Skip to main content

Tysklands försiktiga balansgång

Nyhet   •   Jan 31, 2017 09:09 CET

I en nyutkommen rapport tittar FOI närmare på Tysklands politik på säkerhets- och försvarsområdet och de steg som tagits under 2016.

Tyskland utgör Europas största ekonomi och har därför betytt mycket för Europa ur ett ekonomiskt perspektiv. Men under de senaste åren har landets betydelse för Europas säkerhet ökat. I en ny studie har FOI analyserat tysk säkerhets- och försvarspolitik, inklusive militär utveckling. Rapporten fokuserar på några teman som har varit särskilt framträdande i den tyska debatten under 2016.

Under det gångna året tog Tyskland flera steg mot ett större ansvar inom säkerhets- och försvarspolitiken. I juli 2016 antogs en ny vitbok som beskriver tysk säkerhetspolitik och framtida inriktning för försvarsmakten. En rad viktiga beslut har också fattats under 2016 för att anpassa den pågående försvarsreformen till den nya säkerhetspolitiska situationen.

Den nya vitboken beskriver tydligt Tysklands vilja att ta ett större ansvar, inte bara för ekonomin i Europa, utan också för säkerhets- och försvarspolitiken, säger Eva Hagström Frisell, forskare på FOI.
Men det är en balansakt, eftersom den tyska befolkningen inte visar ett entydigt stöd för Tysklands nya roll. Viss försiktighet krävs också för att inte omvärlden ska uppfatta Tyskland som en hegemoni.

EU och NATO är viktiga för Tyskland i den nya rollen, men landet behöver också stärkta bilaterala samarbeten. Att hitta samarbetspartners liksom att hantera den interna opinionen utgör viktiga framtida utmaningar

Flera av Tysklands traditionella samarbetspartners kommer att hålla val under 2017. Valutgången kan ändra förutsättningarna för deras bilaterala samarbete med Tyskland, men även inställningen till EU, säger Anna Sundberg, forskare på FOI. Oavsett utgången i höstens val kommer troligen Tyskland fortsätta på den inslagna vägen mot ett ökat ansvarstagande.