Giqtnq9rky93w0qveycs

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, kommenterar höstbudgeten

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 13:40 CEST

- Sverige har ett av de dyraste skolsystemen av länderna som kan jämföras genom OECD. Vi är troligen på en kostnadsnivå där mer pengar från statskassan som bäst har en marginell betydelse. Det finns saker att satsa på som sannolikt har större betydelse för att alla elever ska lyckas i skolan.

Wvseuybnwl1hprihrvd3

Så mycket betyder friskolorna i din kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 14:44 CEST

Med Friskolornas riksförbunds nya tjänst ”Kommunkartan” blir det lättare att hitta information om hur stor friskolemarknaden är i just din kommun. Kommunkartan finns på friskola.se/kommunkartan.

Giqtnq9rky93w0qveycs

Reepalu struntar i skolans kvalitet

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 11:01 CEST

- Utredaren blundar för alla chanser att förbättra utvärderingen av kvalitet i skolan. Det är uppenbart att han är ointresserad av att upptäcka och åtgärda skolor som inte ger alla elever det de har rätt till, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund i en kommentar när förbundet idag lämnar in sitt remissyttrande på Reepalus slutbetänkande.

Giqtnq9rky93w0qveycs

61.000 medarbetare och över 340.000 barn och elever brickor i cynisk politik – Friskolornas riksförbund kommenterar vinsttaksuppgörelsen

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2017 14:02 CEST

- Frågan är om något utredningsförslag har blivit så totalsågat av remissinstanser, tunga myndigheter såväl som företag, organisationer som kommuner, som Reepalus förslag om vinsttak. Trots detta går regeringen nu vidare med förslaget för skola och omsorg. Det är helt orimligt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Giqtnq9rky93w0qveycs

Skolkommissionen nedprioriterar kunskapsuppdraget

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 14:41 CEST

Idag lämnar Friskolornas riksförbund in sitt yttrande över Skolkommissionens betänkande. Förbundet beklagar att Skolkommissionen kommer med förslag som försvagar skolans kunskapsuppdrag, men välkomnar ökat fokus på professionen och på ledarskapet i skolan samt förslaget om ett aktivt skolval för alla.

Yuhsyaij8yb1sydrmuhb

​Nytt beslut: Medlemmar i Friskolornas riksförbund ska vara transparenta

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:10 CEST

Friskolornas riksförbund beslutade på sitt årsmöte att förskolor och skolor som är medlemmar i förbundet ska informera om kvalitet, personal, ekonomi, ägare, styrelse och etiska riktlinjer. Det är för att underlätta skolvalet och för att allmänheten ska kunna känna förtroende för branschen.

Giqtnq9rky93w0qveycs
P5c1jnrm1go0r6nmuwwu

”Bakvänd argumentation med ideologiska mål”

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 17:36 CEST

"Reepalus förödande lagförslag måste avfärdas. Satsa all kraft på kvalitetskrav och kvalitetsutveckling som är något positivt för barnen och personalen. En sådan utmaning är friskolorna gärna med på". Det skriver Ulla Hamilton i en replik till Ilmar Reepalu på DN Debatt.

Media no image

Ny styrelse i Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 16:14 CEST

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 27 april. Det blev även omval för vice ordförande Ulrica Bennesved som också är verksamhetschef för Älghults friskola.

Styrelsen fick två nya ledamöter.

Oscar Lundin driver företaget Verksamhetskraft, en tjänstebyrå med fokus på rådgivning, kommunikation och utbildning. Oscar producerar även podcasten Kreativ välfärd, han vann SM-guld i Ungt Företagande 2006 och har själv gått i friskola.

Lisa Oldmark är HR-direktör och ansvarig för kvalitetsfrågor i AcadeMedia. Lisa startade en av Pysslingens första grundskolor 1998 och har haft flera olika uppdrag inom Pysslingen, bland annat rektor och ledningsarbete med fokus på HR, kvalitet och kommunikation.

Hela Friskolornas riksförbunds styrelse vald vid årsmötet 27 april:

Ordförande:

Lars Leijonborg (omval)

Vice ordförande:

Ulrica Bennesved, verksamhetschef Älghults friskola (omval)

Ledamöter:

Marita Andersson, vd Inspira förskolor & skolor (omval)

Åsa Enström, rektor och utvecklingsledare Nytida (omval)

Sara Karlin, vd Atvexa (omval)

Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan (omval)

Oscar Lundin, Verksamhetskraft (nyval)

Bo Nyberg, rektor Källskolan (omval)

Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia (nyval)

Marie Pilfalk, rektor och delägare Broholmsskolan, (omval)

Ralph Riber, vd Internationella Engelska Skolan (omval)

Magnus Selberg, vd Nya Läroverket, (omval)

Kontakt:

Magnus Johansson, kommunikatör, tfn 072-222 78 04

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 27 april. Det blev även omval för vice ordförande Ulrica Bennesved som också är verksamhetschef för Älghults friskola. Styrelsen fick två nya ledamöter.

Läs vidare »
Giqtnq9rky93w0qveycs

Skolkommissionen vill ha ett aktivt skolval för alla

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 12:04 CEST

När Skolkommissionen nu har presenterat sina förslag kan vi konstatera att de slår fast att friskolorna och skolvalet är här för att stanna. Skolkommissionen vill dessutom att alla föräldrar ska göra ett aktivt skolval. - Det är väldigt bra att förslaget om aktiva skolval för alla finns med i betänkandet, den frågan har vi drivit länge, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Qy3pdh4irjruivd9cmcj

Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt välfärdsutredningens förslag om ett vinsttak

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 12:08 CET

Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt välfärdsutredningens förslag om ett vinsttak. Förslaget tvingar 77 procent av aktörerna till en rörelsemarginal under 2 procent - hårdast drabbas små och de ideella skolorganisationer. - Blir förslaget verklighet innebär det kaos i svensk skola i en tid då allt fokus borde ligga på kvalitet och att att vända resultatutvecklingen, säger vd Ulla Hamilton.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • info@friskola.se
  • 0722-22 78 04 / 08 - 762 78 04

Om Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Adress

  • Friskolornas riksförbund
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida