Skip to main content

FOI gör uppföljning av Sveriges bidrag till antipiratinsats

Nyhet   •   Dec 04, 2013 15:18 CET

Forskare vid FOI har analyserat det svenska bidraget till EU:s antipiratinsats. Bidraget från Sverige visar sig vara uppskattat och väl avpassat efter behoven.
 
Under 2013 bidrog Försvarsmakten för tredje gången till EU:s Operation Atalanta. Bidraget bestod av det oceangående patrulleringsfartyget HMS Carlskrona kompletterat med en helikopterenhet och en bordningsstyrka. Insatsen genomförs sedan 2008 för att skydda internationell sjöfart och avvärja pirathot i Adenviken och på den Indiska oceanen. Den studie som genomförts av Magdalena Tham Lindell och Anna Weibull, analytiker vid FOI:s enhet för fredsfrämjande insatser, har syftat till att identifiera lärdomar som kan bidra till fortsatt utveckling av Sveriges deltagande i fredsfrämjande insatser. Ett sextiotal intervjuer med bland annat regeringskansliet, Försvarsmakten, EU:s marina styrka samt andra medlemsstater i EU ligger till grund för slutsatserna.

- Det svenska deltagandet avslutades i Djibouti den 6 augusti. Samma kväll klev vi ombord på HMS Carlskrona för att under hemresans första tio dagar genomföra intervjuer med besättningen om deras erfarenheter från insatsen, berättar Anna Weibull. Detta gav oss en unik möjlighet att utöver intervjuer ta del av erfarenheter genom uppkomna samtal och att leva i den miljö som varit besättningens vardag dygnet runt i fyra månader.

Det svenska bidraget, benämnt ME03, visade sig väl avpassat för Operation Atalantas aktuella behov. I och med att sjöröveriet har minskat kraftigt sedan Försvarsmakten deltog 2010 var antalet incidenter betydligt färre denna gång. Den huvudsakliga uppgiften blev spaning mot den somaliska kusten där både piratläger och gisslan kunde observeras. Konstellationen av HMS Carlskrona, som är ett örlogsfartyg med en relativt sett liten vapenbestyckning, en flexibel helikopterenhet och bordningsstyrka med samverkansförmåga visade sig vara mycket väl avpassat för rådande förutsättningar i området under den här perioden. Dessutom härbärgerar HMS Carlskrona en omfattande sjukvårdsresurs som även stod till förfogande för de andra nationerna som ingick i insatsen.

-Att det var monsunperiod påverkade förvisso förmågan negativt men det är något som slår mot alla, såväl pirater som piratjägare, säger Magdalena Tham Lindell.
 
Studien från FOI visar att planeringsförutsättningarna klart förbättrats sedan de tidigare bidragen till Operation Atalanta men det finns en del behov av förbättringar vad gäller bland annat nyttan av att ha gjort en korrekt analys av kommande insatsuppgiften och hot och risker i området. Även om det till synes är gott om tid från det att regeringsbeslut fattas att ett bidrag ska skickas så tenderar förberedelsetiden att ätas upp av långsamma planeringscykler centralt vilket gör att besättningens förberedelser och utbildning inför insats minimeras och i vissa fall inte hanns med. Detta till trots har hela ME03 getts ett mycket gott betyg av andra nationer som verkade i området under samma tid och även internt inom Försvarsmakten ser man nyttan och behovet av att delta i denna typ av insatser, inte minst för att utgöra en rekryteringsplattform för blivande soldater och sjömän.