Skip to main content

Afghanistan och Centralasien efter 11 september – den säkerhetspolitiska utvecklingen

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2003 09:00 CEST

President Bush har sedan en tid talat om återuppbyggnaden av Irak. Med exemplet Afghanistan ska detta gå enligt planer.

Bush vet att den politiska segern inte är vunnen innan landet är byggt på nytt.

I en nyutkommen rapport från FOI analyserar forskaren Emma Sandström läget i Afghanistan och Centralasien efter nio elva: Afghanistan and Central Asia after September 11 - the Security-Political Development.

Hon konstaterar att Afghanistan är långt ifrån stabilt även om kriget upphört och målet om demokratiskt val nästa år i Afghanistan kommer att bli svårt att klara. Landet har inga demokratiska traditioner och såväl den rådande som en kommande regim kommer troligen att behöva amerikansk uppbackning - även militärt - för en lång tid framöver om den ska kunna behålla makten.

Afghanistan är ett patriarkaliskt samhälle, styrt av regionala ledare med olika etniska bakgrunder, varav många har bakgrunder som s k "warlords". Där finns 32 regioner. "Kabulister", "Heratianer", "Kandaharianer" och så vidare har skilda intressen.

Utländska intressen från främst USA, men även Ryssland, Pakistan, Indien och Iran påverkar den afghanska utvecklingen och bidrar till fortsatt regional, etnisk och religiös (!) splittring.

Jmfr intressen utanför Irak - Iran, Turkiet, Syrien och Jordanien kommer efter Bagdads fall jämte USA vilja spela en roll i landets och regionens utveckling.

Den karismatiske och i utlandet så populäre presidenten i Afghanistan, Hamid Karzai fungerar, enligt Emma Sandström, mer som en borgmästare över Kabul än ledare för landet.

Afghanistan har nästan 26 miljoner invånare och en mycket stor del av befolkningen är fortfarande beväpnad. Skärmytslingar pågår, särskilt i södra delen av landet där de amerikanska trupperna, som sammanlagt uppgår till cirka 8 000 soldater strävar efter att upprätthålla stabiliteten.

FN-sponsrade [godkända av säkerhetsrådet, men ej under formellt FN-mandat] ISAF - International Security Assistance Force, under våren ledd av Tyskland och Nederländerna som har svenskt bidrag arbetar också för stabilitet.

Ett problem som kommer att uppstå vid kommande val är att upprätta röstlängder. Någon folkbokföring existerar inte.

En springande punkt blir att skapa en regeringsform som stadfäster minoritetsskydd samt ett domstolsväsende som kan garantera detta.

Frågan är inte om Sharialagar (stening etc) ska inlemmas i grundlagen, utan hur de ska tolkas.

Svårigheterna är många i ambitionen att förvandla Afghanistan till ett demokratiskt land och med tanke på hur situationen ser ut idag lär det dröja många år innan ens en grundläggande nivå av säkerhet kan upprättas i Afghanistan, skriver Emma Sandström.

I fallet Afghanistan har det dock funnits en enighet hos det internationella samfundet - och i FN:s säkerhetsråd - om vad som behöver göras och en vilja att skjuta till resurser. I fallet Irak är den internationella splittringen så stark att återuppbyggnadsprocessen kan förväntas bli ännu mer komplicerad och utdragen än i fallet Afghanistan.

Mer information:
Emma Sandström 08-55 50 39 07, 070-364 33 61