Tags

säkerhet 28 utrikespolitik 16 säkerhetspolitik 15 miljö 14 fou 10 ryssland 7 massförstörelsevapen 6 kemiska vapen 6 eu 5 biologiska vapen 4 ukraina 4 klimat 3 försvaret 3 försvarspolitik 3 nato 3 fredsfrämjande insatser 3 kärnvapen 2 östersjön 2 syrien 2 usa 2 ctbto 2 sauna 2 isaf 2 sensorer 2 försvarsmakten 2 kärnvapenprov 2 xenon 2 krisberedskap 2 riskanalys 2 afghanistan 2 försvarsbeslut 2 enkät 1 penningtvätt 1 fredspris 1 tröskelförmåga 1 sensorupptäckt 1 medarbetarskap 1 frankrike 1 undersökning 1 radioaktivitet 1 mörkerseende 1 camper 1 operation atalanta 1 gsfp 1 fn 1 indien 1 nobelpris 1 fredsfrågor 1 internationell säkerhet 1 afrika 1 värmeabsorberande 1 klimatanpassning 1 olymiska spelen 1 sjöfart 1 internationella insatser 1 finansbluff 1 rymd 1 försvarsplanering 1 företagssäkerhet 1 blogg 1 nobels fredspris 1 miljörisk 1 unscr 1325 1 jordartsmetaller 1 mätstationer 1 försvarsmateriel 1 toxikologi 1 säkerhetsrisk 1 Förvarsmakten 1 mobila enheter 1 internationell sjöfart 1 energisys 1 energisårbarhet 1 norden 1 kemvapen 1 senapsgas 1 sociala medier 1 infraröda sensorer 1 krigsavhållande 1 maskeringsnät 1 hållbarhet 1 provsprängning 1 mänskliga rättigheter 1 hsm carlskrona 1 opcw 1 foi 1 rapport 1 mörker 1 samhällssäkerhet 1 energipoli 1 simulering 1 sårbarhet 1 it-säkerhet 1 kärnvapeninspektion 1 laboratorium 1 signaturanpassning 1 fred 1 äldreomsorg 1 ädelgaser 1 internationell handel 1 mobilsurf 1 övervakning 1 sanktioner 1 norefco 1 maskering 1 absorberar 1 it 1 cbrn 1 analyser 1 vietnam 1 asien 1 black hawk 1 målsökare 1 hamnsäkerhet 1 plutonium 1 nobel 1 försvarsberedningen 1 hamnar 1 säkerhetspoliti 1 nordkorea 1 syrien kemvapen 1 policies 1 analys 1 energisäke 1 signatur 1 arktis 1 mätutrustning 1 gender 1 sotji 2014 1 sanering miljögifter 1 provtagning 1 extremväder 1 riktlinjer 1 almedalen14 1 försvarsekonomi 1 insats 1 briefing 1 valresultat 1 respondenter 1 databehandling 1 undervatten 1 centralafrikanska rebubliken 1 säkerhetsrisker 1 teknikutveckling 1 säkerhetspolitisk briefing 1 europa 1 markprov 1 storbritanien 1 absorberande 1 afrikastudie 1 #föpol 1 fredsarbete 1 världen 1 kvinnorätt 1 terrorism 1 #säkpol 1 förenta nationerna 1 signaturer 1 energi 1 budget 1 mobilt laboratorium 1 rymden 1 integritetsskydd 1 avskräckning 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Energi, säkerhet och konflikt i ett framtidsperspektiv

Nyheter   •   2014-09-03 15:41 CEST

Forskare vid FOI har studerat kopplingen mellan energi och internationella relationer. Syftet är att öka förståelsen om hur energi och säkerhet kan interagera i en framtida internationell kontext.

Media-no-image

Minskat hot från massförstörelsevapen

Nyheter   •   2014-08-18 13:37 CEST

Hotet från massförstörelsevapen minskar. Det visar en ny rapport från FOI, som även har goda kunskaper hur Sverige bör agera utifall kemiska stridsmedel skulle komma att användas.

Media-no-image

Mot kontraktsbaserad krisberedskap

Nyheter   •   2014-08-11 10:01 CEST

Utvecklingen i Sverige går mot att offentlig sektor får allt fler marknadslösningar. Det får konsekvenser för samhällets krisberedskap.

Media-no-image

Simulering kan snart bli ett verktyg i militära insatser

Nyheter   •   2014-07-21 12:45 CEST

Modeller och simulering har länge använts inom militären för att utbilda och träna soldater inför uppdrag. Men snart kan 3D-modeller bli ett verktyg även ute i fält, för att stödja pågående insatser. Konceptet kallas missionsintegrerad simulering och testades nyligen vid en stor övning i Arvidsjaur. Bakom projektet ligger ett multidisciplinärt forskarlag från FOI. ­

Media-no-image

Upplärda datorer kan förhindra skolskjutningar

Nyheter   •   2014-07-07 15:16 CEST

Sedan millennieskiftet har skolskjutningar ökat drastiskt. Bara i år har över 30 ägt rum i USA. Enligt en ny rapport från FOI kunde flera av dessa ha förhindrats med hjälp av upplärda datorer. Men det finns både etiska och legala problem med sådana system.

Media-no-image

Möt FOI i Almedalen

Nyheter   •   2014-06-26 16:21 CEST

I år medverkar FOI:s forskare på flera seminarier i Almedalen. De flesta sker på Säkerhetspolitiskt Sommartorg, Hamnplan 3, Visby. Möt oss där eller följ oss i webbsändningarna, direkt eller efteråt på www.sommartorg.se. Vi twittrar på @FOIresearch.

Media-no-image

Kris i Ukraina: Ett bryskt uppvaknande

Nyheter   •   2014-06-18 17:20 CEST

I en ny FOI-rapport undersöks de övergripande konsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina. Någon väg tillbaka till situationen före krisen finns inte. En ny strategisk situation kan skönjas som leder till ökad konfrontation och spänningar, politiskt ekonomiskt, och militärt. Det internationella systemet förändras.

Media-no-image

Obalans mellan försvarets uppgifter och finansiering

Nyheter   •   2014-06-16 10:03 CEST

I en ny försvarsekonomisk rapport från FOI diskuteras obalansen mellan försvarets uppgifter och finansiering. Beräkningarna visar bland annat att köpkraften minskat, kostnadsökningar inte kompenserats fullt ut och att rationaliseringsmöjligheter överskattats.

Media-no-image

Kemiska stridsmedel i Östersjön kartlagda

Nyheter   •   2014-06-02 15:33 CEST

Efter andra världskriget dumpades 11 000 ton tyska kemiska stridsmedel i Östersjön. FOI har deltagit i ett arbete som kartlagt dumpningarna och dess konsekvenser.

Media-no-image

Livsviktiga metaller kan bli svåra att få tag på

Nyheter   •   2014-05-26 15:47 CEST

De sällsynta jordartsmetallerna är hörnstenar inom bland annat avancerad elektronik och energiproduktion. Men nästan all utvinning finns i Kina som därmed kontrollerar tillgång till metallerna.

Media-no-image

Ger Västs sanktioner mot Ryssland effekt?

Nyheter   •   2014-05-23 13:19 CEST

I en ny briefing från FOI beskrivs sanktionerna mot Ryssland, dess historia och debatten om sanktioners förmåga att påverka staters agerande genom politiskt och ekonomisk tryck.

Media-no-image

Hindunationalitiska BJP vann valet i Indien. Vad betyder det?

Nyheter   •   2014-05-16 12:23 CEST

I en ny rapport från FOI analyseras vad det skulle kunna innebära för Indiens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt för dess ekonomiska utveckling om BJP övertar regeringsmakten efter parlamentsvalet 2014.

Media-no-image

Arktis och rymden

Nyheter   •   2014-05-15 15:29 CEST

I en tvärvetenskaplig studie vid FOI har Arktis undersökts både ur ett säkerhetspolitiskt och rymdteknologiskt perspektiv. I en ny rapport presenteras de geostrategiska förändringarna och den teknologiska trenden.

Media-no-image

Hamnsäkerhet visas i Göteborg

Nyheter   •   2014-05-08 10:25 CEST

Just nu leder FOI en demonstration i Göteborg av teknik som ska höja säkerheten i världens hamnar.

Media-no-image

Energisäkerhet: avvägning mellan självförsörjning och marknadsanpassning

Nyheter   •   2014-04-24 14:41 CEST

I en ny rapport från FOI presenteras en fördjupning av begreppet energisäkerhet. Rapporten utgår från en säkerhetspolitisk ansats och innehåller historiska tillbakablickar, beskrivningar av de största rådande teorierna inom internationella relationer och ger en teoretisk plattform i ämnet.

Media-no-image

Vad händer med USA:s engagemang i Europa?

Nyheter   •   2014-03-26 17:16 CET

Europas säkerhetspolitiska förutsättningar utmanas i dagsläget av Ryssland. Samtidigt vill USA minska en traditionell militär närvaro och förankra de transatlantiska relationerna med ett nytt frihandelsavtal. En ny rapport från FOI analyserar amerikanskt engagemang nu och i framtiden.

Media-no-image

Afghanistan – säkerhetsläget försämras

Nyheter   •   2014-03-13 09:46 CET

I de senaste FOI-rapporterna om Afghanistan beskrivs olika möjliga utvecklingar efter 2014, och hur kvinnor och civilsamhället försöker ta plats i freds- och integrationsprocessen för att uppnå varaktig utveckling.

Media-no-image

Ny rapport om FN:s fredsfrämjande insatser

Nyheter   •   2014-03-13 09:37 CET

I den nya rapporten Ready or Not – Revamping UN Peacekeeping for the 21st Century analyserar Claes Nilsson och Kristina Zetterlund FN:s förmåga att leda fredsfrämjande insatser.

Media-no-image

Försvarets avhållande förmåga - bortglömd huvuduppgift?

Nyheter   •   2014-02-25 15:23 CET

I en ny studie från FOI beskrivs förändringar i förutsättningarna för det svenska försvaret sedan 1990-talet. Studien utmynnar i slutsatser om hur färdriktningen kan förändras och hur Sverige tillsammans med sina grannländer kan skapa en regional tröskelförmåga som främjar långsiktig stabilitet och fred i norra Europa.

Media-no-image

Ukraina: Utvecklingen oroar

Nyheter   •   2014-02-20 13:31 CET

I en ny Briefing från FOI kommenterar Jakob Hedenskog den våldsamma utvecklingen i Ukraina. Den senaste utvecklingen och aktörerna beskrivs.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.