Skip to main content

Taggar

säkerhet 69 säkerhetspolitik 50 utrikespolitik 42 miljö 26 FoU 20 Ryssland 14 försvarspolitik 13 kemiska vapen 10 massförstörelsevapen 10 eu 9 Försvarsmakten 7 syrien 6 afrika 6 biologiska vapen 5 mali 5 terrorism 5 kärnvapen 5 ukraina 4 forskning 4 ctbto 4 usa 4 fn 4 krisberedskap 4 inrikespolitik 3 fredsfrämjande insatser 3 rymd 3 sensorer 3 asien 3 ekonomi 3 försvaret 3 energi 3 bomber 3 försvar 3 fred 3 klimat 3 kina 3 nato 3 hemmagjorda bomber 3 kärnvapenprov 3 övervakning 2 försvarsekonomi 2 migration 2 isaf 2 signaturanpassning 2 sprängämnen 2 cybersäkerhet 2 teknikutveckling 2 it-säkerhet 2 analys 2 internationella insatser 2 riskanalys 2 Arktis 2 informationssäkerhet 2 sauna 2 propaganda 2 Afghanistan 2 försvarsbeslut 2 foi 2 nordkorea 2 rymdforskning 2 östersjön 2 cyber 2 xenon 2 undervatten 2 energisårbarhet 1 informationskrigföring 1 radarteknik 1 norden 1 kärnvapenprovsprägningar 1 kemvapen 1 kamoflage 1 senapsgas 1 fredsfrämjande 1 sociala medier 1 skogsbruk 1 infraröda sensorer 1 material 1 krigsavhållande 1 hållbarhet 1 maskeringsnät 1 tyskland 1 mänskliga rättigheter 1 irak 1 ebola 1 samhällssäkerhet 1 sårbarhet 1 laboratorium 1 kärnvapeninspektion 1 internationell handel 1 ädelgaser 1 mobilsurf 1 maskering 1 analyser 1 fattigdom 1 black hawk 1 kth 1 målsökare 1 ied 1 cyberangrepp 1 flyktingkatastrofer 1 hamnar 1 energisäkerhet 1 migrationsverket 1 syrien kemvapen 1 universitet 1 policies 1 signatur 1 energisäke 1 mätutrustning 1 gender 1 insatsstyrka 1 sanering miljögifter 1 sotji 2014 1 arabiska våren 1 teknik 1 provtagning 1 miljökatastrofer 1 extremväder 1 riktlinjer 1 cyberhot 1 almedalen14 1 cancer 1 mena 1 kvinnorätt 1 afrikansk säkerhet 1 radikalisering 1 antenner 1 tnt 1 rymden 1 enkät 1 bränsle 1 sensorupptäckt 1 tröskelförmåga 1 frankrike 1 nordiskt samarbete 1 invanding 1 jordanien 1 mörkerseende 1 radioaktivitet 1 nordafrika 1 infosäkerhet 1 flyktingströmmar 1 gsfp 1 internationell säkerhet 1 infrastruktur 1 totalförsvar 1 sabotage 1 klimatanpassning 1 värmeabsorberande 1 isis 1 miljörisk 1 blogg 1 nobels fredspris 1 unscr 1325 1 hot 1 Putin 1 merkel 1 säkerhetsrisk 1 toxikologi 1 försvarsmateriel 1 energisys 1 provsprängningar 1 al-shabab 1 grafen 1 hezbollah 1 provsprängning 1 almedalen 1 hsm carlskrona 1 sahel 1 rapport 1 opcw 1 hatbudskap 1 insatser 1 mörker 1 energipoli 1 säkpol 1 simulering 1 materialforskning 1 äldreomsorg 1 absorberar 1 norefco 1 sanktioner 1 cbrn 1 it 1 vietnam 1 bombfabrik 1 raket 1 övning 1 hamnsäkerhet 1 plutonium 1 nobel 1 försvarsberedningen 1 säkerhetspoliti 1 insats 1 rustning 1 briefing 1 respondenter 1 valresultat 1 databehandling 1 pakistan 1 centralafrikanska rebubliken 1 medicinsk forskning 1 säkerhetsrisker 1 våldsbejakande extremism 1 säkerhetspolitisk briefing 1 obama 1 europa 1 kärnkraft 1 markprov 1 transatlantiskt 1 storbritanien 1 rymdturism 1 mellanöstern 1 absorberande 1 asylfrågor 1 svfm 1 afrikastudie 1 #föpol 1 kris 1 världen 1 fredsarbete 1 #säkpol 1 förenta nationerna 1 signaturer 1 edge 1 mobilt laboratorium 1 budget 1 värnplikt 1 integritetsskydd 1 horizon2020 1 avskräckning 1 kläder 1 penningtvätt 1 cyberkrig 1 fredspris 1 medarbetarskap 1 undersökning 1 camper 1 operation atalanta 1 radar 1 nobelpris 1 indien 1 fredsfrågor 1 krig 1 toxin 1 olymiska spelen 1 sjöfart 1 finansbluff 1 företagssäkerhet 1 försvarsplanering 1 mätstationer 1 jordartsmetaller 1 internationell sjöfart 1 mobila enheter 1 Förvarsmakten 1 migrationsfrågor 1 Visa alla taggar
Media no image

Hatbudskap i digitala miljöer

Nyheter   •   Jan 12, 2017 15:30 CET

I en ny rapport från FOI undersöks hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer. Rapporten är den första delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

Media no image

FOI visar ny teknik för övervakning av samhällsfunktioner

Nyheter   •   Nov 09, 2016 12:07 CET

Inom projektet P5 har forskare utvecklat ett system som kan upptäcka sabotage- och terroristhot mot våra kritiska samhällsfunktioner, som exempelvis kraftverk.

Media no image

Rysk katastrofhantering utmanas av sociala medier

Nyheter   •   Jun 10, 2016 10:17 CEST

I FOI-rapporten ”Russias EMERCM: Managing emergencies and political credibility” presenteras och analyseras det ryska systemet för katastrofhantering.

Media no image

Utrikesministern inviger symposium om kemiska vapen

Nyheter   •   Jun 08, 2016 14:33 CEST

Idag invigs det internationella symposiet om Skydd mot kemiska och biologiska vapen i Stockholm av utrikesminister Margot Wallström. Symposiet äger rum 8-10 juni.

Media no image

Standardbilden av Arktis utmanas

Nyheter   •   Jun 07, 2016 17:12 CEST

Arktis har förändrats, i en ny FOI studie diskuteras hur Sverige kan agera i den nya situationen.

Media no image

FOI skapar nya verktyg för risk- och sårbarhetsanalyser

Nyheter   •   Maj 27, 2016 14:09 CEST

Kommunerna i Västra Götaland behöver stöd för att nyttiggöra resultaten av sina Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) i den egna organisationen. FOI har fått i uppdrag att utveckla verktyg som ska förbättra och underlätta det arbetet.

Media no image

Satellitbilder ingår i ett nytt analytiskt förhållningssätt till säkerhet

Nyheter   •   Maj 20, 2016 10:45 CEST

Det tvärvetenskapliga FOI-projektet SÄKER syftar till att vidga metoderna för att hantera säkerhetspolitiska skeenden. FOI:s samhällsvetenskapliga och säkerhetspolitiska analytiker har därför integrerat teknisk kompetens i sina analyser.

Media no image

El- och vattensektorerna skyddar sin kritiska infrastruktur bäst

Nyheter   •   Maj 20, 2016 10:26 CEST

Distributörer av el och färskvatten är bäst på att skydda sina informations- och styrsystem mot antagonistiska angrepp. Det visar en utredning som FOI genomfört på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men säkerhetsarbetet går långsammare än det borde göra, visar utredningen

Media no image

Mänsklig säkerhet, miljö och klimat viktiga i vidgat säkerhetsbegrepp

Nyheter   •   Apr 18, 2016 16:08 CEST

FOI-projektet SÄKER har samlat olika kompetenser för att utveckla dialogen kring för- och nackdelar med ett vidgat säkerhetsbegrepp och olika säkerhetsanalyser.

Media no image

Nordiska försvarsutgifter i jämförelse

Nyheter   •   Apr 15, 2016 14:11 CEST

​Vilket nordiskt land har högst försvarsutgifter? Beror på hur man räknar, enligt en studie från FOI.

Media no image

Asylmigrationen ett vildvuxet problem

Nyheter   •   Dec 17, 2015 13:29 CET

FOI har på uppdrag av Migrationsverket genomfört en strategisk migrationsanalys som syftar till att lindra de påfrestningar som kan uppstå i mötet mellan asylmigranter och det svenska systemet.

Media no image

Framåt Sahel

Nyheter   •   Dec 17, 2015 13:21 CET

FOI:s analys av Sveriges förbandsbidrag till FN:s insats i Mali. Studien av Sveriges bidrag till FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA fokuserar på det förband, Mali02, som var på plats i Mali från juni till november 2015.

Media no image

Miljöfarliga vrak under utredning

Nyheter   •   Nov 23, 2015 11:04 CET

Ett 30-tal fartygsvrak längs den svenska kusten har identifierats som potentiella miljöfaror. FOI har deltagit i ett projekt som tagit fram metoder för att mäta fartygens miljöpåverkan i dag, och bedöma framtida miljöhot från de allt mer sönderrostade vraken.

Media no image

FOI hjälper FN att tydliggöra och förbättra styrkegenerering

Nyheter   •   Nov 13, 2015 14:16 CET

​Vid en workshop i New York presenterade FOI upplägget för en handbok för styrkegenerering i FN:s fredsfrämjande insatser.

Media no image

FOI studerar energifattigdom

Nyheter   •   Nov 04, 2015 16:41 CET

Energi och säkerhet är ett område som har studerats inom FOI under lång tid. I rapporten ”Energifattigdom, försörjningstrygghet och offentligt agerande” beskrivs begreppet energifattigdom och vilken roll energi-, fördelnings- och socialpolitik kan spela för att säkra en trygg energiförsörjning för särskilt utsatta konsumenter.

Media no image

Hybridkrig och storslag i Sydkinesiska Havet?

Nyheter   •   Sep 22, 2015 15:46 CEST

I en ny rapport från FOI förklarar tre forskare trender inom militärt tänkande i tre stormakter. Rapporten analyserar trender och tendenser i det militära tänkandet i USA, Ryssland och Kina.

Media no image

Europeiska utrikestjänsten är mogen för förändring

Nyheter   •   Sep 18, 2015 15:34 CEST

Krisen i Ukraina och utbrottet av ebola i västra Afrika är bara några av händelserna som under 2014 ställde EU:s krishanteringsförmåga på prov. En ny studie från FOI fokuserar på civil krishantering inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik – och hur arbetet kan förbättras.

Media no image

Unikt militärt samarbete mellan Sverige och Nederländerna mot pirater

Nyheter   •   Sep 16, 2015 13:21 CEST

I början av 2015 bidrog Nederländerna och Sverige med ett gemensamt bidrag till EU:s militär operation för att bekämpa pirater utanför Somalias kust – EUNAVFOR operation Atalanta. FOI har analyserat samarbetet.

Media no image

Kemister från hela världen utbildas på FOI

Nyheter   •   Aug 31, 2015 15:29 CEST

Under två veckor utbildas kemister från hela världen i analytisk kemi på FOI i Umeå. Kursen ska ge dem verktyg för att analysera kemiska stridsmedel i miljöprover.

Media no image

Kina och Ryssland: Ett ojämlikt förhållande

Nyheter   •   Aug 17, 2015 15:02 CEST

I en ny rapport från FOI analyseras relationen mellan Ryssland och Kina ur ett säkerhetspolitiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Samarbetet lovordas av de båda länderna men präglas också av konkurrens och misstro.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.