Gå direkt till innehåll
Gemensam insats för fler fartygsbefäl

Pressmeddelande -

Gemensam insats för fler fartygsbefäl

Rekryteringsbehovet av fartygsbefäl till skärgårdssjöfart och kustsjöfart är stort. Nu har branschens aktörer träffat en överenskommelse att samverka för att årligen kunna erbjuda praktikplatser för att säkra försörjningen av rätt utbildat sjöfolk framgent.

Fartygsbefäl VII-utbildningen, en viktig utbildning inom sjöfarten, kräver välstrukturerade praktikplatser för att möjliggöra kompetensutveckling och yrkeserfarenhet för blivande sjöfolk. Men denna behörighet har hittills krävt 36 månaders däckstjänstgöring.

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har föreslagit en förordningsändring för att möjliggöra en mer flexibel väg och kortare väg med bibehållen kvalitet för utbildning till fartygsbefäl klass VII. Transportstyrelsen ska meddela föreskrifter om den fartygsförlagda utbildningens innehåll och längd. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Svensk Sjöfart, Trafikverket Färjerederiet och Sjöfartsverket betonar vikten av att den fartygsförlagda utbildningen bör uppgå till 6 månader, detta med hänvisning till att det idag är vad som gäller för den befintliga behörigheten till befälhavare klass VII inre fart.

Trafikverket Färjerederiet och Föreningen Svensk Sjöfart har lämnat in avsiktsförklaringar angående samarbete för att kunna erbjuda praktikplatser ombord. Även från Sjöfartsverkets sida ser man behovet av en förordningsändring för att underlätta sjöfolks väg till att nå behörigheten. Det är därför glädjande att samtliga tre parter har en god dialog kring samarbetet för att tillhandahålla praktikplatser. Gemensamt med andra aktörer i branschen ska de erbjuda 30 åretruntpraktikplatser per år.

- Vi är fortsatt mycket positiva till förslaget. Behovet av ändringen har påtalats från branschens sida under en längre tid och det är ett betydelsefullt första steg mot att etablera ett mer anpassningsbart utbildningssystem för sjöfarare, vilket kan attrahera både kommande generationer och de som vill karriärväxla till sjöfarten senare i livet. Det är mycket välkommet att Transportstyrelsen nu har påbörjat arbete med föreskriften, säger Johan Hartler, ansvarig för kompetensförsörjnings- och rekryteringsfrågor på Svensk Sjöfart.

Sjöfartsutbildningarna måste idag innehålla vissa element som beslutas av FN: sjöfartsorgan IMO (International Maritime Organization) och lyder under den så kallade STCW-konventionen. Enligt departementet finns det inget hinder i vare sig den internationella STCW-konventionen eller EU-rätten mot att införa en sådan alternativ praktikgrund.

- Om man fokuserar på de krav som finns i konventionen finns det möjlighet att korta ner utbildningen väsentligt och göra den mer attraktiv för dem som vill arbeta till sjöss och kanske också vill byta yrke mitt i livet. Därför är vi glada att kunna erbjuda sjömän 6 månaders praktik ombord för att fler ska kunna få behörighet fartygsbefäl klass VII enklare och med bibehållen kvalitet, säger Rickard Karlsson, operativ chef Trafikverket Färjerederiet.

Kontaktuppgifter:

Svensk Sjöfart:
Johan Hartler 076− 511 52 31

Trafikverket Färjerederiet:
Rickard Karlsson 070-724 67 88

Länk till regerings promemoria om flexiblare väg till fartygsbefäl klass VII.

Länkar till de nuvarande utbildningarna till fartygsbefäl klass VII:

Chalmers Tekniska Högskola.

Linnéuniversitetet.

Publicerad: 2024-01-31

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Kontakter

Andrea Roempke

Andrea Roempke

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0707 - 72 99 14

Föreningen Svensk Sjöfart - Svensk sjöfart transporterar samhället framåt

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen Svensk Sjöfart
Kungsgatan 45
41115 Göteborg
Sverige