Tags

Media-no-image

Kampen mot terrorismen går under jorden

Nyheter   •   2015-02-19 15:22 CET

Brittiska nyhetsbyrån BBC har varit på FOI för att få demonstrerat sensorer som kan användas i avloppssystem för att sniffa till sig bombingredienser.

Media-no-image

ISIS och Hezbollah: skapar instabiltet

Nyheter   •   2015-02-18 15:31 CET

I en ny rapport från FOI analyseras konsekvenser av Syrienkriget för Libanon och Irak med utgångspunkt i organisationerna ISIS och Hezbollah.

Media-no-image

Nytt FOI-projekt ska stoppa hemmagjorda bomber

Nyheter   •   2015-02-02 15:26 CET

Hemmagjorda bomber blir allt vanligare i terrorattentat. I ett nytt projekt fortsätter FOI forskningen för att förhindra att vanliga produkter kan användas som sprängmedel.

Media-no-image

FOI:s säkerhetsforskning framgångsrik med EU-anslag

Nyheter   •   2015-01-09 14:58 CET

I den senaste utlysningen inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 deltar FOI med tolv ansökningar inom säkerhetsområdet. Bland annat inom terrorbekämpning och upptäckten av sprängämnen.

Media-no-image

FOI höjer kunskapen kring cyberangrepp mot kritisk infrastruktur

Nyheter   •   2015-01-08 08:53 CET

FOI arbetar för att medvetandegöra om riskerna med cyberangrepp och att höja förmågan att stå emot angreppen.

Media-no-image

Ebolakrisen riskerar att förvärra politiska konflikter

Nyheter   •   2014-12-17 10:40 CET

Sedan det första fallet av ebola upptäcktes i sydöstra Guinea i slutet av 2013 har krisen trappats upp. I en ny rapport beskriver FOI:s analytiker de säkerhetspolitiska utmaningar som har uppstått i ebolakrisens Västafrika.

Timbuktu nästa - seminarium inför Sveriges truppbidrag till FN-insatsen i Mali

Timbuktu nästa - seminarium inför Sveriges truppbidrag till FN-insatsen i Mali

Nyheter   •   2014-12-11 14:51 CET

FOI anordnar seminarium för att diskutera vilka utmaningar den svenska insatsen till Mali står inför samt vilken roll Sverige och det svenska bidraget kan spela för att främja fred i Mali.

Media-no-image

Nytt center ger bättre kunskap om dumpade kemiska stridsmedel

Nyheter   •   2014-12-11 10:41 CET

FOI och europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet bildar tillsammans med nio internationella partners ett nytt center med expertis kring dumpade kemiska stridsmedel i Östersjön. Syftet är att driva forsknings- och utvecklingsprojekt, medverka i utbildning och vara ett expertorgan för stöd vid olyckor och incidenter.

Media-no-image

Utmaningar för insatsen i Mali

Nyheter   •   2014-11-27 14:13 CET

Det svenska bidraget till FN:s stabiliseringsinsats i Mali kommer enligt en ny rapport från FOI stöta på politiska, ledningsmässiga, operativa, logistiska och klimatmässiga prövningar. I rapporten analyseras stabiliseringsinsatsens uppnådda resultat och de utmaningar som fortsatt präglar insatsen.

Rymden – nästa anhalt för kommersialiseringen

Rymden – nästa anhalt för kommersialiseringen

Nyheter   •   2014-11-21 13:49 CET

Rymdindustrin är inte vad den har varit: en spelplan med endast några få stora nationer som spelare. Andelen privata aktörer har ökat och vi går mot en allt större kommersiell marknad med ett stort utbud av tjänster. I ett nytt memo beskriver FOI utvecklingen och orsakerna bakom den.

FOI övar kärnvapenprovanalys i Jordanien

FOI övar kärnvapenprovanalys i Jordanien

Nyheter   •   2014-11-19 13:49 CET

FOI deltar just nu i en stor övning för att inspektera om en misstänkt kärnvapenprovsprängning genomförts. 150 ton utrustning och 200 deltagare ingår i övningen som utförs i Jordanien.

Media-no-image

Pakistans betydande roll - rapportlansering på fredag

Nyheter   •   2014-11-12 14:29 CET

Fredagen den 14 november lanserar FOI tillsammans med German Marshall Fund of the United States (GMF) en ny rapport "A Transatlantic Pakistan policy" på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Media-no-image

Ny amerikansk energiutvinning förändrar global säkerhetspolitik

Nyheter   •   2014-11-11 15:26 CET

Hur kommer USA:s säkerhetspolitik påverkas av den omfattande utvinningen av skiffergas och skifferolja? En ny studie vid FOI har undersökt hur USA:s nya energisituation kan påverka landets säkerhetspolitiska relationer globalt.

Media-no-image

FOI koordinerar forskning om miljövänligt raketbränsle

Nyheter   •   2014-11-05 15:05 CET

Det behövs ett miljövänligare alternativ till det bränsle som i dag används i rymdfarkoster och raketer. Nu satsar EU närmare sju miljoner euro på två forskningsprojekt, vars mål är att utveckla nya gröna bränslen. FOI koordinerar ett av projekten.

Media-no-image

FOI deltar i nationell samling kring supermaterialet grafen

Nyheter   •   2014-10-29 09:42 CET

Grafen, byggt av ett tunt skikt av identiska kolatomer som binds samman med identiska bindningar, är nästan för bra för att vara sant. Det är ett material som är 200 gånger starkare än stål, leder elektricitet hundra gånger snabbare än kisel, är god värmeledare och är dessutom lätt, böjligt, transparant och kemiskt beständigt. För att nämna några goda egenskaper

Media-no-image

Workshop för miljösäkra insatser

Nyheter   •   2014-10-23 16:05 CEST

Hjälpen kan förvärra krisen om insatser inte räknar in miljöfrågor och sociala frågor. Samverkan är en viktig faktor. FOI forskar om hållbar säkerhet.

Media-no-image

Ny undersökning av nordiskt samarbete inom krisberedskapen

Nyheter   •   2014-10-17 13:21 CEST

I en studie gjord vid FOI och isländska Centre for Small State Studies (CSSS) har utvecklingen av det s.k. Haga-samarbetet, ett krisberedskapssamarbete mellan de fem nordiska länderna sedan 2009, undersökts.

Media-no-image

Klargörande rapport om EDGE-ärendet

Nyheter   •   2014-10-16 10:34 CEST

Som följd av höstens uppmärksamhet i media kring det så kallade EDGE-ärendet gav FOI i uppdrag till den förre chefsjuristen Stefan Ryding-Berg att göra en genomgång av FOI:s hantering av ärendet. Den första delrapporten av två överlämnades till FOI den 15 oktober 2014

Media-no-image

Missnöje gynnar IS och Al-Shabab

Nyheter   •   2014-10-15 16:38 CEST

Islamiska Staten och Al-Shabab måste bekämpas med mer än enbart militära medel. Det menar forskare vid FOI – totalförsvarets forskningsinstitut.

Media-no-image

Dumpad ammunition kan bli cancerogen i fisk

Nyheter   •   2014-10-10 12:28 CEST

Ända fram till 1960-talet dumpades gammal och instabil ammunition i svenska sjöar och vattendrag. Vid den tiden ansågs det ofarligt, men ny forskning från FOI visar att laxar tar upp TNT (trotyl el trinitrotoluen) som kan omvandlas till cancerogena ämnen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.