Taggar

Media-no-image

Kemister från hela världen utbildas på FOI

Nyheter   •   2015-08-31 15:29 CEST

Under två veckor utbildas kemister från hela världen i analytisk kemi på FOI i Umeå. Kursen ska ge dem verktyg för att analysera kemiska stridsmedel i miljöprover.

Media-no-image

Kina och Ryssland: Ett ojämlikt förhållande

Nyheter   •   2015-08-17 15:02 CEST

I en ny rapport från FOI analyseras relationen mellan Ryssland och Kina ur ett säkerhetspolitiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Samarbetet lovordas av de båda länderna men präglas också av konkurrens och misstro.

Media-no-image

Ny rapport från FOI om Ebolakrisen: en utvärdering av MSB:s insats i Liberia

Nyheter   •   2015-07-23 14:20 CEST

FOI har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utvärderat insatsen som genomfördes för att bekämpa ebolakrisen i Liberia.

Media-no-image

USA satsar fortsatt strategiskt: med sikte på Asien

Nyheter   •   2015-07-10 16:02 CEST

Amerikanska intressen i Asien och Stillahavsområdet uppmärksammas allt oftare. I en ny rapport från FOI undersöks USA:s strategiska satsningar i Fjärran Östern.

Media-no-image

Ricin-bevis som håller i rätten

Nyheter   •   2015-06-29 15:17 CEST

Ricin är ett terrorgift som är relativt enkelt att framställa. FOI har arbetat tillsammans med amerikanska Department of Homeland Securiy (DHS) och Nationellt Forensiskt Centrum (tidigare SKL) med att utveckla metoder som kan binda producenter av ricin på ett sätt som håller i en rättegång.

Media-no-image

FOI i Almedalen 2015

Nyheter   •   2015-05-29 14:44 CEST

I årets Almedalsvecka medverkar FOI:s forskare på seminarier om bland annat Mali, Syrien och cybersäkerhet. FOI arrangerar också ett stort Rysslandseminarium på Wisby strand, i samarbete med Folk och försvar och Försvarshögskolan.

Media-no-image

Kraftig teknikutveckling av smarta gruppantenner

Nyheter   •   2015-05-25 16:00 CEST

Det finns de som tror att en antenn bara är en pinne eller i bästa fall en roterande parabol. De har missat en stor del av utvecklingen av gruppantenner där FOI är en av de ledande aktörerna.

Media-no-image

Fruktbart samarbete mellan FOI och universitet

Nyheter   •   2015-05-19 14:49 CEST

I Security Link samverkar FOI med landets ledande tekniska universitet. Målet är att civil och militär forskning ska befrukta varandra för att förbättra samhällets säkerhet.

Media-no-image

Efter den arabiska våren: Hur ser framtiden ut för Mellanöstern och Nordafrika?

Nyheter   •   2015-05-05 15:12 CEST

I en ny studie analyserar forskare från FOI det säkerhetspolitiska läget i Mellanöstern och Nordafrika och de utmaningar som regionen står inför de närmsta 5–10 åren. De konstaterar att regionen sannolikt går mot en ökad instabilitet; en utveckling som kommer att få allt tydligare konsekvenser även för Europa.

Media-no-image

Försvarsekonomi i förändring

Nyheter   •   2015-04-27 11:02 CEST

Försvarsekonomerna vid FOI har gjort en preliminär analys av de ekonomiska effekterna av försvarsöverenskommelsen och försvarspropositionen som presenterats nu i april. De pekar dels på det trendbrott som den föreslagna ekonomiska förstärkningen innebär, dels konstaterar de att ett antal osäkerheter råder kring uppräkningar och köpkraft.

Media-no-image

FOI deltar i forskning kring svensk skogs framtid

Nyheter   •   2015-04-14 16:18 CEST

FOI har inom ramen för forskningsprogrammet Future Forests inlett ett arbete kring hur olika intressentgruppen ser på den svenska skogens framtid.

Media-no-image

Tyskland skärper tonen mot Ryssland

Nyheter   •   2015-04-07 17:19 CEST

Under senare år har Tyskland tagit större plats på den globala arenan. I en ny rapport kartlägger FOI de förändringar som har skett i landets utrikes- och säkerhetspolitik.

Media-no-image

FOI stärker arbetet med asylmottagning

Nyheter   •   2015-04-02 09:45 CEST

Asylmigration präglas av stor osäkerhet och risk för påfrestningar på såväl nyanlända som det svenska samhället. FOI deltar i arbetet med att lindra dessa påfrestningar, genom morfologisk analys.

Media-no-image

Ska vi rusta för krig för att bevara fred?

Nyheter   •   2015-03-30 16:37 CEST

Sveriges förmåga att avskräcka militära angrepp och påtryckningar är en högaktuell försvarspolitisk fråga. I ny en studie från FOI utreder två forskare frågan och konstaterar att det finns mycket kvar att göra, både i form av konkreta åtgärder och en utökad diskussion.

Media-no-image

FOI utvecklar framtidens radarteknik

Nyheter   •   2015-03-25 15:12 CET

I ett samarbete med KTH och Uppsala Universitet arbetar FOI för att ta fram teknik som kan få stor betydelse på en rad områden, exempelvis inom medicinsk teknik, rymdforskning och säkerhetslösningar.

Media-no-image

FOI:s labb för cybersäkerhetsforskning håller världsklass

Nyheter   •   2015-03-25 15:06 CET

Vetenskapsrådet har uppmanat FOI att göra en ansökan för att göra labbet CRATE till en Nationell infrastruktur för forskning inom cybersäkerhet.

Media-no-image

Rysk informationskrigföring i teorin och praktiken

Nyheter   •   2015-03-12 12:52 CET

Informationskrigföring har snabbt blivit en integrerad del av nutidens konflikter, vilket inte minst illustreras av kriget i Ukraina. I en ny FOI-rapport undersöks hur ryska militärteoretiker och officiella publikationer beskriver informationskringföringens roll, och belyser detta med några praktikfall.

Media-no-image
Media-no-image

Kläder för den som inte vill synas

Nyheter   •   2015-03-04 15:33 CET

Det är en höstdag och en grupp väl kamouflerade soldater lämnar en granskog för att smyga in i en lövskog. Plötsligt syns de gröna uniformerna, som skyddade bland granarna, alltför väl. Men nu leder FOI ett europeiskt projekt som ska skapa kamouflage som kan anpassa sig till den omgivning som en soldat befinner sig i.

Media-no-image

​​Korrekta fakta om FOI:s ekonomi

Nyheter   •   2015-03-02 08:47 CET

Under helgen har det förekommit felaktiga uppgifter om FOI:s ekonomi i media. GD Jan-Olof Lind klargör läget.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.