Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Svensk väljs till ordförande för den europeiska redareföreningen

Svensk väljs till ordförande för den europeiska redareföreningen

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2019 14:23 CEST

Den 2 oktober valdes Claes Berglund in som ordförande för den europiska redarföreningen ”European Community Shipowners’ Associations” (ECSA). Claes är styrelseledamot i branschorganisationen Svensk Sjöfart och ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena.

Sjöfarten skapar arbetsmiljö i världsklass – följ med på resan

Sjöfarten skapar arbetsmiljö i världsklass – följ med på resan

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2019 08:00 CEST

Idag firas Världssjöfartens dag med temat ”Empowering women in the maritime sector” då hela den globala branschen efterfrågar fler kvinnor inom sjöfarten.

Nytt samarbete mellan finska och svenska sjöfartsklustret med syfte att nå miljö- och klimatmål
Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 08:30 CEST

Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.

Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-utsläpp
Håkan Johansson blir ny ordförande för Föreningen Svensk Sjöfart
Svensk Sjöfarts årsmöte samlar Sjöfartssverige
Swedish Shipowners´ Association launches research strategy 2019–2023
Svensk Sjöfart lanserar forskningsstrategi 2019–2023

Svensk Sjöfart lanserar forskningsstrategi 2019–2023

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 09:10 CEST

Den 10 april lanserar Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023. Strategin fokuserar på hållbar sjöfart och syftar till att uppnå stärkt konkurrenskraft, ökad välfärd och säkerhet, noll utsläpp samt social hållbarhet.

Sverige bör ratificera den globala konventionen för fartygsåtervinning
 Sjöfarten överlämnar Färdplan för fossilfri konkurrenskraft
Svenska handelsflottan passerar 100-strecket
Kreativa och hållbara lösningar på Framtida transporter
VD-bloggen: Förhoppningar för nästkommande mandatperiod
VD-bloggen: Ord betyder lite om de inte leder till handling
Svensk Sjöfart välkomnar AtoB@C Shipping som ny medlem
Svensk Sjöfarts medlem Furetank fick rätt i högsta förvaltningsdomstolen
Sjöfarten förbereder sig på krissituation

Sjöfarten förbereder sig på krissituation

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 08:14 CET

Den 17 december har Sverige drabbats av en militär kris - i alla fall enligt den sjöfartsövning som äger rum i Göteborg som syftar till att sjöfarten ska bli ännu bättre förbered på att kunna stötta samhället i krissituationer.

Inflaggning av Gotlandsbolagets miljövänliga nybygge
Handelssjöfartens konkurrenskraft försämras av nya avgiftshöjningar