Skip to main content

Arktis och rymden

Nyhet   •   Maj 15, 2014 15:29 CEST

I en tvärvetenskaplig studie vid FOI har Arktis undersökts både ur ett
säkerhetspolitiskt och rymdteknologiskt perspektiv. I en ny rapport presenteras
de geostrategiska förändringarna och den teknologiska trenden.

Ett nytt Arktis håller på att växa fram. Aktiviteterna i
området intensifieras, ökad sjöfart, energi- och mineralutvinning och utökad militära
närvaron. Det nya Arktis är i stort behov av effektivare infrastruktur för
exempelvis telekommunikation. I en ny rapport från FOI av Niklas Granholm,
säkerhetspolitisk analytiker och forskaren Christer Andersson vid FOI beskrivs
den strategiska utvecklingen i Arktis samt de teknologiska möjligheterna och utmaningarna
på rymdområdet.

- Vi har kombinerat våra analyser av dels de snabba
strategiska förändringarna i området med den tekniska utvecklingen. Satellitbaserad
infrastruktur för kommunikation och övervakning, framtagen inom ramen för
internationellt samarbete, skulle bidra till säkerhets- och förtroendeskapande
åtgärder. Både för den civila säkerheten som för den militära, säger Niklas
Granholm.

Behovet av satellitsystem har ökat i Arktis. Samtidigt som
den teknologiska utvecklingen på rymdområdet har genomgått en stor förändring.
I dag finns möjligheterna att ta fram mindre och billigare specialanpassade
satellitsystem. Forskarna bedömer att dessa nya satellitsystem kommer att
används av flera länder tack vare lägre pris och förbättrad prestanda.

-Vikten har minskat, förmågan ökat samtidigt som kostnaden
sjunkit. Ledtiderna har dessutom kortats avsevärt, säger Christer Andersson.

I rapporten beskrivs tre generiska koncept av satellitsystem
och hur Sverige med dessa initiativ på rymdområdet skulle kunna medverka till
ett konstruktivt arbete för ökad säkerhet i den arktiska regionen.

-Vår förhoppning är att de konceptuella förslag som vi
presenterar kan ligga till grund för fortsatta fördjupade tekniska och
strategiska studier – med fördel i internationell samverkan, säger Niklas
Granholm.

-Vi hoppas att ett fortsatt arbete med studien kan bli
inledningen till ett stärkt samarbete mellan forskning och myndigheter på
rymdområdet, säger Christer Andersson.