​Samlad statistik om friskolor

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 14:35 CEST

I statistiksammanställningen Fakta om friskolor framgår att det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av totalt drygt 16 000 förskolor och skolor. De flesta aktörer i branschen är små, 9 av 10 driver bara en enhet. Mindre än 1 procent av alla aktörer driver 10 eller fler enheter.

Bjud in friskolorna, vi vill vara med och utveckla välfärden

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 11:00 CEST

Igår meddelade civilministern och gymnasieministern att de vill ha ett stopp för friskolor som är aktiebolag, i väntan på ett nytt förslag som begränsar friskolornas rörelsemarginaler.

Men idag beskriver deras kollega, finansminister Magdalena Andersson, att det finns ett enormt behov av bland annat nya förskolor och skolor med anledning av den demografiska utvecklingen.

- Det naturliga hade varit att i stället för att stoppa friskolor som är aktiebolag från att växa, bjuda in välfärdsföretagen till samtal om hur vi gemensamt löser den enorma utmaningen som välfärden står inför. Nu läggs hela bördan för utbyggnaden inom för-, grund- och gymnasieskolan på kommunerna. Det behöver inte vara så, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

- Det är sorgligt att Socialdemokraterna blåser till konflikt på ett sätt som riskerar att påverka utvecklingen inom välfärdsområdet och att försämra tillgången till bra förskolor och skolor. Frågan är vad partikollegorna ute i kommunerna tycker om gårdagens utspel, inte minst i de 17 kommuner som har över 100 000 invånare och där 60 procent av Sveriges befolkningsökning i gruppen 0-19 år beräknas ske till 2025.

- Våra medlemmar är bereda att hjälpa till i arbetet med att utveckla välfärden, säger Ulla Hamilton.

Länkar:

Rapport: Den snabba tillväxten av unga åldersklasser och framtida behov av friskoleplatser (Pdf)

Videointervju med rapportförfattare Peter Stein

Filmat seminarium om den demografiska utvecklingen där Peter Stein och SKL presenterar prognoser

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Ena dagen vill (S) att friskolor stoppas. Nästa dag presetaras det stora behovet av skolplatser som Sverige står inför. - Det naturliga hade varit att i stället för att stoppa friskolor som är aktiebolag från att växa, bjuda in välfärdsföretagen till samtal om hur vi gemensamt löser den enorma utmaningen som välfärden står inför, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Läs vidare »

Friskolornas riksförbunds kommentar till Socialdemokraternas utspel om friskolor och valfrihet i skolan

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:36 CEST

Idag kom Socialdemokraterna med nya besked om sin skolpolitik. Alla förslag riktade udden mot friskolor och möjligheten att välja skola.

- Det är cyniskt av Socialdemokraterna att välja att fokusera på de skolor där 18 procent av eleverna går, i stället för resterande 82 procent. Det kommer återkommande rapporter om stora brister när det gäller ordning och reda, kunskapsuppföljning, bristande resultat och ledarskap i kommunala skolor, med det blundar Socialdemokraterna för. Individens behov och önskemål saknas helt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Det fria skolvalet har starkt stöd och friskolor och skolval är en motvikt mot boendesegregation och dåligt fungerande kommunala skolor. Friskolorna är också nödvändiga för att klara kommande behov av skolplatser.

- Många Socialdemokratiska kommunpolitiker blir nog oroliga av det här utspelet som skulle innebära att friskolor inte kan bira till att avlasta kommunerna med att erbjuda bra skolor. De kommande åren växer gruppen 0-till-19-åringar med 390000. Om dessa förslag blir verklighet så får kommunerna ta hela den investeringskostnaden själva. Dagens utspel är orimligt och verklighetsfrämmande mot bakgrund av denna enorma utmaning som finns på välfärdsområdet, säger Ulla Hamilton.

- Valfrihet är en motvikt till närhetsprincipen som ensamt är det absolut största orsaken till segregerade skolor. Utan valfrihet slår boendesegrationen igenom fullständigt i skolorna och eleverna blir fast i sina bostadsområden. Därför borde alla kommuner ha ett obligatoriskt skolval.

Lärare i friskolor trivs bättre

Årets Jobbhälsoindex visar att lärare i friskolor är mer positiva till villkoren på deras arbetsplatser.

- Friskollärare hinner med arbetet bättre, är mer nöjda med högsta ledningen och de är också mer stolta över att berätta var de jobbar. Det finns helt enkelt inget samband mellan lönsamhet och dålig kvalitet i skolor, som ministrarna påstår. Forskare vid bl a IFN har visat att det tvärtom finns ett samband mellan just vinst och kvalitet, säger Ulla Hamilton.

Flera av de förslag som Socialdemokraterna lämnar idag har redan utretts och avfärdats av antingen utredaren själv eller av riksdagen. Så är det med förslaget om gemensam antagning och förslaget om vinstbegränsning.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

- Cyniskt av Socialdemokraterna att välja att fokusera på de skolor där 18 procent av eleverna går, i stället för resterande 82 procent. Individens behov och önskemål saknas helt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Läs vidare »

Privat anställda lärare mer stolta och nöjda än kommunala

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 08:43 CEST

Jobbhälsoindex för 2018 visar att anställda i friskolor är mer nöjda med villkoren på deras arbetsplats än kommunalt anställda. Det gäller t ex den fysiska arbetsmiljön, möjligheten att få stöd vid hög arbetsbelastning och den högsta ledningens förmåga att leda verksamheten. När gruppen lärare särredovisas ur hela personalgruppen blir skillnaden mellan privat och kommunalt anställda ännu större.

Ny styrelse i Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 16:34 CEST

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 19 april. Det blev även omval för vice ordförande Ulrica Bennesved, verksamhetschef för Älghults friskola.

Styrelsen fick två nya ledamöter.

Malin Johansson är utbildad civilingenjör i maskinteknik, skolledare och verksamhetsutvecklare inom Fridakoncernen sedan 2003 och sedan 2014 vd och koncernchef.

Annette Brodin Rampe är ny vd för Internationella Engelska Skolan. Annette har magisterexamen i industriell kemi, lång erfarenhet från kommunikationsbranschen och är bland annat styrelseordförande i Stillfront Group.

Hela Friskolornas riksförbunds styrelse vald vid årsmötet 19 april:

Ordförande:

Lars Leijonborg (omval)

Vice ordförande:

Ulrica Bennesved, verksamhetschef Älghults friskola (omval)

Ledamöter:

Marita Andersson, vd Inspira förskolor & skolor (omval)

Annette Brodin Rampe, vd Int. Engelska Skolan (nyval)

Malin Johansson, vd och koncernchef Fridaskolorna (nyval)

Sara Karlin, styrelseordförande Atvexa (omval)

Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan (omval)

Oscar Lundin, Verksamhetskraft (omval)

Bo Nyberg, rektor Källskolan (omval)

Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia (omval)

Marie Pilfalk, verksamhetschef Broholmsskolan, (omval)

Magnus Selberg, vd Nya Läroverket, (omval)

Kontakt:

Magnus Johansson, kommunikatör, tfn 072-222 78 04

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 19 april. Det blev även omval för vice ordförande Ulrica Bennesved, verksamhetschef för Älghults friskola. Annette Brodin Rampe, vd för Internationella Engelska Skolan och Malin Johansson, vd för Fridaskolorna valdes in som nya ledamöter.

Läs vidare »

​Pressinbjudan - Årsmöteskonferens med Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 16:56 CEST

I morgon, torsdagen den 19 april, arrangerar Friskolornas riksförbund årsmöteskonferens på Radisson Blu Royal Viking. Medverkar gör bl a Ulf Kristersson, partiordförande för Moderaterna. Då presenteras också rapporten Obligatoriskt skolval som visar vilka faktorer som är viktiga vid skolvalet i de kommuner som har obligatoriskt skolval.

​Friskolerektor är årets skolledare

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 11:42 CET

Hans Jakobsson, rektor på fristående ABB Industrigymnasium fick idag Stora Skolledarpriset. Bakom priset står Skolledarförbundet.

Hans Jakobsson får priset med följande motivering:

”…en skolledare med extraordinärt stark drivkraft att hela tiden förbättra sin verksamhet såväl vad avser kunskapsresultat som trivsel och engagemang hos elever och personal. Under hans tydliga ledning har verksamheten lyckats bryta begränsande mönster och skapat en kultur präglad av delaktighet, respekt och framtidstro där eleverna når synnerligen goda resultat. Genom ett omfattande samarbete med externa partners har han också gjort sin skola till ett nav för utvecklingen i regionen.”

I juryn för priset ingår Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Friskolornas riksförbund, Studentlitteratur, Sveriges Elevkårer samt Sveriges Elevråd, Svea, och Sveriges Skolledarförbund.

- Stort grattis till vår medlem! Det är oerhört viktigt att uppmärksamma personerna som leder bra verksamheter och hur de arbetar. Det är människorna i skolorna som är avgörande. Genom att lyfta fram och sprida goda exempel kan flera skolor bli så här bra skolor, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund och representant i juryn för Stora Skolledarpriset.

Skolledarnas pressrelease

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Hans Jakobsson, rektor på fristående ABB Industrigymnasium fick idag Stora Skolledarpriset. Hans får priset bland anant för sin extraordinärt starka drivkraft att hela tiden förbättra sin verksamhet.

Läs vidare »

​Friskolorna till Anna Ekström: Vi kommer - kommer du till oss?

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 11:38 CET

Anna! Tack för inbjudan till ett möte på departementet. Vi kommer, trots att ditt utspel andas mycket valrörelse och partipolitik. Önskan om kontakt mellan dig och friskolorna är ömsesidig. Vi har noterat att du vid dina många skolbesök runt om i landet undviker friskolor. Vi vill gärna träffa dig och tala om regeringens politik gentemot friskolor.

Orimligt tvinga in friskolorna i offentlighetsprincipen

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 15:09 CET

Regeringen vill att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. - Att tvinga små friskolor att leva upp till samma administrativa krav som stora kommuner och myndigheter är orimligt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

​Ny rapport: Historiskt stort behov av skolplatser

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 12:14 CET

Sveriges befolkning växer just nu i en takt som är historisk, födelsetalen är på en nivå som vi inte har sett sedan början av 1900-talet. Tillsammans med en akut lärarbrist och det hot regeringens politik utgör mot friskolorna blir utmaningen att erbjuda välfärd av god kvalitet till alla enorm.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • infifolu@fnmriuyskoaoldha.raseph
  • 0722-22 78 04 / 08 - 762 78 04

Om Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Adress

  • Friskolornas riksförbund
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida