Skip to main content

FOI anmäler misstanke om sekretessbrott

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 16:33 CET

FOI förbereder en anmälan till Justitiekanslern (JK) efter misstanke om att det kan ha begåtts ett brott mot offentlighets- och sekretesslagen med anledning av de handlingar som publicerats bland annat på Sveriges Radios hemsida sedan den 6 mars. När anmälan har gjorts hanteras ärendet av JK, som beslutar om förundersökning ska inledas.

FOI kommenterar inget ytterligare rörande den kommande anmälan.