Skip to main content

FOI demonstrerar övervakning mot bombfabriker

Nyhet   •   Sep 19, 2014 10:42 CEST

Ett nytt övervakningssystem för att hitta terroristers bombfabriker
visas på Totalförsvarets anläggning Grindsjön den 24 september.

Tre EU-finansierade forskningsprojekt har utvecklat ett nytt
system för att hitta illegala bombfabriker. Genom att använda sig av sensorer
installerade i avloppssystem, på hustak samt mobila enheter undersöks förmågan
att detektera startkemikalier som används för tillverkning av hemmagjorda
explosivämnen.

Sensorerna detekterar tid, plats, typ av ämne samt
koncentration. Informationen skickas till en kommandocentral, där den sammanställs
och presenteras i form av en karta på en datorskärm. Detta skulle kunna ge
polisiära myndigheter utökad förmåga att på ett tidigt skede lokalisera
illegala bombfabriker, och därmed en ökad chans att stoppa bombattentat.

Bombtillverkning kan ta tid och under tillverkningsfasen av
hemmagjorda bomber finns en ökad chans att kunna lokalisera bombfabriker.
Startkemikalier kan spridas i spårmängder till omgivningen och användande av
tillräckligt känslig teknik möjliggör dess detektion.

Projektdemonstrationen är finalen på ett flerårigt forskningsarbete
där ett antal olika organisationer i Europa arbetat med forskning och
utveckling. Journalister kan få möjlighet att delta.

Kontaktperson: Henric Östmark

Tid och plats: FOI/Grindsjön, onsdagen den 24 september

Läs mer i länk till FOI hemsida, kontakt mm.