Skip to main content

Rysk informationskrigföring i teorin och praktiken

Nyhet   •   Mar 12, 2015 12:52 CET


Informationskrigföring har snabbt blivit en integrerad del av nutidens konflikter, vilket inte minst illustreras av kriget i Ukraina. I en ny FOI-rapport undersöks hur ryska militärteoretiker och officiella publikationer beskriver informationskringföringens roll, och belyser detta med några praktikfall.

I den ryska synen på modern krigföring väger informationskrigföringen tungt. Det moderna, allt digitalare medielandskapet och den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologierna har skapat en ny spelplan.

– I den ryska doktrinen är informationskrigföringen inte bara de ryska väpnande styrkornas ansvar. Tvärtom så anser ryska militärteoretiker att alla statens resurser ska samordnas för att påverka motståndaren, konstaterar Ulrik Franke, forskare vid FOI och författare till rapporten.

Enlig rysk doktrin och militärteori ska informationskrigföringen pågå kontinuerligt, såväl i fred som i krig. Ett exempel på en fredstida aktivitet är övningsmönstren för ryska militära flygplan. Aggressiv flygning kan sända budskap om rysk styrka, målmedvetenhet och militär förmåga.

-- Det är också slående hur politiserad informationskrigföringen blivit. I den ryska militärteoretiska debatten är numera regimens säkerhet det överordnade målet. I demokratier är regeringars popularitetssiffror ingen nationell säkerhetsfråga, men det är precis det vi nu ser hända i Ryssland, säger Ulrik Franke.

Den ryska synen på informationskrigföring påverkas också av uppfattningen att världen är ett nollsummespel, där globalisering anses minska den ryska säkerheten och Ryssland ligger efter västvärlden när det gäller teknologisk utveckling.