Skip to main content

Taggar

Media-no-image

Mänsklig säkerhet, miljö och klimat viktiga i vidgat säkerhetsbegrepp

Nyheter   •   2016-04-18 16:08 CEST

FOI-projektet SÄKER har samlat olika kompetenser för att utveckla dialogen kring för- och nackdelar med ett vidgat säkerhetsbegrepp och olika säkerhetsanalyser.

Media-no-image

Nordiska försvarsutgifter i jämförelse

Nyheter   •   2016-04-15 14:11 CEST

​Vilket nordiskt land har högst försvarsutgifter? Beror på hur man räknar, enligt en studie från FOI.

Media-no-image

Asylmigrationen ett vildvuxet problem

Nyheter   •   2015-12-17 13:29 CET

FOI har på uppdrag av Migrationsverket genomfört en strategisk migrationsanalys som syftar till att lindra de påfrestningar som kan uppstå i mötet mellan asylmigranter och det svenska systemet.

Media-no-image

Framåt Sahel

Nyheter   •   2015-12-17 13:21 CET

FOI:s analys av Sveriges förbandsbidrag till FN:s insats i Mali. Studien av Sveriges bidrag till FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA fokuserar på det förband, Mali02, som var på plats i Mali från juni till november 2015.

Media-no-image

Miljöfarliga vrak under utredning

Nyheter   •   2015-11-23 11:04 CET

Ett 30-tal fartygsvrak längs den svenska kusten har identifierats som potentiella miljöfaror. FOI har deltagit i ett projekt som tagit fram metoder för att mäta fartygens miljöpåverkan i dag, och bedöma framtida miljöhot från de allt mer sönderrostade vraken.

Media-no-image

FOI hjälper FN att tydliggöra och förbättra styrkegenerering

Nyheter   •   2015-11-13 14:16 CET

​Vid en workshop i New York presenterade FOI upplägget för en handbok för styrkegenerering i FN:s fredsfrämjande insatser.

Media-no-image

FOI studerar energifattigdom

Nyheter   •   2015-11-04 16:41 CET

Energi och säkerhet är ett område som har studerats inom FOI under lång tid. I rapporten ”Energifattigdom, försörjningstrygghet och offentligt agerande” beskrivs begreppet energifattigdom och vilken roll energi-, fördelnings- och socialpolitik kan spela för att säkra en trygg energiförsörjning för särskilt utsatta konsumenter.

Media-no-image

Hybridkrig och storslag i Sydkinesiska Havet?

Nyheter   •   2015-09-22 15:46 CEST

I en ny rapport från FOI förklarar tre forskare trender inom militärt tänkande i tre stormakter. Rapporten analyserar trender och tendenser i det militära tänkandet i USA, Ryssland och Kina.

Media-no-image

Europeiska utrikestjänsten är mogen för förändring

Nyheter   •   2015-09-18 15:34 CEST

Krisen i Ukraina och utbrottet av ebola i västra Afrika är bara några av händelserna som under 2014 ställde EU:s krishanteringsförmåga på prov. En ny studie från FOI fokuserar på civil krishantering inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik – och hur arbetet kan förbättras.

Media-no-image

Unikt militärt samarbete mellan Sverige och Nederländerna mot pirater

Nyheter   •   2015-09-16 13:21 CEST

I början av 2015 bidrog Nederländerna och Sverige med ett gemensamt bidrag till EU:s militär operation för att bekämpa pirater utanför Somalias kust – EUNAVFOR operation Atalanta. FOI har analyserat samarbetet.

Media-no-image

Kemister från hela världen utbildas på FOI

Nyheter   •   2015-08-31 15:29 CEST

Under två veckor utbildas kemister från hela världen i analytisk kemi på FOI i Umeå. Kursen ska ge dem verktyg för att analysera kemiska stridsmedel i miljöprover.

Media-no-image

Kina och Ryssland: Ett ojämlikt förhållande

Nyheter   •   2015-08-17 15:02 CEST

I en ny rapport från FOI analyseras relationen mellan Ryssland och Kina ur ett säkerhetspolitiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Samarbetet lovordas av de båda länderna men präglas också av konkurrens och misstro.

Media-no-image

Ny rapport från FOI om Ebolakrisen: en utvärdering av MSB:s insats i Liberia

Nyheter   •   2015-07-23 14:20 CEST

FOI har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utvärderat insatsen som genomfördes för att bekämpa ebolakrisen i Liberia.

Media-no-image

USA satsar fortsatt strategiskt: med sikte på Asien

Nyheter   •   2015-07-10 16:02 CEST

Amerikanska intressen i Asien och Stillahavsområdet uppmärksammas allt oftare. I en ny rapport från FOI undersöks USA:s strategiska satsningar i Fjärran Östern.

Media-no-image

Ricin-bevis som håller i rätten

Nyheter   •   2015-06-29 15:17 CEST

Ricin är ett terrorgift som är relativt enkelt att framställa. FOI har arbetat tillsammans med amerikanska Department of Homeland Securiy (DHS) och Nationellt Forensiskt Centrum (tidigare SKL) med att utveckla metoder som kan binda producenter av ricin på ett sätt som håller i en rättegång.

Media-no-image

FOI i Almedalen 2015

Nyheter   •   2015-05-29 14:44 CEST

I årets Almedalsvecka medverkar FOI:s forskare på seminarier om bland annat Mali, Syrien och cybersäkerhet. FOI arrangerar också ett stort Rysslandseminarium på Wisby strand, i samarbete med Folk och försvar och Försvarshögskolan.

Media-no-image

Kraftig teknikutveckling av smarta gruppantenner

Nyheter   •   2015-05-25 16:00 CEST

Det finns de som tror att en antenn bara är en pinne eller i bästa fall en roterande parabol. De har missat en stor del av utvecklingen av gruppantenner där FOI är en av de ledande aktörerna.

Media-no-image

Fruktbart samarbete mellan FOI och universitet

Nyheter   •   2015-05-19 14:49 CEST

I Security Link samverkar FOI med landets ledande tekniska universitet. Målet är att civil och militär forskning ska befrukta varandra för att förbättra samhällets säkerhet.

Media-no-image

Efter den arabiska våren: Hur ser framtiden ut för Mellanöstern och Nordafrika?

Nyheter   •   2015-05-05 15:12 CEST

I en ny studie analyserar forskare från FOI det säkerhetspolitiska läget i Mellanöstern och Nordafrika och de utmaningar som regionen står inför de närmsta 5–10 åren. De konstaterar att regionen sannolikt går mot en ökad instabilitet; en utveckling som kommer att få allt tydligare konsekvenser även för Europa.

Media-no-image

Försvarsekonomi i förändring

Nyheter   •   2015-04-27 11:02 CEST

Försvarsekonomerna vid FOI har gjort en preliminär analys av de ekonomiska effekterna av försvarsöverenskommelsen och försvarspropositionen som presenterats nu i april. De pekar dels på det trendbrott som den föreslagna ekonomiska förstärkningen innebär, dels konstaterar de att ett antal osäkerheter råder kring uppräkningar och köpkraft.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.