Nytt samarbete mellan finska och svenska sjöfartsklustret med syfte att nå miljö- och klimatmål

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 09:32 CEST

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 08:30 CEST

Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.

Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-utsläpp

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 14:04 CEST

Håkan Johansson blir ny ordförande för Föreningen Svensk Sjöfart

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 08:00 CEST

Svensk Sjöfarts årsmöte samlar Sjöfartssverige

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 09:00 CEST

Swedish Shipowners´ Association launches research strategy 2019–2023

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 10:00 CEST

Svensk Sjöfart lanserar forskningsstrategi 2019–2023

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 09:10 CEST

Den 10 april lanserar Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023. Strategin fokuserar på hållbar sjöfart och syftar till att uppnå stärkt konkurrenskraft, ökad välfärd och säkerhet, noll utsläpp samt social hållbarhet.

Sverige bör ratificera den globala konventionen för fartygsåtervinning

Nyheter   •   Apr 04, 2019 10:48 CEST

Sjöfarten överlämnar Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 10:05 CET

Svenska handelsflottan passerar 100-strecket

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2019 07:00 CET

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • caytrogblixnnamt.kqyihqdlsrjtrvwomik@sumweidshddipbg.snveaj
  • 031 - 384 75 12
  • 0707- 23 36 42

Om Föreningen Svensk Sjöfart

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Adress

  • Föreningen Svensk Sjöfart
  • Östra Larmgatan 1
  • 411 07 Göteborg
  • Sverige