Skip to main content

Livsviktiga metaller kan bli svåra att få tag på

Nyhet   •   Maj 26, 2014 15:47 CEST

De sällsynta jordartsmetallerna är hörnstenar inom bland annat avancerad elektronik och energiproduktion. Men nästan all utvinning finns i Kina som därmed kontrollerar tillgång till metallerna.

Under 2011 höjde de kinesiska exportörerna priset på den sällsynta jordartsmetallen dysprosium från 285 USD/kg till 2 290 USD/kg. Med tanke på att dysprosium är en metall som är nödvändig för att göra magnetiska komponenter mindre känsliga för temperaturvariationer i exempelvis
vindkraftverk, elbilar, hårdiskar och mobiltelefoner var det allt annat än goda nyheter för den västerländska industrin. Att likartade sällsynta jordartsmetallers priser steg med 400-500 procent gjorde inte saken bättre. För det är inte bara pengar det handlar om. Ett större
problem ur en västerländsk synvinkel är att 95 procent av alla sällsynta jordartsmetaller
bryts i Kina. Och den kinesiska industrin slukar allt större mängder. 

– Kina vill hellre sälja elektroniska produkter än råvaror. Om tio år kommer kinesisk industri att använda alla sällsynta jordartsmetaller som bryts i Kina och inget kommer att gå på export, säger Steven Savage, forskningschef på FOI. 

Detta, tillsammans med det krig som gör tillgången till mineraler i östra Kongo osäker, har fått EU och enskilda nationer att på allvar starta en inventering för att kartlägga vilket metaller och andra mineraler som används i olika produktioner, varifrån de kommer och om leveranserna är pålitliga. Situationens allvar ökar av att försvarsmakter i hela världen är starkt beroende av fungerande elektronik och IT-system.

Vid konferensen Critical rare earth materials conference i Birmingham möttes ett 100-tal forskare för att dela kunskap i ämnet och för att se vilka möjligheter som finns för att hantera situationen. Ett antal åtgärder, publicerade i en FOI-rapport, diskuterades, som exempelvis att:

• försöka hitta alternativa metaller

• försöka hitta alternativa tekniska lösningar som inte är
beroende av sällsynta metaller

• skapa bättre metoder för återvinning av metallerna

• hitta fyndigheter värda att bryta. 

– Återvinning är svårare än man tror. Det är vindkraftverken och moderna motorer som på senare år förbrukat mest dysprosium och de är för nya för skrota. Ett annat problem är att metallerna finns i låg
koncentration i legeringar och är svåra att rena, säger Steven Savage.

I USA fanns fram till för drygt tio år sedan en gruva för sällsynta jordartsmetaller, men den stängdes av miljöskäl. Problemet är att metallerna, som inte är så sällsynta som deras namn antyder, förekommer i så låg koncentration att det innebär stor åverkan att utvinna dem. I Sverige finns
ett par intressanta områden för brytning av dysprosium, enligt Steven Savage.

– Exempelvis i Norra Kärr utanför Gränna, och i de
stora högar av krossad sten som blir över vid LKAB i Kiruna när järnmalmen
utvunnits, som innehåller små mängder sällsynta jordartsmetaller som kan bli
lönsamt att utvinna.