Skip to main content

JK-anmälan om misstänkt sekretessbrott

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 09:05 CET

FOI har lämnat in en anmälan om misstanke om brott mot offentlighets- och sekretesslagen till Justitiekanslern (JK).

Anmälan görs med anledning av att FOI identifierat handlingar som kan misstänkas härröra från myndigheten och som publicerats på bland annat Sveriges Radios hemsida från den 6 mars 2012. FOI anser att JK bör pröva misstanken om det begåtts ett brott mot offentlighets- och sekretesslagen. Handlingarna innehåller enligt FOI:s uppfattning uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och rör Sveriges förbindelse med annan stat. Om de röjs kan det antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser.

- Det är principiellt mycket viktigt att vi på FOI lever upp till de höga sekretesskrav som åligger oss. Därför vill vi nu att JK utreder de här misstankarna, säger generaldirektör Jan-Olof Lind.

- FOI har inte efterforskat och kommer inte att efterforska källor till de uppgifter som blivit kända via medier. Det finns ett efterforskningsförbud som vi naturligtvis respekterar, avslutar Jan-Olof Lind.

Här finns hela anmälan att ta del av.