Skip to main content

Arktis och kravaller under Forskarfredag

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:00 CEST

Kan man upptäcka katastrofer innan de har inträffat? Vilka politiska följder får klimatförändringarna i Arktis? Det är två ämnen som FOI bidrar med som dialoger under forskarfredag i Stockholm. Kom, lyssna och samtala med FOI:s forskare.

Att upptäcka katastrofen innan den har inträffat?
Fotbollsmatcher och rockkonserter ska vara lustfyllda upplevelser. Men när stora folkmassor samlas kan en olycka, ett upplopp eller större katastrof inträffa. Varje sådan händelse har ett förspel, ett sorts onormalt beteende. Om man kan upptäcka förspelet i tid kan kanske olyckan undvikas.

Möt Jörgen Ahlberg som är forskare vid FOI och leder EU-forskningsprojektet Adabts som har som mål att utveckla metoder för att upptäcka det onormala innan händelser inträffar.
Tid: 16.30, 26 september 2008
Plats: Stockholms Akademiska Forum, Kulturhuset, Sergels Torg, Stockholm

Vilka politiska följder får klimatförändringarna i Arktis?
Havsisen smälter mycket snabbare än vad forskarna och klimatmodellerna hittills visat vilket gör frågan om Arktis politiska framtid ännu mer aktuell. Kommer spänningen att öka mellan stormakterna som har kust mot ishavet och därmed anspråk på att utvinna olja, gas och mineraler? Eller kommer de att komma överens om att samarbeta kring utvinningen av ishavets resurser? Kommer det att leda till mer eller mindre miljöförstöring i det hittills orörda ishavet? Hur påverkas klimatförändringarna av politiken mellan stormakterna och hur påverkar stormaktspolitiken möjligheten att hantera klimatförändringarna?

Möt Peter Haldén, doktor i internationell politik och forskare vid FOI om klimatförändringar, säkerhetspolitik och Arktis.
Tid: 18.00, 26 september 2008
Plats: Lava Galleriet, Kulturhuset, Sergels Torg, Stockholm

Länk till forskarfredag: http://stockholm.forskarfredag.se/2008/

Kontakt
Johan Axell, Kommunikationsdirektör, johan.axell@foi.se, 08-555030 18, 070-277 0362

 

Bifogade filer

PDF-dokument