Tags

säkerhet 35 säkerhetspolitik 29 utrikespolitik 26 miljö 19 fou 18 ryssland 12 kemiska vapen 11 massförstörelsevapen 10 biologiska vapen 9 försvarspolitik 7 kärnvapen 6 försvarsekonomi 6 eu 5 klimat 5 ukraina 5 klimatanpassning 5 cbrn 4 nato 4 usa 4 försvaret 4 samhällssäkerhet 3 kärnvapenprov 3 fredsfrämjande insatser 3 afghanistan 3 skydd 3 europa 3 försvarsmakten 3 östersjön 3 sensorer 3 it-säkerhet 3 krisberedskap 3 isaf 2 klimatfrågor 2 hamnsäkerhet 2 riskanalys 2 ctbto 2 rymden 2 försvarsbeslut 2 farliga ämnen 2 xenon 2 sauna 2 forskning 2 rymd 2 syrien 2 fn 2 frivillighet 2 putin 2 sanktioner 2 fred 2 afrika 2 ekonomi 2 nordkorea 2 fp7 1 policies 1 arktis 1 mätutrustning 1 gender 1 innovation 1 personalförsörjning 1 demokrati 1 riktlinjer 1 almedalen14 1 cbrn-dagar 1 terrorism 1 larmcentraler 1 rekrytering 1 enkät 1 tröskelförmåga 1 libyen 1 mugabe 1 radioaktivitet 1 militär förmåga 1 värmeabsorberande 1 umeå 1 världsordning 1 blogg 1 nobels fredspris 1 hot 1 försvarsmateriel 1 toxikologi 1 säkerhetsrisk 1 energisys 1 jasminrevolutionen 1 provsprängning 1 cbrne 1 rapport 1 klimatföränändringar 1 mörker 1 simulering 1 geopolitik 1 sprängämnen 1 norefco 1 it 1 de väpnade styrkorna 1 plutonium 1 försvarsberedningen 1 insats 1 krishantering 1 klimatforskning 1 valresultat 1 respondenter 1 databehandling 1 somalia 1 centralafrikanska rebubliken 1 säkerhetsrisker 1 doktrin 1 operativ förmåga 1 marocko 1 medvedev 1 storbritanien 1 rymdforskning 1 #säkpol 1 signaturer 1 budget 1 farliga ämnen; explosivämnen; sprängämnen; it-säkerhet; artificiell intelligens; 1 integritetsskydd 1 avskräckning 1 penningtvätt 1 fredspris 1 sveroge 1 internationell rätt 1 camper 1 stridmedel 1 operation atalanta 1 nobelpris 1 fredsfrågor 1 zimbabwe 1 olymiska spelen 1 kostnadsutveckling 1 sjöfart 1 internationella insatser 1 finansbluff 1 företagssäkerhet 1 jordartsmetaller 1 raketbränslen 1 Förvarsmakten 1 mobila enheter 1 internationell sjöfart 1 interdependens 1 norden 1 senapsgas 1 krigsavhållande 1 maskeringsnät 1 mänskliga rättigheter 1 klimatpolitik 1 sårbarhet 1 laboratorium 1 mobilsurf 1 övervakning 1 transporter 1 black hawk 1 hamnar 1 forskning; försvarsforskning; säkerhetsforskning; krishantering; säkerhetspolitik; försvarspolitik; utrikespolitik; radar; laser; radiokommunikation; cbrn 1 shipping 1 analys 1 möjligheter 1 naturgas 1 energisäke 1 signatur 1 plikt 1 sotji 2014 1 sanering miljögifter 1 provtagning 1 iran 1 transport 1 tunisien 1 extremväder 1 eu-ordförandeskapet 1 kvinnorätt 1 energi 1 sensorupptäckt 1 prisindex 1 säkerhetsforskning 1 frankrike 1 briefing 1 gsfp 1 totalförsvarsplikt och frivillighet 1 miljörisk 1 köpkraft 1 unscr 1325 1 cyberattack 1 informationsfusion 1 miljöforskning 1 hsm carlskrona 1 opcw 1 foi 1 algeriet 1 energipoli 1 signaturanpassning 1 äldreomsorg 1 absorberar 1 vietnam 1 yrkesvägledning 1 miljöövervakning 1 informationssäkerhet 1 nobel 1 avskogning 1 pirater 1 säkerhetspoliti 1 mörkerseende 1 arabisk vår 1 pakistan 1 undervatten 1 medicinsk forskning 1 teknikutveckling 1 säkerhetspolitisk briefing 1 forskare 1 markprov 1 cbrn defence industry 1 absorberande 1 kemikalier 1 afrikastudie 1 #föpol 1 fredsarbete 1 världen 1 förenta nationerna 1 inrikespolitik 1 mobilt laboratorium 1 värnplikt 1 medarbetarskap 1 undersökning 1 radar 1 indien 1 insatsorganisation 1 oss 1 internationell jämförelse 1 försvarsplanering 1 mätstationer 1 framtid 1 energisårbarhet 1 konferens 1 kemvapen 1 opk 1 sociala medier 1 infraröda sensorer 1 hållbarhet 1 bokmässan 1 energipolitik 1 krim 1 kärnvapeninspektion 1 ädelgaser 1 internationell handel 1 maskering 1 analyser 1 asien 1 forskarkonferens 1 målsökare 1 egypten 1 klimatmötet i köpenhamn 1 syrien kemvapen 1 cybersäkerhet 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Minskat hot från massförstörelsevapen

Nyheter   •   2014-08-18 13:37 CEST

Hotet från massförstörelsevapen minskar. Det visar en ny rapport från FOI, som även har goda kunskaper hur Sverige bör agera utifall kemiska stridsmedel skulle komma att användas.

Media-no-image

Mot kontraktsbaserad krisberedskap

Nyheter   •   2014-08-11 10:01 CEST

Utvecklingen i Sverige går mot att offentlig sektor får allt fler marknadslösningar. Det får konsekvenser för samhällets krisberedskap.

Media-no-image

Simulering kan snart bli ett verktyg i militära insatser

Nyheter   •   2014-07-21 12:45 CEST

Modeller och simulering har länge använts inom militären för att utbilda och träna soldater inför uppdrag. Men snart kan 3D-modeller bli ett verktyg även ute i fält, för att stödja pågående insatser. Konceptet kallas missionsintegrerad simulering och testades nyligen vid en stor övning i Arvidsjaur. Bakom projektet ligger ett multidisciplinärt forskarlag från FOI. ­

Media-no-image

Upplärda datorer kan förhindra skolskjutningar

Nyheter   •   2014-07-07 15:16 CEST

Sedan millennieskiftet har skolskjutningar ökat drastiskt. Bara i år har över 30 ägt rum i USA. Enligt en ny rapport från FOI kunde flera av dessa ha förhindrats med hjälp av upplärda datorer. Men det finns både etiska och legala problem med sådana system.

Media-no-image

Möt FOI i Almedalen

Nyheter   •   2014-06-26 16:21 CEST

I år medverkar FOI:s forskare på flera seminarier i Almedalen. De flesta sker på Säkerhetspolitiskt Sommartorg, Hamnplan 3, Visby. Möt oss där eller följ oss i webbsändningarna, direkt eller efteråt på www.sommartorg.se. Vi twittrar på @FOIresearch.

Media-no-image

Kris i Ukraina: Ett bryskt uppvaknande

Nyheter   •   2014-06-18 17:20 CEST

I en ny FOI-rapport undersöks de övergripande konsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina. Någon väg tillbaka till situationen före krisen finns inte. En ny strategisk situation kan skönjas som leder till ökad konfrontation och spänningar, politiskt ekonomiskt, och militärt. Det internationella systemet förändras.

Media-no-image

Obalans mellan försvarets uppgifter och finansiering

Nyheter   •   2014-06-16 10:03 CEST

I en ny försvarsekonomisk rapport från FOI diskuteras obalansen mellan försvarets uppgifter och finansiering. Beräkningarna visar bland annat att köpkraften minskat, kostnadsökningar inte kompenserats fullt ut och att rationaliseringsmöjligheter överskattats.

Media-no-image

Kemiska stridsmedel i Östersjön kartlagda

Nyheter   •   2014-06-02 15:33 CEST

Efter andra världskriget dumpades 11 000 ton tyska kemiska stridsmedel i Östersjön. FOI har deltagit i ett arbete som kartlagt dumpningarna och dess konsekvenser.

Media-no-image

Livsviktiga metaller kan bli svåra att få tag på

Nyheter   •   2014-05-26 15:47 CEST

De sällsynta jordartsmetallerna är hörnstenar inom bland annat avancerad elektronik och energiproduktion. Men nästan all utvinning finns i Kina som därmed kontrollerar tillgång till metallerna.

Media-no-image

Ger Västs sanktioner mot Ryssland effekt?

Nyheter   •   2014-05-23 13:19 CEST

I en ny briefing från FOI beskrivs sanktionerna mot Ryssland, dess historia och debatten om sanktioners förmåga att påverka staters agerande genom politiskt och ekonomisk tryck.

Media-no-image

Hindunationalitiska BJP vann valet i Indien. Vad betyder det?

Nyheter   •   2014-05-16 12:23 CEST

I en ny rapport från FOI analyseras vad det skulle kunna innebära för Indiens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt för dess ekonomiska utveckling om BJP övertar regeringsmakten efter parlamentsvalet 2014.

Media-no-image

Arktis och rymden

Nyheter   •   2014-05-15 15:29 CEST

I en tvärvetenskaplig studie vid FOI har Arktis undersökts både ur ett säkerhetspolitiskt och rymdteknologiskt perspektiv. I en ny rapport presenteras de geostrategiska förändringarna och den teknologiska trenden.

Media-no-image

Hamnsäkerhet visas i Göteborg

Nyheter   •   2014-05-08 10:25 CEST

Just nu leder FOI en demonstration i Göteborg av teknik som ska höja säkerheten i världens hamnar.

Media-no-image

Energisäkerhet: avvägning mellan självförsörjning och marknadsanpassning

Nyheter   •   2014-04-24 14:41 CEST

I en ny rapport från FOI presenteras en fördjupning av begreppet energisäkerhet. Rapporten utgår från en säkerhetspolitisk ansats och innehåller historiska tillbakablickar, beskrivningar av de största rådande teorierna inom internationella relationer och ger en teoretisk plattform i ämnet.

Media-no-image

Vad händer med USA:s engagemang i Europa?

Nyheter   •   2014-03-26 17:16 CET

Europas säkerhetspolitiska förutsättningar utmanas i dagsläget av Ryssland. Samtidigt vill USA minska en traditionell militär närvaro och förankra de transatlantiska relationerna med ett nytt frihandelsavtal. En ny rapport från FOI analyserar amerikanskt engagemang nu och i framtiden.

Media-no-image

Afghanistan – säkerhetsläget försämras

Nyheter   •   2014-03-13 09:46 CET

I de senaste FOI-rapporterna om Afghanistan beskrivs olika möjliga utvecklingar efter 2014, och hur kvinnor och civilsamhället försöker ta plats i freds- och integrationsprocessen för att uppnå varaktig utveckling.

Media-no-image

Ny rapport om FN:s fredsfrämjande insatser

Nyheter   •   2014-03-13 09:37 CET

I den nya rapporten Ready or Not – Revamping UN Peacekeeping for the 21st Century analyserar Claes Nilsson och Kristina Zetterlund FN:s förmåga att leda fredsfrämjande insatser.

Media-no-image

Försvarets avhållande förmåga - bortglömd huvuduppgift?

Nyheter   •   2014-02-25 15:23 CET

I en ny studie från FOI beskrivs förändringar i förutsättningarna för det svenska försvaret sedan 1990-talet. Studien utmynnar i slutsatser om hur färdriktningen kan förändras och hur Sverige tillsammans med sina grannländer kan skapa en regional tröskelförmåga som främjar långsiktig stabilitet och fred i norra Europa.

Media-no-image

Ukraina: Utvecklingen oroar

Nyheter   •   2014-02-20 13:31 CET

I en ny Briefing från FOI kommenterar Jakob Hedenskog den våldsamma utvecklingen i Ukraina. Den senaste utvecklingen och aktörerna beskrivs.

Media-no-image

Utförlig analys av mätdata från Nordkoreas kärnvapenprov presenterat

Nyheter   •   2014-02-12 11:41 CET

Nordkorea utförde sitt tredje kända kärnvapenprov den 12 februari 2013. FOI tog initiativ och ledde utförligare analyser av atmosfärprover och resultatet av detta har nu presenterats.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.