Skip to main content

Taggar

säkerhet 71 säkerhetspolitik 52 utrikespolitik 44 miljö 26 FoU 21 försvarspolitik 15 Ryssland 14 kemiska vapen 10 massförstörelsevapen 10 eu 9 Försvarsmakten 7 syrien 6 afrika 6 kärnvapen 5 terrorism 5 mali 5 biologiska vapen 5 fn 4 ukraina 4 krisberedskap 4 ekonomi 4 ctbto 4 forskning 4 usa 4 fredsfrämjande insatser 3 försvar 3 sensorer 3 asien 3 försvaret 3 energi 3 bomber 3 inrikespolitik 3 kina 3 fred 3 klimat 3 hemmagjorda bomber 3 rymd 3 nato 3 kärnvapenprov 3 försvarsekonomi 3 sprängämnen 2 övervakning 2 undervatten 2 Arktis 2 nordkorea 2 foi 2 Afghanistan 2 försvarsbeslut 2 propaganda 2 rymdforskning 2 östersjön 2 cyber 2 isaf 2 sauna 2 xenon 2 informationssäkerhet 2 teknikutveckling 2 internationella insatser 2 cybersäkerhet 2 it-säkerhet 2 riskanalys 2 migration 2 analys 2 signaturanpassning 2 norden 1 kärnvapenprovsprägningar 1 kemvapen 1 kamoflage 1 senapsgas 1 fredsfrämjande 1 sociala medier 1 skogsbruk 1 infraröda sensorer 1 material 1 krigsavhållande 1 hållbarhet 1 maskeringsnät 1 tyskland 1 mänskliga rättigheter 1 irak 1 ebola 1 samhällssäkerhet 1 sårbarhet 1 laboratorium 1 kärnvapeninspektion 1 internationell handel 1 ädelgaser 1 mobilsurf 1 maskering 1 analyser 1 fattigdom 1 black hawk 1 kth 1 målsökare 1 ied 1 cyberangrepp 1 flyktingkatastrofer 1 hamnar 1 energisäkerhet 1 migrationsverket 1 syrien kemvapen 1 universitet 1 policies 1 signatur 1 energisäke 1 mätutrustning 1 gender 1 insatsstyrka 1 sanering miljögifter 1 sotji 2014 1 arabiska våren 1 teknik 1 provtagning 1 miljökatastrofer 1 extremväder 1 riktlinjer 1 cyberhot 1 almedalen14 1 globalt 1 cancer 1 mena 1 kvinnorätt 1 afrikansk säkerhet 1 radikalisering 1 antenner 1 tnt 1 rymden 1 enkät 1 bränsle 1 sensorupptäckt 1 tröskelförmåga 1 frankrike 1 nordiskt samarbete 1 invanding 1 jordanien 1 mörkerseende 1 radioaktivitet 1 nordafrika 1 infosäkerhet 1 flyktingströmmar 1 gsfp 1 internationell säkerhet 1 infrastruktur 1 totalförsvar 1 sabotage 1 klimatanpassning 1 värmeabsorberande 1 isis 1 miljörisk 1 blogg 1 nobels fredspris 1 unscr 1325 1 hot 1 Putin 1 merkel 1 säkerhetsrisk 1 toxikologi 1 försvarsmateriel 1 energisys 1 provsprängningar 1 al-shabab 1 grafen 1 hezbollah 1 provsprängning 1 almedalen 1 hsm carlskrona 1 sahel 1 rapport 1 opcw 1 hatbudskap 1 insatser 1 mörker 1 nationalekonomi 1 energipoli 1 säkpol 1 simulering 1 materialforskning 1 äldreomsorg 1 absorberar 1 norefco 1 sanktioner 1 cbrn 1 it 1 vietnam 1 bombfabrik 1 raket 1 övning 1 hamnsäkerhet 1 plutonium 1 nobel 1 försvarsberedningen 1 säkerhetspoliti 1 insats 1 briefing 1 rustning 1 respondenter 1 valresultat 1 databehandling 1 pakistan 1 centralafrikanska rebubliken 1 medicinsk forskning 1 säkerhetsrisker 1 våldsbejakande extremism 1 säkerhetspolitisk briefing 1 obama 1 europa 1 kärnkraft 1 markprov 1 transatlantiskt 1 storbritanien 1 rymdturism 1 mellanöstern 1 absorberande 1 asylfrågor 1 svfm 1 afrikastudie 1 #föpol 1 kris 1 världen 1 fredsarbete 1 #säkpol 1 förenta nationerna 1 signaturer 1 edge 1 mobilt laboratorium 1 budget 1 värnplikt 1 integritetsskydd 1 horizon2020 1 avskräckning 1 kläder 1 penningtvätt 1 cyberkrig 1 fredspris 1 medarbetarskap 1 undersökning 1 camper 1 operation atalanta 1 radar 1 nobelpris 1 indien 1 fredsfrågor 1 krig 1 toxin 1 olymiska spelen 1 sjöfart 1 finansbluff 1 företagssäkerhet 1 försvarsplanering 1 mätstationer 1 jordartsmetaller 1 internationell sjöfart 1 mobila enheter 1 Förvarsmakten 1 migrationsfrågor 1 energisårbarhet 1 informationskrigföring 1 radarteknik 1 Visa alla taggar
Media no image

FOI i unikt flygsimuleringssamarbete med USA

Nyheter   •   Maj 24, 2017 17:52 CEST

Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum är världsledande inom simuleringsteknik för träning och utbildning av stridspiloter, speciellt för Gripen-systemet. ​Träningskonceptet LVC, Live, Virtual and Constructive, möjliggör att enskilda piloter och hela förband tränar komplexa scenarier utan att lämna marken. Tekniken har demonstrerats i en amerikansk övning med utmärkt resultat.

Väpnad solidaritet – USA:s styrkor i Europa

Väpnad solidaritet – USA:s styrkor i Europa

Nyheter   •   Maj 17, 2017 13:44 CEST

I en ny studie från FOI finns analyser av vilka militära förmågor USA har tillgängliga i Europa, med tonvikt på svenskt närområde och vilka förändringar som kan förutses fram till 2020.

FOI deltar i projekt för utveckling av framtidens undervattensrobotar

FOI deltar i projekt för utveckling av framtidens undervattensrobotar

Nyheter   •   Feb 27, 2017 10:54 CET

FOI deltar i projekt för utveckling av framtidens undervattensrobotar. De ska få bättre räckvidd och uthållighet.

Världsledande teknik för detektion av kärnvapenprov

Världsledande teknik för detektion av kärnvapenprov

Nyheter   •   Feb 17, 2017 14:45 CET

Hos FOI finns den mest utvecklade spetstekniken just nu för detektion av kärnvapenprov. Prototypen SAUNA III är utvecklad av FOI och tekniken nu överlämnad till CTBTO, Provstoppsavtalets genomförandeorganisation.

Media no image

Unik studie i drivkrafter bakom försvarsutgifter

Nyheter   •   Feb 10, 2017 13:18 CET

För första gången har FOI gett ut en rapport som kopplar ihop olika länders försvarsutgifter med ekonomisk teori och tidigare säkerhetspolitisk forskning. Särskilt fokus ligger på vad som driver utvecklingen av försvarsutgifter i länderna runt Östersjön.

Media no image

Tysklands försiktiga balansgång

Nyheter   •   Jan 31, 2017 09:09 CET

I en nyutkommen rapport tittar FOI närmare på Tysklands politik på säkerhets- och försvarsområdet och de steg som tagits under 2016.

Media no image

Hatbudskap i digitala miljöer

Nyheter   •   Jan 12, 2017 15:30 CET

I en ny rapport från FOI undersöks hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer. Rapporten är den första delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

Media no image

FOI visar ny teknik för övervakning av samhällsfunktioner

Nyheter   •   Nov 09, 2016 12:07 CET

Inom projektet P5 har forskare utvecklat ett system som kan upptäcka sabotage- och terroristhot mot våra kritiska samhällsfunktioner, som exempelvis kraftverk.

Media no image

Rysk katastrofhantering utmanas av sociala medier

Nyheter   •   Jun 10, 2016 10:17 CEST

I FOI-rapporten ”Russias EMERCM: Managing emergencies and political credibility” presenteras och analyseras det ryska systemet för katastrofhantering.

Media no image

Utrikesministern inviger symposium om kemiska vapen

Nyheter   •   Jun 08, 2016 14:33 CEST

Idag invigs det internationella symposiet om Skydd mot kemiska och biologiska vapen i Stockholm av utrikesminister Margot Wallström. Symposiet äger rum 8-10 juni.

Media no image

Standardbilden av Arktis utmanas

Nyheter   •   Jun 07, 2016 17:12 CEST

Arktis har förändrats, i en ny FOI studie diskuteras hur Sverige kan agera i den nya situationen.

Media no image

FOI skapar nya verktyg för risk- och sårbarhetsanalyser

Nyheter   •   Maj 27, 2016 14:09 CEST

Kommunerna i Västra Götaland behöver stöd för att nyttiggöra resultaten av sina Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) i den egna organisationen. FOI har fått i uppdrag att utveckla verktyg som ska förbättra och underlätta det arbetet.

Media no image

Satellitbilder ingår i ett nytt analytiskt förhållningssätt till säkerhet

Nyheter   •   Maj 20, 2016 10:45 CEST

Det tvärvetenskapliga FOI-projektet SÄKER syftar till att vidga metoderna för att hantera säkerhetspolitiska skeenden. FOI:s samhällsvetenskapliga och säkerhetspolitiska analytiker har därför integrerat teknisk kompetens i sina analyser.

Media no image

El- och vattensektorerna skyddar sin kritiska infrastruktur bäst

Nyheter   •   Maj 20, 2016 10:26 CEST

Distributörer av el och färskvatten är bäst på att skydda sina informations- och styrsystem mot antagonistiska angrepp. Det visar en utredning som FOI genomfört på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men säkerhetsarbetet går långsammare än det borde göra, visar utredningen

Media no image

Mänsklig säkerhet, miljö och klimat viktiga i vidgat säkerhetsbegrepp

Nyheter   •   Apr 18, 2016 16:08 CEST

FOI-projektet SÄKER har samlat olika kompetenser för att utveckla dialogen kring för- och nackdelar med ett vidgat säkerhetsbegrepp och olika säkerhetsanalyser.

Media no image

Nordiska försvarsutgifter i jämförelse

Nyheter   •   Apr 15, 2016 14:11 CEST

​Vilket nordiskt land har högst försvarsutgifter? Beror på hur man räknar, enligt en studie från FOI.

Media no image

Asylmigrationen ett vildvuxet problem

Nyheter   •   Dec 17, 2015 13:29 CET

FOI har på uppdrag av Migrationsverket genomfört en strategisk migrationsanalys som syftar till att lindra de påfrestningar som kan uppstå i mötet mellan asylmigranter och det svenska systemet.

Media no image

Framåt Sahel

Nyheter   •   Dec 17, 2015 13:21 CET

FOI:s analys av Sveriges förbandsbidrag till FN:s insats i Mali. Studien av Sveriges bidrag till FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA fokuserar på det förband, Mali02, som var på plats i Mali från juni till november 2015.

Media no image

Miljöfarliga vrak under utredning

Nyheter   •   Nov 23, 2015 11:04 CET

Ett 30-tal fartygsvrak längs den svenska kusten har identifierats som potentiella miljöfaror. FOI har deltagit i ett projekt som tagit fram metoder för att mäta fartygens miljöpåverkan i dag, och bedöma framtida miljöhot från de allt mer sönderrostade vraken.

Media no image

FOI hjälper FN att tydliggöra och förbättra styrkegenerering

Nyheter   •   Nov 13, 2015 14:16 CET

​Vid en workshop i New York presenterade FOI upplägget för en handbok för styrkegenerering i FN:s fredsfrämjande insatser.