Skip to main content

Försvarsmaktens rekrytering i fokus

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 13:55 CEST

FOI har på regeringens uppdrag studerat Försvarsmaktens rekryteringsprocess. Idag överlämnas rapporten. Den grundläggande militära utbildningen, GMU, får positiva omdömen, men i den pågående omställningen går det även att åtgärda en del brister.

Den första juli 2010 övergick Sverige från värnplikt till ett försvar baserat på frivillighet. FOI har studerat en del av rekryteringsprocessen, från det att en person anmäler intresse till det att personen har gjort klart GMU, grundläggande militär utbildning, och därmed är anställningsbar för Försvarsmakten.

– Vi har funnit en hel del positiva tendenser i rekryteringen, säger Mattias Johansson, analytiker vid FOI. Antalet ansökningar har gått upp, under 2013 är ökningen 50 procent jämfört med tidigare år. Andelen kvinnor som söker visar också en positiv utveckling, och har ökat från 13 procent 2011 till 20 procent 2013. Den grundläggande militära utbildningen om 3 månader får också överlag väldigt goda omdömen.

Men brister i denna del av rekryteringsprocessen finns fortfarande. Samtidigt pågår redan vissa åtgärder och initiativ inom Försvarsmakten för att komma tillrätta med dessa. Under 2014 kommer till exempel urvalsprocessen att förändras, bland annat för att undvika oavsiktligt bortfall.

– Yrkesvägledningen inom Försvarsmakten behöver också förbättras för att få till en bra matchning mellan den sökandes förväntningar och intresse och det Försvarsmakten har att erbjuda. Det är också viktigt att man i omställningen systematiskt följer upp förändringar för att möjliggöra kontinuerlig anpassning, säger Mattias Johansson.

Urval- och rekryteringsprocess är bara en del av personalförsörjningen. Det återstår också många andra utmaningar för Försvarsmakten att hantera, till exempel minskande ungdomskullar, innan den nya personalförsörjningen kommer fungera fullt ut.

Läs mer och ladda ner uppdraget på
http://www.foi.se/sv/nyheter/Press--nyheter/Nyheter/2013/Forsvarsmaktens-rekrytering-i-fokus/

Kontakt
Mattias Johansson, analytiker, mattias.johansson@foi.se  Tel/mobil: 08-55 50 38 56
 


Bifogade filer

PDF-dokument