Skip to main content

-Lägg ned FMV

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2003 10:00 CEST

Lägg ner FMV, Försvarets materielverk, och inrätta ett civilt Statens materielverk med stark militär kompetens. Denna myndighet blir kund för hela statsförvaltningen.

Försvarsindustrin måste rikta sig såväl mot civila som militära kunder. Då är ett civilt Statens materielverk en förutsättning för att Sverige ska få fram ny försvarsmateriel.

Det skriver Försvarsberedningens ordförande Håkan Juholt (s) i senaste numret av tidskriften Framsyn (FOI och FHS) i upploppet mot nästa års försvarsbeslut.

Juholt menar också att ett departement för hot- och säkerhetsfrågor inrättas. Vidare ersätter en chef (med militär kompetens) för Försvarsmakten den nuvarande funktionen Överbefälhavaren.

När militära hot blir alltmer avlägsna måste vi använda, skriver Juholt, andra vägar än dagens anpassningsdoktrin. Successiva beslut ska ersätta det låsta läget där gamla metoder att föra strid förlamat det svenska försvaret.

Försvarsmakten har en unik uppgift, att föra väpnad strid. Då krävs en utvecklad - och delvis avvecklad - totalförsvarstanke.

Utveckling genom att bygga vidare på kompetens och materiel för att möta det stora kriget. Avveckling av den papperstiger som pryddes med rubriken "förberedelser för höjd beredskap". Vad vi ska ha, skriver Juholt, är vid behov en omedelbar krishanteringsförmåga.

Mer information:
Håkan Juholt 070-530 42 61