Tags

FOI övar kärnvapenprovanalys i Jordanien

FOI övar kärnvapenprovanalys i Jordanien

Nyheter   •   2014-11-19 13:49 CET

FOI deltar just nu i en stor övning för att inspektera om en misstänkt kärnvapenprovsprängning genomförts. 150 ton utrustning och 200 deltagare ingår i övningen som utförs i Jordanien.

Media-no-image

Pakistans betydande roll - rapportlansering på fredag

Nyheter   •   2014-11-12 14:29 CET

Fredagen den 14 november lanserar FOI tillsammans med German Marshall Fund of the United States (GMF) en ny rapport "A Transatlantic Pakistan policy" på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Media-no-image

Ny amerikansk energiutvinning förändrar global säkerhetspolitik

Nyheter   •   2014-11-11 15:26 CET

Hur kommer USA:s säkerhetspolitik påverkas av den omfattande utvinningen av skiffergas och skifferolja? En ny studie vid FOI har undersökt hur USA:s nya energisituation kan påverka landets säkerhetspolitiska relationer globalt.

Media-no-image

FOI koordinerar forskning om miljövänligt raketbränsle

Nyheter   •   2014-11-05 15:05 CET

Det behövs ett miljövänligare alternativ till det bränsle som i dag används i rymdfarkoster och raketer. Nu satsar EU närmare sju miljoner euro på två forskningsprojekt, vars mål är att utveckla nya gröna bränslen. FOI koordinerar ett av projekten.

Media-no-image

FOI deltar i nationell samling kring supermaterialet grafen

Nyheter   •   2014-10-29 09:42 CET

Grafen, byggt av ett tunt skikt av identiska kolatomer som binds samman med identiska bindningar, är nästan för bra för att vara sant. Det är ett material som är 200 gånger starkare än stål, leder elektricitet hundra gånger snabbare än kisel, är god värmeledare och är dessutom lätt, böjligt, transparant och kemiskt beständigt. För att nämna några goda egenskaper

Media-no-image

Workshop för miljösäkra insatser

Nyheter   •   2014-10-23 16:05 CEST

Hjälpen kan förvärra krisen om insatser inte räknar in miljöfrågor och sociala frågor. Samverkan är en viktig faktor. FOI forskar om hållbar säkerhet.

Media-no-image

Ny undersökning av nordiskt samarbete inom krisberedskapen

Nyheter   •   2014-10-17 13:21 CEST

I en studie gjord vid FOI och isländska Centre for Small State Studies (CSSS) har utvecklingen av det s.k. Haga-samarbetet, ett krisberedskapssamarbete mellan de fem nordiska länderna sedan 2009, undersökts.

Media-no-image

Klargörande rapport om EDGE-ärendet

Nyheter   •   2014-10-16 10:34 CEST

Som följd av höstens uppmärksamhet i media kring det så kallade EDGE-ärendet gav FOI i uppdrag till den förre chefsjuristen Stefan Ryding-Berg att göra en genomgång av FOI:s hantering av ärendet. Den första delrapporten av två överlämnades till FOI den 15 oktober 2014

Media-no-image

Missnöje gynnar IS och Al-Shabab

Nyheter   •   2014-10-15 16:38 CEST

Islamiska Staten och Al-Shabab måste bekämpas med mer än enbart militära medel. Det menar forskare vid FOI – totalförsvarets forskningsinstitut.

Media-no-image

Dumpad ammunition kan bli cancerogen i fisk

Nyheter   •   2014-10-10 12:28 CEST

Ända fram till 1960-talet dumpades gammal och instabil ammunition i svenska sjöar och vattendrag. Vid den tiden ansågs det ofarligt, men ny forskning från FOI visar att laxar tar upp TNT (trotyl el trinitrotoluen) som kan omvandlas till cancerogena ämnen.

Media-no-image

Internationellt möte om mätmetoder för att lokalisera kärnvapenprov

Nyheter   •   2014-09-29 16:15 CEST

FOI står som initiativtagare till en konferens om olika metoder för att kunna hitta kärnvapenprov med hjälp av mätningar av radioaktivitet i luften. Deltagare från tjugo olika länder kom till den här veckans konferens i Stockholm.

Media-no-image

Mali: social utsatthet och bristande säkerhet

Nyheter   •   2014-09-24 15:49 CEST

De tre främsta hoten mot säkerhet för länderna i Sahel-regionen är väpnad separatism, väpnad islamism och organiserad brottslighet, enligt en rapport från FOI.

Media-no-image

Putins prövningar

Nyheter   •   2014-09-24 15:47 CEST

I en rapport från FOI analyseras systemproblemen i den ryska ekonomin. Kan det ekonomiska systemet främja fortsatt tillväxt baserad på ökad produktivitet och innovationer?

Media-no-image

FOI demonstrerar övervakning mot bombfabriker

Nyheter   •   2014-09-19 10:42 CEST

Ett nytt övervakningssystem för att hitta terroristers bombfabriker visas på Totalförsvarets anläggning Grindsjön den 24 september.

Media-no-image

Energi, säkerhet och konflikt i ett framtidsperspektiv

Nyheter   •   2014-09-03 15:41 CEST

Forskare vid FOI har studerat kopplingen mellan energi och internationella relationer. Syftet är att öka förståelsen om hur energi och säkerhet kan interagera i en framtida internationell kontext.

Media-no-image

Minskat hot från massförstörelsevapen

Nyheter   •   2014-08-18 13:37 CEST

Hotet från massförstörelsevapen minskar. Det visar en ny rapport från FOI, som även har goda kunskaper hur Sverige bör agera utifall kemiska stridsmedel skulle komma att användas.

Media-no-image

Mot kontraktsbaserad krisberedskap

Nyheter   •   2014-08-11 10:01 CEST

Utvecklingen i Sverige går mot att offentlig sektor får allt fler marknadslösningar. Det får konsekvenser för samhällets krisberedskap.

Media-no-image

Simulering kan snart bli ett verktyg i militära insatser

Nyheter   •   2014-07-21 12:45 CEST

Modeller och simulering har länge använts inom militären för att utbilda och träna soldater inför uppdrag. Men snart kan 3D-modeller bli ett verktyg även ute i fält, för att stödja pågående insatser. Konceptet kallas missionsintegrerad simulering och testades nyligen vid en stor övning i Arvidsjaur. Bakom projektet ligger ett multidisciplinärt forskarlag från FOI. ­

Media-no-image

Upplärda datorer kan förhindra skolskjutningar

Nyheter   •   2014-07-07 15:16 CEST

Sedan millennieskiftet har skolskjutningar ökat drastiskt. Bara i år har över 30 ägt rum i USA. Enligt en ny rapport från FOI kunde flera av dessa ha förhindrats med hjälp av upplärda datorer. Men det finns både etiska och legala problem med sådana system.

Media-no-image

Möt FOI i Almedalen

Nyheter   •   2014-06-26 16:21 CEST

I år medverkar FOI:s forskare på flera seminarier i Almedalen. De flesta sker på Säkerhetspolitiskt Sommartorg, Hamnplan 3, Visby. Möt oss där eller följ oss i webbsändningarna, direkt eller efteråt på www.sommartorg.se. Vi twittrar på @FOIresearch.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.