Skip to main content

Taggar

Media-no-image

FOI skapar nya verktyg för risk- och sårbarhetsanalyser

Nyheter   •   Maj 27, 2016 14:09 CEST

Kommunerna i Västra Götaland behöver stöd för att nyttiggöra resultaten av sina Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) i den egna organisationen. FOI har fått i uppdrag att utveckla verktyg som ska förbättra och underlätta det arbetet.

Media-no-image

Satellitbilder ingår i ett nytt analytiskt förhållningssätt till säkerhet

Nyheter   •   Maj 20, 2016 10:45 CEST

Det tvärvetenskapliga FOI-projektet SÄKER syftar till att vidga metoderna för att hantera säkerhetspolitiska skeenden. FOI:s samhällsvetenskapliga och säkerhetspolitiska analytiker har därför integrerat teknisk kompetens i sina analyser.

Media-no-image

El- och vattensektorerna skyddar sin kritiska infrastruktur bäst

Nyheter   •   Maj 20, 2016 10:26 CEST

Distributörer av el och färskvatten är bäst på att skydda sina informations- och styrsystem mot antagonistiska angrepp. Det visar en utredning som FOI genomfört på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men säkerhetsarbetet går långsammare än det borde göra, visar utredningen

Media-no-image

Mänsklig säkerhet, miljö och klimat viktiga i vidgat säkerhetsbegrepp

Nyheter   •   Apr 18, 2016 16:08 CEST

FOI-projektet SÄKER har samlat olika kompetenser för att utveckla dialogen kring för- och nackdelar med ett vidgat säkerhetsbegrepp och olika säkerhetsanalyser.

Media-no-image

Nordiska försvarsutgifter i jämförelse

Nyheter   •   Apr 15, 2016 14:11 CEST

​Vilket nordiskt land har högst försvarsutgifter? Beror på hur man räknar, enligt en studie från FOI.

Media-no-image

Asylmigrationen ett vildvuxet problem

Nyheter   •   Dec 17, 2015 13:29 CET

FOI har på uppdrag av Migrationsverket genomfört en strategisk migrationsanalys som syftar till att lindra de påfrestningar som kan uppstå i mötet mellan asylmigranter och det svenska systemet.

Media-no-image

Framåt Sahel

Nyheter   •   Dec 17, 2015 13:21 CET

FOI:s analys av Sveriges förbandsbidrag till FN:s insats i Mali. Studien av Sveriges bidrag till FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA fokuserar på det förband, Mali02, som var på plats i Mali från juni till november 2015.

Media-no-image

Miljöfarliga vrak under utredning

Nyheter   •   Nov 23, 2015 11:04 CET

Ett 30-tal fartygsvrak längs den svenska kusten har identifierats som potentiella miljöfaror. FOI har deltagit i ett projekt som tagit fram metoder för att mäta fartygens miljöpåverkan i dag, och bedöma framtida miljöhot från de allt mer sönderrostade vraken.

Media-no-image

FOI hjälper FN att tydliggöra och förbättra styrkegenerering

Nyheter   •   Nov 13, 2015 14:16 CET

​Vid en workshop i New York presenterade FOI upplägget för en handbok för styrkegenerering i FN:s fredsfrämjande insatser.

Media-no-image

FOI studerar energifattigdom

Nyheter   •   Nov 04, 2015 16:41 CET

Energi och säkerhet är ett område som har studerats inom FOI under lång tid. I rapporten ”Energifattigdom, försörjningstrygghet och offentligt agerande” beskrivs begreppet energifattigdom och vilken roll energi-, fördelnings- och socialpolitik kan spela för att säkra en trygg energiförsörjning för särskilt utsatta konsumenter.

Media-no-image

Hybridkrig och storslag i Sydkinesiska Havet?

Nyheter   •   Sep 22, 2015 15:46 CEST

I en ny rapport från FOI förklarar tre forskare trender inom militärt tänkande i tre stormakter. Rapporten analyserar trender och tendenser i det militära tänkandet i USA, Ryssland och Kina.

Media-no-image

Europeiska utrikestjänsten är mogen för förändring

Nyheter   •   Sep 18, 2015 15:34 CEST

Krisen i Ukraina och utbrottet av ebola i västra Afrika är bara några av händelserna som under 2014 ställde EU:s krishanteringsförmåga på prov. En ny studie från FOI fokuserar på civil krishantering inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik – och hur arbetet kan förbättras.

Media-no-image

Unikt militärt samarbete mellan Sverige och Nederländerna mot pirater

Nyheter   •   Sep 16, 2015 13:21 CEST

I början av 2015 bidrog Nederländerna och Sverige med ett gemensamt bidrag till EU:s militär operation för att bekämpa pirater utanför Somalias kust – EUNAVFOR operation Atalanta. FOI har analyserat samarbetet.

Media-no-image

Kemister från hela världen utbildas på FOI

Nyheter   •   Aug 31, 2015 15:29 CEST

Under två veckor utbildas kemister från hela världen i analytisk kemi på FOI i Umeå. Kursen ska ge dem verktyg för att analysera kemiska stridsmedel i miljöprover.

Media-no-image

Kina och Ryssland: Ett ojämlikt förhållande

Nyheter   •   Aug 17, 2015 15:02 CEST

I en ny rapport från FOI analyseras relationen mellan Ryssland och Kina ur ett säkerhetspolitiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Samarbetet lovordas av de båda länderna men präglas också av konkurrens och misstro.

Media-no-image

Ny rapport från FOI om Ebolakrisen: en utvärdering av MSB:s insats i Liberia

Nyheter   •   Jul 23, 2015 14:20 CEST

FOI har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utvärderat insatsen som genomfördes för att bekämpa ebolakrisen i Liberia.

Media-no-image

USA satsar fortsatt strategiskt: med sikte på Asien

Nyheter   •   Jul 10, 2015 16:02 CEST

Amerikanska intressen i Asien och Stillahavsområdet uppmärksammas allt oftare. I en ny rapport från FOI undersöks USA:s strategiska satsningar i Fjärran Östern.

Media-no-image

Ricin-bevis som håller i rätten

Nyheter   •   Jun 29, 2015 15:17 CEST

Ricin är ett terrorgift som är relativt enkelt att framställa. FOI har arbetat tillsammans med amerikanska Department of Homeland Securiy (DHS) och Nationellt Forensiskt Centrum (tidigare SKL) med att utveckla metoder som kan binda producenter av ricin på ett sätt som håller i en rättegång.

Media-no-image

FOI i Almedalen 2015

Nyheter   •   Maj 29, 2015 14:44 CEST

I årets Almedalsvecka medverkar FOI:s forskare på seminarier om bland annat Mali, Syrien och cybersäkerhet. FOI arrangerar också ett stort Rysslandseminarium på Wisby strand, i samarbete med Folk och försvar och Försvarshögskolan.

Media-no-image

Kraftig teknikutveckling av smarta gruppantenner

Nyheter   •   Maj 25, 2015 16:00 CEST

Det finns de som tror att en antenn bara är en pinne eller i bästa fall en roterande parabol. De har missat en stor del av utvecklingen av gruppantenner där FOI är en av de ledande aktörerna.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.