Tags

Media-no-image

FOI deltar i forskning kring svensk skogs framtid

Nyheter   •   2015-04-14 16:18 CEST

FOI har inom ramen för forskningsprogrammet Future Forests inlett ett arbete kring hur olika intressentgruppen ser på den svenska skogens framtid.

Media-no-image

Tyskland skärper tonen mot Ryssland

Nyheter   •   2015-04-07 17:19 CEST

Under senare år har Tyskland tagit större plats på den globala arenan. I en ny rapport kartlägger FOI de förändringar som har skett i landets utrikes- och säkerhetspolitik.

Media-no-image

FOI stärker arbetet med asylmottagning

Nyheter   •   2015-04-02 09:45 CEST

Asylmigration präglas av stor osäkerhet och risk för påfrestningar på såväl nyanlända som det svenska samhället. FOI deltar i arbetet med att lindra dessa påfrestningar, genom morfologisk analys.

Media-no-image

Ska vi rusta för krig för att bevara fred?

Nyheter   •   2015-03-30 16:37 CEST

Sveriges förmåga att avskräcka militära angrepp och påtryckningar är en högaktuell försvarspolitisk fråga. I ny en studie från FOI utreder två forskare frågan och konstaterar att det finns mycket kvar att göra, både i form av konkreta åtgärder och en utökad diskussion.

Media-no-image

FOI utvecklar framtidens radarteknik

Nyheter   •   2015-03-25 15:12 CET

I ett samarbete med KTH och Uppsala Universitet arbetar FOI för att ta fram teknik som kan få stor betydelse på en rad områden, exempelvis inom medicinsk teknik, rymdforskning och säkerhetslösningar.

Media-no-image

FOI:s labb för cybersäkerhetsforskning håller världsklass

Nyheter   •   2015-03-25 15:06 CET

Vetenskapsrådet har uppmanat FOI att göra en ansökan för att göra labbet CRATE till en Nationell infrastruktur för forskning inom cybersäkerhet.

Media-no-image

Rysk informationskrigföring i teorin och praktiken

Nyheter   •   2015-03-12 12:52 CET

Informationskrigföring har snabbt blivit en integrerad del av nutidens konflikter, vilket inte minst illustreras av kriget i Ukraina. I en ny FOI-rapport undersöks hur ryska militärteoretiker och officiella publikationer beskriver informationskringföringens roll, och belyser detta med några praktikfall.

Media-no-image
Media-no-image

Kläder för den som inte vill synas

Nyheter   •   2015-03-04 15:33 CET

Det är en höstdag och en grupp väl kamouflerade soldater lämnar en granskog för att smyga in i en lövskog. Plötsligt syns de gröna uniformerna, som skyddade bland granarna, alltför väl. Men nu leder FOI ett europeiskt projekt som ska skapa kamouflage som kan anpassa sig till den omgivning som en soldat befinner sig i.

Media-no-image

​​Korrekta fakta om FOI:s ekonomi

Nyheter   •   2015-03-02 08:47 CET

Under helgen har det förekommit felaktiga uppgifter om FOI:s ekonomi i media. GD Jan-Olof Lind klargör läget.

Media-no-image

Kampen mot terrorismen går under jorden

Nyheter   •   2015-02-19 15:22 CET

Brittiska nyhetsbyrån BBC har varit på FOI för att få demonstrerat sensorer som kan användas i avloppssystem för att sniffa till sig bombingredienser.

Media-no-image

ISIS och Hezbollah: skapar instabiltet

Nyheter   •   2015-02-18 15:31 CET

I en ny rapport från FOI analyseras konsekvenser av Syrienkriget för Libanon och Irak med utgångspunkt i organisationerna ISIS och Hezbollah.

Media-no-image

Nytt FOI-projekt ska stoppa hemmagjorda bomber

Nyheter   •   2015-02-02 15:26 CET

Hemmagjorda bomber blir allt vanligare i terrorattentat. I ett nytt projekt fortsätter FOI forskningen för att förhindra att vanliga produkter kan användas som sprängmedel.

Media-no-image

FOI:s säkerhetsforskning framgångsrik med EU-anslag

Nyheter   •   2015-01-09 14:58 CET

I den senaste utlysningen inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 deltar FOI med tolv ansökningar inom säkerhetsområdet. Bland annat inom terrorbekämpning och upptäckten av sprängämnen.

Media-no-image

FOI höjer kunskapen kring cyberangrepp mot kritisk infrastruktur

Nyheter   •   2015-01-08 08:53 CET

FOI arbetar för att medvetandegöra om riskerna med cyberangrepp och att höja förmågan att stå emot angreppen.

Media-no-image

Ebolakrisen riskerar att förvärra politiska konflikter

Nyheter   •   2014-12-17 10:40 CET

Sedan det första fallet av ebola upptäcktes i sydöstra Guinea i slutet av 2013 har krisen trappats upp. I en ny rapport beskriver FOI:s analytiker de säkerhetspolitiska utmaningar som har uppstått i ebolakrisens Västafrika.

Timbuktu nästa - seminarium inför Sveriges truppbidrag till FN-insatsen i Mali

Timbuktu nästa - seminarium inför Sveriges truppbidrag till FN-insatsen i Mali

Nyheter   •   2014-12-11 14:51 CET

FOI anordnar seminarium för att diskutera vilka utmaningar den svenska insatsen till Mali står inför samt vilken roll Sverige och det svenska bidraget kan spela för att främja fred i Mali.

Media-no-image

Nytt center ger bättre kunskap om dumpade kemiska stridsmedel

Nyheter   •   2014-12-11 10:41 CET

FOI och europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet bildar tillsammans med nio internationella partners ett nytt center med expertis kring dumpade kemiska stridsmedel i Östersjön. Syftet är att driva forsknings- och utvecklingsprojekt, medverka i utbildning och vara ett expertorgan för stöd vid olyckor och incidenter.

Media-no-image

Utmaningar för insatsen i Mali

Nyheter   •   2014-11-27 14:13 CET

Det svenska bidraget till FN:s stabiliseringsinsats i Mali kommer enligt en ny rapport från FOI stöta på politiska, ledningsmässiga, operativa, logistiska och klimatmässiga prövningar. I rapporten analyseras stabiliseringsinsatsens uppnådda resultat och de utmaningar som fortsatt präglar insatsen.

Rymden – nästa anhalt för kommersialiseringen

Rymden – nästa anhalt för kommersialiseringen

Nyheter   •   2014-11-21 13:49 CET

Rymdindustrin är inte vad den har varit: en spelplan med endast några få stora nationer som spelare. Andelen privata aktörer har ökat och vi går mot en allt större kommersiell marknad med ett stort utbud av tjänster. I ett nytt memo beskriver FOI utvecklingen och orsakerna bakom den.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.