Skip to main content

Alla ska kunna välja en bättre skola

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 17:34 CET

- En grundbult för friskolereformen är att alla ska kunna välja en bra skola. Innan det fria skolvalet var den enda vägen till skolval att flytta närmare den skola man ville till eller att betala för en plats i en privatskola. Det var en möjlighet bara de välbärgade hade. Det säger Cecilia Nykvist, vd på Friskolornas riksförbund i en kommentar till Bo Malmbergs studie som Ekot rapporterade om idag.

Ekot rapporterar idag om forskning som visar att det fria skolvalet ger ökad segregation. Föräldrar med goda socioekonomiska förutsättningar sägs välja bort vissa skolor på grund av den sociala eller etniska sammansättningen i skolan.

- En grundbult för friskolereformen är att alla ska kunna välja en bra skola. Familjebakgrunden ska inte vara avgörande. Innan det fria skolvalet, när en strikt närhetsprincip rådde, var den enda vägen till skolval att flytta närmare den skola man ville till eller att betala för en plats i en privatskola. Det var en möjlighet bara de välbärgade hade och man kan där lätt se uppenbara risker för både ökad boendesegregation och ökad skolsegregation, säger Cecilia Nykvist, vd på Friskolornas riksförbund.

- Idag har vi det fria skolvalet som gör det möjligt för alla att välja skola. I stället för att elever är bundna till skolan i bostadsområdet är skolvalet en möjlighet att bryta den segregation boendet skapar.

Inslaget i Ekot säger att det är medelklassen som använder det fria skolvalet i störst utsträckning och att det orsakar en segregerad skola.

- Vi tycker inte man kan nöja sig med att peka på skolvalet som ett problem för att bara vissa använder det. Problemet är att det finns skolor som inte håller måttet och att alla inte har samma kunskap om möjligheten till skolval och vilka alternativ som finns, säger Cecilia Nykvist.

– Vi vill stärka alla elevers möjlighet att aktivt välja den skola som är bäst för dem, både genom att öka informationen om det fria skolvalet, och genom att visa kvaliteten i olika skolor. Därför har vi tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram grunden till ett system som ska kunna användas i alla kommuner, och som ska göra det enkelt att jämföra och bedöma kvaliteten på olika skolor, avslutar Cecilia Nykvist.

För kommentarer:

Cecilia Nykvist, VD
08-762 77 01
cecilia.nykvist@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör
08- 762 78 04
magnus.johansson@friskola.se

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.