Skip to main content

FOI utreder relation till företaget SSTI

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 16:58 CET

– FOI välkomnar uppdraget att svara på frågor om myndighetens relation till företaget SSTI. Arbetet har redan inletts och vi kommer att redovisa resultatet så fort vi kan, säger Jan-Olof Lind, generaldirektör för FOI.

FOI har i dag tagit emot en skriftlig begäran från Försvarsdepartementet om svar på frågor kring FOI:s relationer med företaget SSTI, Swedish Security Technology Innovation. Frågorna är dels om FOI förvärvat aktier eller andelar i bolaget eller gjort något annat tillskott av kapital i bolaget, dels om FOI på något annat sätt varit delaktig i bildandet eller driften av bolaget. Arbetet pågår och kommer snarast att redovisas till Försvarsdepartementet.

 – FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för försvar och säkerhet. Mycket av vår verksamhet är offentlig. Dock är frågor som rör samförståndsavtalet mellan Sverige och Saudiarabien omgärdade av sekretess. Detta medför begränsningar för mig och för FOI att kommentera den pågående debatten, säger Jan-Olof Lind.