOI gett ut en rapport som kopplar ihop olika länders försvarsutgifter med ekonomisk teori och tidigare säkerhetspolitisk forskning. Särskilt fokus ligger på vad som driver utvecklingen av försvarsutgifter i länderna runt Östersjön.

Media no image

Tysklands försiktiga balansgång

Nyheter   •   Jan 31, 2017 09:09 CET

I en nyutkommen rapport tittar FOI närmare på Tysklands politik på säkerhets- och försvarsområdet och de steg som tagits under 2016.