Skip to main content

Trump gör amerikansk säkerhetspolitik mer oberäknelig

Nyhet   •   Jan 29, 2018 13:39 CET

Donald Trumps inställning till amerikansk utrikespolitik riskerar att försvaga USA:s ställning mot andra stormakter. Det framgår av en undersökning som FOI har gjort om Trump som beslutsfattare.

Relaterat material

Rapporter

Länkar

Förståelsen av USA:s presidenter är viktig eftersom amerikansk försvars- och utrikespolitik påverkar stora delar av världen. På uppdrag av Försvarsdepartementet har Niklas Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI, därför gjort en studie om Trumps första år vid makten.

– Det är en särskild utmaning att försöka få grepp om Trumps syn på säkerhetspolitiken. Att som Trump inte ha någon tidigare politisk erfarenhet, eller åtminstone en motsvarande statstjänstemannabefattning, är ovanligt bland amerikanska presidenter. Det gör Trump mer oberäknelig, säger Niklas Rossbach.

Medan Obama stödde multilaterala arrangemang och samverkan med allierade, driver Trump en mycket mer protektionistisk linje. Främst engagerar han sig i internationella frågor som direkt påverkar amerikanernas säkerhet – som terrorism och Nordkoreas kärnvapenprogram. Det kan enligt rapporten leda till att USA:s globala position försvagas och att andra regionala stormakter flyttar fram sina positioner.

– Detta att han hävdar amerikanska intressen och inte vill göra så mycket för omvärlden är en syn som vi inte har upplevt sedan före andra världskriget. På lång sikt innebär det ett stort problem eftersom utrikes- och försvarspolitiken är så nära förknippad med presidentämbetet och ofta drivande. Nu riskerar presidentämbetet att försvagas, säger Niklas

Rossbach och tillägger:

– Trump-administrationens inställning kan försvåra för USA och dess allierade i Europa att tillsammans sätta den globala agendan.

En aktiv-negativ president

I studien har Niklas Rossbach använt sig av en analysmodell för presidenttyper. Sett utifrån den är Trump en så kallad aktiv-negativ president. Aktiv för att han vill förändra saker, negativ för att han för in negativ energi i det politiska systemet och tar fler konflikter än nödvändigt.

– Trumps burdusa stil kan innebära att vi får se förändringar i utrikespolitiken som leder till kontroverser inom USA:s politiska system. Det kan bli två olika läger med republikaner, dels frihandelsvänliga på den ena sidan, dels de som är mer åt Trumps protektionistiska håll på den andra.

Trots Trumps kontroversiella ledarstil finns det vissa likheter med Obama-administrationen. Precis som Obama har Trump velat begränsa USA:s militära insatser i länder, som i Irak och Afghanistan.

– Att vilja säkerställa strategisk återhämtning och inte göra för mycket med amerikanska medel i världen kännetecknar både Trump och Obama. Men i övrigt har de helt olika syn på omvärlden, konstaterar Niklas Rossbach.

Föreläsning om rapporten

Niklas Rossbach föreläser om sin analys den 30 januari kl. 9.00 på ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar. Det går att se i direktsändning eller i efterhand.

Läs mer och se sändningen>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster