Skip to main content

Möt FOI i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 17:12 CEST

I år medverkar FOI:s forskare på hela nio seminarier i Almedalen. De flesta seminarierna sker på Säkerhetspolitiskt Sommartorg, Hamnplan 3, Visby. Möt oss där eller följ oss i webbsändningarna, direkt eller efteråt på www.sommartorg.se

Vi twittrar på @FOIresearch och finns oftast på hashtaggen #sommartorg.

Må 1 juli

Kl. 14-15. Northern Africa – a new Afghanistan?Magdalena Tham Lindell diskuterar Mali mm, bland annat med franske ambassadören Jean-Pierre Lacroix, och en av försvarsmaktens instruktörer i Mali, Daniel Ottosson. #sommartorg

Kl. 13.15 – 14.45. Kina utmanar världen. Jerker Hellström bidrar med ämnet Fred eller krig i Asien? Diskussion med Tomas Östros och fd ambassadör Börje Ljunggren. Plats: Högskolan Gotland. #kinadagen #JerkerHellstrom

Ti 2 juli

Kl. 9-10. Ny brottslighet skapar ny maffia. Carina Lamont diskuterar grov organiserad brottlighet, i post-konfliktmiljöer, i Europa och i Sverige. Med EU-kommissionär Cecilia Malmström och Johan Grenfors, tf rikskriminalchef. #sommartorg

Kl. 9-10.30. Ska svensk sjöfart påverka miljö- och säkerhetsutvecklingen? Niklas Granholm diskuterar sjöfarten och Arktis, bl.a. med riksdagspolitiker, förvarsmakten och Walleniusrederierna. Plats: Maritim Mötesplats, Gotlandsbolagets trädgård, Hamngatan 1.

Kl. 10.30-11.30. Samhällssäkerhet när marknaden styr – går det? Carolina Sandö bidrar med kunskap om hur krisberedskapen måste förändras efter avregleringarna när samhällets säkerhet bygger på kontrakt. Diskussion med MSBs GD Helena Lindberg och Four C strategies. #sommartorg

On 3 juli

Kl. 9-10. För hållbar fred måste kvinnor vara med. David Harriman i diskussion med Sofia Arkelsten (M) och Lena Ag, Kvinna till Kvinna, om hur Sverige kan bli en skarpare aktör för kvinnors möjligheter att påverka i fredsprocesser. # sommartorg

To 4 juli

Kl. 9-10. Säkerhet - var, hur och tillsammans med vem? FOI:s analytiker Mikael Eriksson och UI:s B Björn Fägersten diskuterar dagens säkerhetspolitiska utmaningar med försvarsminister Karin Enström. #sommartorg

Kl. 12.30-13.30. The spring that got lost – what happens in Yemen and Bahrain? Mikael Eriksson och reporter Bitte Hammargren diskuterar läget med Sayed Mohamed från Bahrain och Afrah Nasser från Yemen. #sommartorg

Fr 5 juli

Kl. 12.00 – 13.00. Instabilt läge i ett postrevolutionärt Libyen – hur bygger man en rättsstat? Kristina Zetterlund diskuterar utmaningarna för Libyens med reporter Bitte Hammargren och Rhodri Williams, ILAC, under ledning av Marika Griehsel. #sommartorg

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.