Skip to main content

Rysk forskning på 50+

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2003 10:00 CET

Det går utför i Ryssland för forskning och utveckling. I en ny rapport från FOI visar det sig att den forna stormakten nu ligger på plats 50-100 på världsrankingen i den civila FoU-serien.

Däremot har Ryssland lyckats bevara en större del av den sovjetiska militärtekniska förmågan än vad många bedömare trodde var möjligt i början av 1990-talet. Inom försvarsindustrin är de finansiella och strukturella problemen fortfarande större än de kunskapsmässiga.

Brist på pengar, misslyckade reformer i landet som stupat på korruption och konservativt tänkande, stor forskarflykt och hög medelålder bland forskarna har lett till att den forna supermakten nu spelar på nedre halvan i tabellen.

Inom den viktiga elektronikbranschen uppskattar FOI-forskarna att Ryssland ligger 5-10 år efter USA. Med tanke på att prestandan på datorer dubbleras inom loppet av två år har ryssarna en hel del att ta igen. Lyckas de med det?

Tittar vi i backspegeln ser vi

.en radikalt minskad sysselsättning inom den civila forskningen från 2 miljoner till 800 000 anställda och inom den militära från 1,5 miljoner personer till ca 500 000 under samma period.
.att omkring 50 000 forskare, framför allt matematiker, fysiker, kemister och biologer, nödgats lämna Ryssland för att arbeta i andra länder. Nästan samtliga har hamnat i väst. Antalet som lämnat forskningen men stannat kvar i Ryssland är ännu större.
.att nya begåvningar inte göre sig besväret medelåldern för akademiledamöterna har stigit till 70 år, för doktorer till 60 år och för licentiater till 55 år.
.att forskarlönerna har minskat med 80 procent. Långt ifrån alla doktorer och professorer har löner över existensminimum.

För ytterligare information kontakta
Wilhelm Unge 08-55 50 37 98
Jan Leijonhielm 08-55 50 37 52, 070-927 72 60 FOI Försvarsanalys