Tags

säkerhet 18 utrikespolitik 10 säkerhetspolitik 9 miljö 8 fou 6 massförstörelsevapen 5 kemiska vapen 4 eu 4 biologiska vapen 3 ryssland 3 nato 3 fredsfrämjande insatser 2 kärnvapenprov 2 sensorer 2 riskanalys 2 försvarsmakten 2 ctbto 2 afghanistan 2 sauna 2 xenon 2 försvaret 2 kärnvapen 2 usa 2 isaf 2 försvarspolitik 2 klimat 2 #föpol 1 fredsarbete 1 världen 1 krisberedskap 1 kvinnorätt 1 #säkpol 1 förenta nationerna 1 signaturer 1 säkerhetsrisker 1 försvarsbeslut 1 mobilt laboratorium 1 ukraina 1 integritetsskydd 1 avskräckning 1 enkät 1 penningtvätt 1 centralafrikanska rebubliken 1 fredspris 1 tröskelförmåga 1 sensorupptäckt 1 medarbetarskap 1 frankrike 1 undersökning 1 radioaktivitet 1 mörkerseende 1 camper 1 hamnsäkerhet 1 operation atalanta 1 gsfp 1 fn 1 nobelpris 1 fredsfrågor 1 gender 1 afrika 1 värmeabsorberande 1 klimatanpassning 1 olymiska spelen 1 plutonium 1 sjöfart 1 briefing 1 internationella insatser 1 finansbluff 1 försvarsplanering 1 företagssäkerhet 1 nobel 1 blogg 1 nobels fredspris 1 miljörisk 1 insats 1 unscr 1325 1 mätstationer 1 nordkorea 1 säkerhetsrisk 1 mobila enheter 1 internationell sjöfart 1 syrien 1 norden 1 östersjön 1 kemvapen 1 syrien kemvapen 1 sociala medier 1 infraröda sensorer 1 databehandling 1 krigsavhållande 1 policies 1 maskeringsnät 1 hållbarhet 1 provsprängning 1 mänskliga rättigheter 1 hsm carlskrona 1 opcw 1 foi 1 rapport 1 mörker 1 sårbarhet 1 it-säkerhet 1 kärnvapeninspektion 1 laboratorium 1 signaturanpassning 1 fred 1 äldreomsorg 1 ädelgaser 1 internationell handel 1 mobilsurf 1 övervakning 1 norefco 1 maskering 1 absorberar 1 cbrn 1 analys 1 analyser 1 vietnam 1 signatur 1 asien 1 black hawk 1 mätutrustning 1 säkerhetspolitisk briefing 1 teknikutveckling 1 europa 1 sotji 2014 1 sanering miljögifter 1 respondenter 1 provtagning 1 markprov 1 storbritanien 1 absorberande 1 extremväder 1 målsökare 1 riktlinjer 1 afrikastudie 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Vad händer med USA:s engagemang i Europa?

Nyheter   •   2014-03-26 17:16 CET

Europas säkerhetspolitiska förutsättningar utmanas i dagsläget av Ryssland. Samtidigt vill USA minska en traditionell militär närvaro och förankra de transatlantiska relationerna med ett nytt frihandelsavtal. En ny rapport från FOI analyserar amerikanskt engagemang nu och i framtiden.

Media-no-image

Afghanistan – säkerhetsläget försämras

Nyheter   •   2014-03-13 09:46 CET

I de senaste FOI-rapporterna om Afghanistan beskrivs olika möjliga utvecklingar efter 2014, och hur kvinnor och civilsamhället försöker ta plats i freds- och integrationsprocessen för att uppnå varaktig utveckling.

Media-no-image

Ny rapport om FN:s fredsfrämjande insatser

Nyheter   •   2014-03-13 09:37 CET

I den nya rapporten Ready or Not – Revamping UN Peacekeeping for the 21st Century analyserar Claes Nilsson och Kristina Zetterlund FN:s förmåga att leda fredsfrämjande insatser.

Media-no-image

Försvarets avhållande förmåga - bortglömd huvuduppgift?

Nyheter   •   2014-02-25 15:23 CET

I en ny studie från FOI beskrivs förändringar i förutsättningarna för det svenska försvaret sedan 1990-talet. Studien utmynnar i slutsatser om hur färdriktningen kan förändras och hur Sverige tillsammans med sina grannländer kan skapa en regional tröskelförmåga som främjar långsiktig stabilitet och fred i norra Europa.

Media-no-image

Ukraina: Utvecklingen oroar

Nyheter   •   2014-02-20 13:31 CET

I en ny Briefing från FOI kommenterar Jakob Hedenskog den våldsamma utvecklingen i Ukraina. Den senaste utvecklingen och aktörerna beskrivs.

Media-no-image

Utförlig analys av mätdata från Nordkoreas kärnvapenprov presenterat

Nyheter   •   2014-02-12 11:41 CET

Nordkorea utförde sitt tredje kända kärnvapenprov den 12 februari 2013. FOI tog initiativ och ledde utförligare analyser av atmosfärprover och resultatet av detta har nu presenterats.

Media-no-image

FOI om säkerheten kring OS i Sotji

Nyheter   •   2014-01-31 14:42 CET

Inför OS publicerar FOI en intervju med Rysslandsexperten Jakob Hedenskog, där han beskriver bakgrunden till dagens säkerhetspolitiska hotbild kring Sotji.

Media-no-image

Nytt mobilt laboratorium för mätning av kärnvapenprov leveransklar

Nyheter   •   2014-01-23 13:53 CET

Mobil utrustning som är avsedd att användas för inspektioner på platser där man misstänker att kärnvapenprov genomförts har utvecklats av FOI på uppdrag av organisationen CTBTO. Utrustningen, som är finansierad av EU, är nu klar för leverans.

Media-no-image

Året som gått: FOI utvalt av FN för syrienproverna

Nyheter   •   2013-12-27 12:43 CET

Den 3 september 2013 landade det svenska regeringsplanet på Umeå flygplats, lastat med prover från en misstänkt kemvapenattack mot Ghouta i Syrien. Två dramatiska veckor senare lämnade FOI en rapport avsedd för FN:s generalsekreterare, som bekräftade att nervgasen sarin använts i det syriska inbördeskriget.

Media-no-image

Bristande kännedom hos Försvarsmakten om risker av användning av sociala medier

Nyheter   •   2013-12-19 11:36 CET

Försvarsmakten satsar mycket på att vara närvarande i sociala medier. För att undersöka hur Försvarsmakten använder sociala medier genomförde FOI en enkätundersökning. Resultatet visar ett utbrett användande av sociala medier men med bristande kännedom kring säkerhetsrisker och hur man som anställd ska agera i sociala medier.

Media-no-image

Forskning ger större överlevnadschans i helikopter

Nyheter   •   2013-12-11 15:16 CET

En helikopter som flyger i ett stridsområde löper stora risker. För att veta hur man bäst undviker att bli beskjuten och i värsta fall träffad, gäller det att göra ett antal viktiga val, beroende på förutsättningarna. Därför har FOI:s forskare skapat en simulator som gör det möjligt att inför varje flygning räkna ut hur man minimerar risken att bli beskjuten i en viss typ av terräng.

Media-no-image

FOI gör uppföljning av Sveriges bidrag till antipiratinsats

Nyheter   •   2013-12-04 15:18 CET

Forskare vid FOI har analyserat det svenska bidraget till EU:s antipiratinsats. Bidraget från Sverige visar sig vara uppskattat och väl avpassat efter behoven.

Media-no-image

Centralafrikanska republiken: krisen och behovet av insatser

Nyheter   •   2013-11-28 14:26 CET

Forskare vid FOI har analyserat det säkerhetspolitiska läget i Centralafrikanska republiken efter statskuppen som skedde i våras. I en ny brief av Cecilia Hull Wiklund, analytiker vid FOI:s Afrikagrupp, ges en översiktsbild av det krisartade nuläget.

Vad ser fienden?

Vad ser fienden?

Nyheter   •   2013-11-20 17:10 CET

FOI har tagit fram ett utrustnings- och utbildningspaket som ska visa soldater hur väl de syns i mörker av en motståndares tekniska utrustning och vad de kan göra för att skydda sig.

Media-no-image

FOI:s kompetens inom hållbar säkerhet upptäcks av allt fler

Nyheter   •   2013-11-08 15:39 CET

I närmare 20 år har FOI byggt upp en försvarsmiljökompetens för att stödja främst Försvarsmakten, försvarsmyndigheter och försvarsindustrin i frågor som rör miljörisker kopplade till deras verksamhet.

Media-no-image

Rune kartlägger effekt av kemiska vapen i Östersjön

Nyheter   •   2013-11-06 09:43 CET

I över två har Rune Berglind, forskare på FOI, jobbat i EU-projektet CHEMSEA. Målet är att kartlägga vilka miljöproblem 50 000 ton kemiska stridsmedel som dumpats i Östersjön kan ha orsakat. Rune hoppas kunna bidra till att fakta ersätter tyckande.

Media-no-image

FOI:s forskare hjälper Vietnam i förändrat klimat

Nyheter   •   2013-10-29 15:45 CET

Nu har distrikten Bao Lam och Nguyen Binh i Vietnam förutsättningar att börja sin klimatanpassning. Två rapporter från FOI ligger till grund för fortsatt arbete i utsatta områden.

NATO:s genderarbete måste förbättras

NATO:s genderarbete måste förbättras

Nyheter   •   2013-10-24 17:27 CEST

FOI har på NATO:s uppdrag utvärderat hur NATO-ledda styrkor tillämpar FN:s Säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Medvetenheten om kvinnors situation har ökat, men den praktiska tillämpningen på alla nivåer inom de militära instanserna måste förbättras.

Media-no-image

Fredspriset till OPCW sätter fokus på nedrustning av kemiska vapen

Nyheter   •   2013-10-11 16:26 CEST

Vid FOI i Umeå finns det enda svenska laboratorium som har beredskap att analysera prover för fredspristagaren OPCWs räkning.

Media-no-image

Övningar stärker krisberedskapen

Nyheter   •   2013-10-11 14:20 CEST

Att öva är en viktig del i utvecklandet av det svenska krisberedskapssystemet. Men det gäller också att rätt hantera de kunskaper som en övning genererar för att bli bättre. FOI har analyserat hur det kan göras bäst. Ny rapport.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.