Skip to main content

FOI-expert bedömer risker för penningtvätt

Nyhet   •   Aug 30, 2013 17:08 CEST

Idag presenterade Finansinspektionen sexton myndigheters
samlade bedömning av penningtvättriskerna inom landet. Forskare från FOI har
varit anlitade för metod- och analysstöd.

Arbetet med rapporten ”Penningtvätt – En nationell
riskbedömning” har letts av Finansinspektionen. FOI-forskaren Jonas Clausen
Mork, disputerad filosof från KTH, har fungerat som processtöd och medverkat
vid genomförandet av uppdraget. FOI har under många år arbetat med
riskbedömningsfrågor och har byggt upp en stark kompetens inom området.

- Min speciella inriktning som filosof är
besluts- och kunskapsteori, däribland riskfrågor. Jag studerar beslutsfattande
och bedömningar inför beslutsfattande. Jag har varit med att utveckla FORSA,
som är FOI:s egen riskanalysmetodik. Vi är en grupp här som över några års tid
har förfinat metodiken. Förra året så publicerade FOI en handbok som blev
väldigt populär som vi även har kurser i. Mitt avhandlingsarbete var relativt
abstrakt medan mitt arbete på FOI är mer tillämpad forskning. Här handlar det
om att ta fram arbetsmetoder som fungerar under begränsad tid och med
begränsade resurser och ändå få fram högkvalitativa resultat. I det här
specifika arbetet fick vi vidareutveckla och ta fram en delvis ny metodik
utifrån våra erfarenheter med FORSA, säger Jonas Clausen Mork.

Bedömningen som myndigheterna gjort ska ligga till grund
för regeringens kommande strategi för att motverka penningtvätt. Myndigheterna
som medverkat har vid flera tillfällen träffats för att genomföra ett
analysarbete tillsammans.

- Det är första gången en sådan här bedömning
görs på området. Sverige är dessutom bland de första i världen att göra
nationella riskbedömningar av penningtvätt. Alla länder som är med i FATF
(Financial Action Task Force) är sedan 2012 ålagda av organsationen att göra
dessa riskbedömningar, säger Jonas Clausen Mork.

Rapporten visar att penningtvätt sannolikt är ett
omfattande problem som omsätter mångmiljardbelopp. Ansvaret att motverka
penningtvätt delas av en stor grupp av aktörer från myndigheter och företag
till samhällsinstitutioner. Rapporten visar också att den svenska
lagstiftningen kring penningtvätt behöver ses över.