Skip to main content

Nytt samarbete mellan finska och svenska sjöfartsklustret med syfte att nå miljö- och klimatmål

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 09:32 CEST

Fairway Forward, ett nytt samarbete mellan det finska och svenska sjöfartsklustret, har startats med syfte att samverka för att nå miljö-och klimatmål samt dela best practice.

För att främja samarbetet kommer ett seminarium och ”think tank” att äga rum i Helsingfors den 20 november 2019. Programmet kommer att innehålla exempel på best practice från varje land och en paneldiskussion med politiker och industriparter.

En stor del av samarbetet är också Helcoms Green Team där nästa möte äger rum den 3 september på ön Donsö, strax utanför Göteborg, under det stora evenemanget Donsö Shipping Meet.

- När megatrender som digitalisering och klimatförändringar förändrar världen står sjöfartssektorn inför stora utmaningar på global nivå. För att lösa dessa problem måste sjöfartsklustret arbeta tillsammans. Finland och Sverige är redan i framkant gällande nyskapande teknik och gröna metoder inom sjöfarten. Fairway Forward-samarbetet är en utmärkt plattform för att vi ska kunna arbeta tillsammans för att vidareutveckla effektiva miljö- och klimatlösningar i framtiden, säger Tiina Tuurnala, VD för Rederierna i Finland och ordförande för Finlands Sjöfartskluster.

- Både det svenska och finska sjöfartsklustret är förebilder när det gäller att arbeta med dessa ämnen och tillsammans kommer vi att bli starkare och kunna nå våra miljö- och klimatmål. Det är viktigt att industrin har en gemensam plattform för samarbete där vi kan dela med oss av både de bästa exemplen och utmaningar, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Deltagande organisationer i Fairway Forward är: Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Rederierna i Finland, Finlands hamnförbund (tillsammans med Hamnoperatörerna rf) och Finnish Marine Industries.

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.