Yuhsyaij8yb1sydrmuhb

​Nytt beslut: Medlemmar i Friskolornas riksförbund ska vara transparenta

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:10 CEST

Friskolornas riksförbund beslutade på sitt årsmöte att förskolor och skolor som är medlemmar i förbundet ska informera om kvalitet, personal, ekonomi, ägare, styrelse och etiska riktlinjer. Det är för att underlätta skolvalet och för att allmänheten ska kunna känna förtroende för branschen.

Giqtnq9rky93w0qveycs
P5c1jnrm1go0r6nmuwwu

”Bakvänd argumentation med ideologiska mål”

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 17:36 CEST

"Reepalus förödande lagförslag måste avfärdas. Satsa all kraft på kvalitetskrav och kvalitetsutveckling som är något positivt för barnen och personalen. En sådan utmaning är friskolorna gärna med på". Det skriver Ulla Hamilton i en replik till Ilmar Reepalu på DN Debatt.

Media no image

Ny styrelse i Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 16:14 CEST

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 27 april. Det blev även omval för vice ordförande Ulrica Bennesved som också är verksamhetschef för Älghults friskola.

Styrelsen fick två nya ledamöter.

Oscar Lundin driver företaget Verksamhetskraft, en tjänstebyrå med fokus på rådgivning, kommunikation och utbildning. Oscar producerar även podcasten Kreativ välfärd, han vann SM-guld i Ungt Företagande 2006 och har själv gått i friskola.

Lisa Oldmark är HR-direktör och ansvarig för kvalitetsfrågor i AcadeMedia. Lisa startade en av Pysslingens första grundskolor 1998 och har haft flera olika uppdrag inom Pysslingen, bland annat rektor och ledningsarbete med fokus på HR, kvalitet och kommunikation.

Hela Friskolornas riksförbunds styrelse vald vid årsmötet 27 april:

Ordförande:

Lars Leijonborg (omval)

Vice ordförande:

Ulrica Bennesved, verksamhetschef Älghults friskola (omval)

Ledamöter:

Marita Andersson, vd Inspira förskolor & skolor (omval)

Åsa Enström, rektor och utvecklingsledare Nytida (omval)

Sara Karlin, vd Atvexa (omval)

Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan (omval)

Oscar Lundin, Verksamhetskraft (nyval)

Bo Nyberg, rektor Källskolan (omval)

Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia (nyval)

Marie Pilfalk, rektor och delägare Broholmsskolan, (omval)

Ralph Riber, vd Internationella Engelska Skolan (omval)

Magnus Selberg, vd Nya Läroverket, (omval)

Kontakt:

Magnus Johansson, kommunikatör, tfn 072-222 78 04

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 27 april. Det blev även omval för vice ordförande Ulrica Bennesved som också är verksamhetschef för Älghults friskola. Styrelsen fick två nya ledamöter.

Läs vidare »
Giqtnq9rky93w0qveycs

Skolkommissionen vill ha ett aktivt skolval för alla

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 12:04 CEST

När Skolkommissionen nu har presenterat sina förslag kan vi konstatera att de slår fast att friskolorna och skolvalet är här för att stanna. Skolkommissionen vill dessutom att alla föräldrar ska göra ett aktivt skolval. - Det är väldigt bra att förslaget om aktiva skolval för alla finns med i betänkandet, den frågan har vi drivit länge, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Qy3pdh4irjruivd9cmcj

Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt välfärdsutredningens förslag om ett vinsttak

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 12:08 CET

Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt välfärdsutredningens förslag om ett vinsttak. Förslaget tvingar 77 procent av aktörerna till en rörelsemarginal under 2 procent - hårdast drabbas små och de ideella skolorganisationer. - Blir förslaget verklighet innebär det kaos i svensk skola i en tid då allt fokus borde ligga på kvalitet och att att vända resultatutvecklingen, säger vd Ulla Hamilton.

Media no image

​Falu Frigymnasium tar emot utmärkelsen Bättre Skola 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 08:14 CET

Under tisdagen tar Falu Frigymnasium emot SIQs utmärkelse Bättre Skola 2016. Utmärkelsen uppmärksammas vid en ceremoni i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola, som äger rum i Örebro.

- Det är oerhört glädjande och inspirerande att ta del av allt bra som görs i landets skolor. Tyvärr domineras den allmänna beskrivningen av skolan av negativa bilder. För att underlätta för alla skolor att bli bättre behöver de framgångsrika arbetssätten få större uppmärksamhet och spridas mellan skolorna. Därför hoppas jag att nu många skolor, såväl kommunala som fristående nyfiket undersöker hur Falu Frigymnasium jobbar för att åstadkomma detta framgångsrika och systematiska kvalitetsarbete, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund och ledamot i domarkommittén.

SIQ driver den årliga utmärkelsen tillsammans med Skolverket på uppdrag av Utbildningsdepartementet sedan 2006. Syftet är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan.

Hela motiveringen till utmärkelsen

Med en föredömlig processtyrning utgör Falu Frigymnasium en klar inspirationskälla och nationell förebild för andra skolor, förskolor och verksamheter att lära av. Utvecklingen på skolan drivs framåt i ett årshjul utifrån processresultat och kundönskemål med ett brett engagemang från medarbetarna via team och systematiska dialoger mellan medarbetare och ledningen. Kundfokus i verksamheten är tydligt och användande av förbättringsverktyg är förankrat både bland lärare och elever. Skolan visar tydligt sambandet mellan val av arbetssätt, tillämpningen av dessa arbetssätt, uppföljningen av resultaten av tillämpningen och lärandet för att ständigt uppnå bättre resultat. Falu Frigymnasium är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016.

Intervju med Maria Pettersson, rektor Falu Frigymnasium

Mer om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Under tisdagen tar Falu Frigymnasium emot SIQs utmärkelse Bättre Skola 2016. Utmärkelsen uppmärksammas vid en ceremoni i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola, som äger rum i Örebro. Falu Frigymnasium får utmärkelsen för sin föredömliga processtyrning och sin starka kvalitetskultur.

Läs vidare »
Giqtnq9rky93w0qveycs

​Svenska elever bättre i PISA

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 12:01 CET

- Det kunskapsfokus som finns i skolan idag ger resultat. Med höga förväntningar på alla elever och bra ledarskap är mycket vunnet. Ett stort grattis till alla elever, lärare och skolledare som lyckats, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Giqtnq9rky93w0qveycs

​TIMSS 2015 - Positivt trendbrott för resultaten i svenska skolan

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 11:33 CET

Svenska elever blir bättre i matematik och naturvetenskap enligt TIMSS 2015. - Vi ska så klart inte vara nöjda med det här, men det är väldigt glädjande att vi ser en positiv utveckling. Både skolor och elever som gjort den här uppryckningen förtjänar ett erkännande för ett väl utfört arbete, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Giqtnq9rky93w0qveycs

​Friskoleföretagen bygger ut valfriheten

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 12:46 CET

Idag har Ilmar Reepalu lämnat sitt förslag om att begränsa vinster i välfärdsföretag. Ulla Hamilton, vd, Friskolornasriksförbund: - Friskoleföretagen bygger ut valfriheten i skolan och gör den tillgänglig för den breda allmänheten. Förslaget driver bort friskolorna och gör valfriheten till något som bara finns för ett fåtal, säger Ulla Hamilton.

Uikbyfyvmhq6p9gempkf

​Här finns de skolor som överpresterar mest

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 09:26 CEST

Trots fallande skolresultat präglas dagens skoldebatt om ägandet och inte skolresultat. Friskolornas riksförbund har sammanställt listor från de senaste fem läsåren över de skolor som enligt Skolverkets SALSA-statistik över- och underpresterar mest med tanke på elevernas bakgrund . Resultatet visar bland annat att 36 av 51 toppskolor var friskolor läsåret 2014/15.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • info@friskola.se
  • 0722-22 78 04 / 08 - 762 78 04

Om Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Adress

  • Friskolornas riksförbund
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida