Skip to main content

FOI-forskarna i Irak juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 10:00 CEST

FOIs ledning kontaktades inte inför de två forskarnas resa till
Irak. Kontakt tog heller inte med Försvarsdepartementet i frågan. Det var ett misstag. Att forskarna skrivit på en överenskommelse med WTN om publiceringsrätt, var också misstag. Det säger idag FOIs ledning, som överväger vilka åtgärder som skall vidtas med anledning av händelsen.

FOI har ett övergripande uppdrag från regeringen att följa vad som händer över hela världen när det gäller massförstörelsevapen - nukleära, biologiska och kemiska. Uppdraget handläggs av en av FOIs sju avdelningar, NBC-skydd i Umeå.

Avdelningen, och dess chef Åke Sellström, har stort utrymme att agera på eget initiativ när det gäller att fullgöra uppdraget. I det aktuella fallet kom en förfrågan om hjälp från mediebolaget WTN, som sade sig har fått en mycket intressant kontakt i Irak som kunde visa bevis för tillverkning av materiel.

Ställd inför alternativet att den irakiska kontakten kunde försvinna om det blev dröjsmål beslöt Åke Sellström att sända ner två forskare, medarbetare på avdelningen, till Irak för att, tillsammans med WTN, ta reda på vad kontakten kunde innebära.

Åke Sellström kontaktade inte FOIs ledning i ärendet. Detta medförde att inte heller Försvarsdepartementet blev informerat. Han har rätt att beordra resor, men i det speciella fallet var detta ändå en felbedömning.

De två forskarna kom ner till Bagdad, och gjorde under en veckas tid (i mitten av juni) besök på olika platser i Irak, tillsammans med WTN. De utgav sig för att arbeta som experter som stöd för WTNs journalister. Detta ansågs vara den enda möjligheten för att på plats i Irak kunna granska de aktuella uppgifterna och intervjua den irakiska kontakten.

Forskarna fick skriva under en förbindelse att inte publicera vad de sett förrän efter fem år, om inte WTN dessförinnan utnyttjat materialet. Förbindelsen var ett villkor för att FOI-forskarna skulle få den irakiska kontakten. Att gå med på en sådan överenskommelse betecknar FOI ledning som felaktigt. Forskarna får inte skriva under en sådan sekretessförbindelse i avsikt att binda myndigheten.

FOI stod för alla kostnader förknippade med forskarnas besök (De har således inte fått någon ersättning av WTN).

FOI ser hela händelsen som mycket olycklig. Misstagen kan förklaras, men inte ursäktas, av brådskan, det speciella i kontakten och kanske också Sveriges speciella situation när det gäller kunskap om massförstörelsevapen - vi har en expertis på området som annars bara återfinns hos stormakterna. Myndighetens kontinuerliga engagemang i FNs vapeninspektioner i Irak under ca 10 år har också påverkat bedömningen.

FOI kommer nu att se över sina interna regler och rutiner för att försäkra sig och departementet om att denna unika händelse inte kommer att upprepas. Vilka ytterligare åtgärder som kan bli aktuella kommer att skyndsamt utredas.