Skip to main content

Taggar

säkerhet 71 säkerhetspolitik 54 utrikespolitik 44 miljö 26 FoU 21 Försvarspolitik 15 Ryssland 14 massförstörelsevapen 11 kemiska vapen 10 eu 9 Försvarsmakten 7 syrien 6 kärnvapen 6 afrika 6 mali 5 terrorism 5 biologiska vapen 5 fn 4 ukraina 4 krisberedskap 4 ekonomi 4 ctbto 4 forskning 4 usa 4 fredsfrämjande insatser 3 försvar 3 sensorer 3 asien 3 försvaret 3 energi 3 bomber 3 inrikespolitik 3 kina 3 fred 3 klimat 3 hemmagjorda bomber 3 rymd 3 nato 3 nordkorea 3 kärnvapenprov 3 försvarsekonomi 3 propaganda 2 undervatten 2 Arktis 2 övervakning 2 foi 2 teknikutveckling 2 försvarsbeslut 2 Afghanistan 2 rymdforskning 2 östersjön 2 cyber 2 isaf 2 sauna 2 xenon 2 informationssäkerhet 2 internationella insatser 2 cybersäkerhet 2 it-säkerhet 2 riskanalys 2 migration 2 analys 2 signaturanpassning 2 sprängämnen 2 norden 1 kärnvapenprovsprägningar 1 kemvapen 1 kamoflage 1 senapsgas 1 fredsfrämjande 1 sociala medier 1 skogsbruk 1 infraröda sensorer 1 material 1 krigsavhållande 1 hållbarhet 1 maskeringsnät 1 tyskland 1 mänskliga rättigheter 1 irak 1 ebola 1 samhällssäkerhet 1 sårbarhet 1 laboratorium 1 kärnvapeninspektion 1 internationell handel 1 ädelgaser 1 mobilsurf 1 maskering 1 analyser 1 fattigdom 1 black hawk 1 kth 1 målsökare 1 ied 1 cyberangrepp 1 flyktingkatastrofer 1 hamnar 1 energisäkerhet 1 migrationsverket 1 syrien kemvapen 1 universitet 1 policies 1 signatur 1 energisäke 1 mätutrustning 1 gender 1 insatsstyrka 1 sanering miljögifter 1 sotji 2014 1 arabiska våren 1 teknik 1 provtagning 1 miljökatastrofer 1 extremväder 1 riktlinjer 1 cyberhot 1 almedalen14 1 globalt 1 cancer 1 mena 1 kvinnorätt 1 afrikansk säkerhet 1 radikalisering 1 antenner 1 tnt 1 rymden 1 enkät 1 bränsle 1 sensorupptäckt 1 tröskelförmåga 1 frankrike 1 nordiskt samarbete 1 invanding 1 jordanien 1 mörkerseende 1 radioaktivitet 1 nordafrika 1 infosäkerhet 1 flyktingströmmar 1 gsfp 1 internationell säkerhet 1 infrastruktur 1 totalförsvar 1 sabotage 1 klimatanpassning 1 värmeabsorberande 1 isis 1 miljörisk 1 blogg 1 nobels fredspris 1 unscr 1325 1 hot 1 Putin 1 merkel 1 säkerhetsrisk 1 toxikologi 1 försvarsmateriel 1 energisys 1 provsprängningar 1 al-shabab 1 grafen 1 hezbollah 1 provsprängning 1 almedalen 1 hsm carlskrona 1 sahel 1 rapport 1 opcw 1 hatbudskap 1 insatser 1 mörker 1 nationalekonomi 1 energipoli 1 säkpol 1 simulering 1 materialforskning 1 äldreomsorg 1 absorberar 1 norefco 1 sanktioner 1 cbrn 1 it 1 vietnam 1 bombfabrik 1 raket 1 övning 1 hamnsäkerhet 1 plutonium 1 nobel 1 försvarsberedningen 1 säkerhetspoliti 1 insats 1 briefing 1 rustning 1 respondenter 1 valresultat 1 databehandling 1 pakistan 1 centralafrikanska rebubliken 1 medicinsk forskning 1 säkerhetsrisker 1 våldsbejakande extremism 1 säkerhetspolitisk briefing 1 obama 1 europa 1 kärnkraft 1 markprov 1 transatlantiskt 1 storbritanien 1 rymdturism 1 mellanöstern 1 absorberande 1 asylfrågor 1 svfm 1 afrikastudie 1 #föpol 1 kris 1 världen 1 fredsarbete 1 #säkpol 1 förenta nationerna 1 signaturer 1 edge 1 mobilt laboratorium 1 budget 1 värnplikt 1 integritetsskydd 1 horizon2020 1 avskräckning 1 kläder 1 penningtvätt 1 cyberkrig 1 fredspris 1 medarbetarskap 1 undersökning 1 camper 1 operation atalanta 1 radar 1 nobelpris 1 indien 1 fredsfrågor 1 krig 1 toxin 1 olymiska spelen 1 sjöfart 1 finansbluff 1 företagssäkerhet 1 försvarsplanering 1 mätstationer 1 jordartsmetaller 1 internationell sjöfart 1 mobila enheter 1 Förvarsmakten 1 migrationsfrågor 1 energisårbarhet 1 informationskrigföring 1 radarteknik 1 Visa alla taggar
Media no image

Tröskel – FOI reder ut vad modebegreppet betyder

Nyheter   •   Mar 19, 2018 09:37 CET

Termen tröskel används numera flitigt i försvarspolitiska dokument – dock oftast utan att innebörden förtydligas. En FOI-rapport reder ut vad som kan dölja sig bakom begreppet.

Media no image

Elektroniken gör samhället sårbart för antagonistiska attacker

Nyheter   •   Mar 12, 2018 10:07 CET

Att slå ut mobilnät, trafiksignaler eller radio- och TV-sändningar har blivit ett allt vanligare inslag i internationella konflikter. Militärt telekrig har i decennier varit ett effektivt medel för att skaffa sig ett övertag på slagfältet. Men detta och andra antagonistiska elektromagnetiska hot har blivit en realitet att förhålla sig till även för civilsamhället.

Media no image

Totalförsvaret: Näringslivet efterfrågar kunskap och kontakt

Nyheter   •   Mar 05, 2018 09:46 CET

Näringslivet förväntas spela en viktig del i totalförsvaret. Hittills har den återupptagna totalförsvarsplaneringen i stor utsträckning präglats av att ansvariga aktörer talar om näringslivets viktiga roll – men inte med företagen, enligt en undersökning gjord av FOI.

Media no image

Rapport om ryska tankesmedjor: Håll koll på vem du samarbetar med

Nyheter   •   Feb 27, 2018 12:02 CET

En genomgång av nio olika tankesmedjor i Ryssland visar att ingen kan betecknas som oberoende av staten. Det finns också en uttalad rysk politik att föra ut en positiv bild av Ryssland genom tankesmedjor. Däremot varierar sättet på vilket de gör detta, enligt en FOI-rapport.

Media no image

Karriärhinder för militära kvinnor

Nyheter   •   Feb 21, 2018 14:58 CET

Militära kvinnor möter andra barriärer för sina karriärer än män. I en ny studie från FOI analyseras genderregimen och ges förslag till åtgärder för att Försvarsmakten bättre ska lyckas nå målen i sitt jämställdhetsarbete och möjliggöra en effektiv personalförsörjning.

Media no image

Stora brister i västlig militär förmåga

Nyheter   •   Feb 14, 2018 09:16 CET

Västländerna ställer nu om sina försvarsmakter från internationella insatser till kollektivt försvar. Omställningen går dock långsamt och det finns fortfarande stora brister i förmågan att möta ett väpnat angrepp.

Media no image

Boko Haram kan växa sig starkare igen

Nyheter   •   Feb 06, 2018 11:32 CET

Den väpnade islamistiska gruppen Boko Haram har försvagats i Nigeria – men det är för tidigt att räkna ut dem. Det finns en risk att gruppen växer sig starka igen. Den slutsatsen drar analytiker vid FOI som har utvärderat organisationens uthållighet.

Media no image

Trump gör amerikansk säkerhetspolitik mer oberäknelig

Nyheter   •   Jan 29, 2018 13:39 CET

Donald Trumps inställning till amerikansk utrikespolitik riskerar att försvaga USA:s ställning mot andra stormakter. Det framgår av en undersökning som FOI har gjort om Trump som beslutsfattare.

En stresstest av svensk krisberedskap

En stresstest av svensk krisberedskap

Nyheter   •   Jan 24, 2018 11:32 CET

Stockholms elförsörjning utslagen i tre dygn. Möjligheten att kommunicera med allmänheten så gott som obefintlig. Då kommer attacken. Så såg verkligheten ut i en krisberedskapsövning där Storstockholms Brandförsvar stod för idé, metod och struktur och FOI för scenarierna.

Media no image

Att nacka hönan för att varna apan

Nyheter   •   Jan 18, 2018 09:56 CET

Kina flyttar fram sina positioner i världen och kommunistpartiet ökar sitt inflytande i privata företag. Ta del av vad Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker på FOI berättade om detta under Folk och Forsvars rikskonferens 2018.

Media no image

Hur kan befolkningen skyddas från krigets verkningar?

Nyheter   •   Jan 08, 2018 10:05 CET

För att veta hur vi ska rusta Sverige mot krig idag måste vi titta såväl framåt som bakåt i tiden. Det konstaterar FOI i ett underlag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om hur civilbefolkningen ska skyddas vid väpnat angrepp mot Sverige.

Informationssäkerhet - en kulturfråga

Informationssäkerhet - en kulturfråga

Nyheter   •   Dec 27, 2017 09:32 CET

Tekniska lösningar är en viktig del av en organisations informationssäkerhet. Men utan att arbeta med den interna kulturen är det omöjligt att skapa en säker organisation.

Media no image

Nordiska försvarsmaterielsamarbeten med förhinder

Nyheter   •   Dec 18, 2017 09:18 CET

De nordiska länderna ser ut att ha goda förutsättningar att samarbeta inom utveckling och inköp av försvarsmateriel. Men skilda materielförsörjningsstrategier likväl som olika organisatoriska och industriella förutsättningar kan försvåra samarbetet, enligt en FOI-studie.

FOI:s forskning hjälper brandmän att få en säkrare vardag

FOI:s forskning hjälper brandmän att få en säkrare vardag

Nyheter   •   Dec 13, 2017 10:33 CET

Metoder som tagits fram för att forska kring hälsorisker för soldater i strid används nu för att ge räddningspersonal en bättre arbetsmiljö.

Media no image

Virtualiserade IT-system måste riskbedömas

Nyheter   •   Dec 04, 2017 09:06 CET

FOI har undersökt risker med så kallade virtualiserade IT-system på uppdrag av Försvarsmakten. Rätt använda finns stora vinster, men det krävs noggrann riskanalys.

Media no image

Scenarier minskar överraskning

Nyheter   •   Nov 27, 2017 09:12 CET

FOI skräddarsyr framtidsscenarier åt olika kunder. Det kan handla om geopolitiska analyser eller att framtidssäkra en bransch, kommun eller storföretag. Vinsterna av att vara förberedd är stora.

Ny metod hittar källor till förorening

Ny metod hittar källor till förorening

Nyheter   •   Nov 20, 2017 09:49 CET

Det finns flera etablerade metoder som kan visa att ett vatten är kontaminerat. Men de säger inget om vad som förorenar vattnen. Men nu har FOI tagit fram en metod som med hjälp av DNA-sekvensering kan fastställa källorna till en förorening.

Media no image

Det vita hatet – radikala nationalistiska miljöer på nätet

Nyheter   •   Nov 13, 2017 10:11 CET

I en ny rapport från FOI undersöks hur rasism, fördomar och hat ser ut i digitala miljöer. Rapporten är den tredje delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

Med koll på framtiden

Med koll på framtiden

Nyheter   •   Nov 07, 2017 09:26 CET

FOI har lång erfarenhet av att skanna av forskningsfronten inom ett antal teknikområden. Nu har en grupp forskare, på uppdrag av Försvarsmakten, arbetat med metodutveckling för att se hur arbetet med att utveckla arbetet med att se och tolka teknikutveckling kan utvecklas.

Media no image

Övning med simulerade IT-attacker

Nyheter   •   Nov 02, 2017 08:46 CET

I den simuleringsmiljö av servrar och virtuella maskiner i nätverk som finns uppbyggd hos FOI i Linköping har många aktörer inom Sveriges kritiska infrastruktur, som kraftföretag, telefoni-leverantörer och vattenverk, testat säkerheten och motståndskraften mot hackerattacker i sina IT-och styrsystem.