Giqtnq9rky93w0qveycs

Skolkommissionen vill ha ett aktivt skolval för alla

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 12:04 CEST

När Skolkommissionen nu har presenterat sina förslag kan vi konstatera att de slår fast att friskolorna och skolvalet är här för att stanna. Skolkommissionen vill dessutom att alla föräldrar ska göra ett aktivt skolval. - Det är väldigt bra att förslaget om aktiva skolval för alla finns med i betänkandet, den frågan har vi drivit länge, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Qy3pdh4irjruivd9cmcj

Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt välfärdsutredningens förslag om ett vinsttak

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 12:08 CET

Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt välfärdsutredningens förslag om ett vinsttak. Förslaget tvingar 77 procent av aktörerna till en rörelsemarginal under 2 procent - hårdast drabbas små och de ideella skolorganisationer. - Blir förslaget verklighet innebär det kaos i svensk skola i en tid då allt fokus borde ligga på kvalitet och att att vända resultatutvecklingen, säger vd Ulla Hamilton.

Media no image

​Falu Frigymnasium tar emot utmärkelsen Bättre Skola 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 08:14 CET

Under tisdagen tar Falu Frigymnasium emot SIQs utmärkelse Bättre Skola 2016. Utmärkelsen uppmärksammas vid en ceremoni i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola, som äger rum i Örebro.

- Det är oerhört glädjande och inspirerande att ta del av allt bra som görs i landets skolor. Tyvärr domineras den allmänna beskrivningen av skolan av negativa bilder. För att underlätta för alla skolor att bli bättre behöver de framgångsrika arbetssätten få större uppmärksamhet och spridas mellan skolorna. Därför hoppas jag att nu många skolor, såväl kommunala som fristående nyfiket undersöker hur Falu Frigymnasium jobbar för att åstadkomma detta framgångsrika och systematiska kvalitetsarbete, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund och ledamot i domarkommittén.

SIQ driver den årliga utmärkelsen tillsammans med Skolverket på uppdrag av Utbildningsdepartementet sedan 2006. Syftet är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan.

Hela motiveringen till utmärkelsen

Med en föredömlig processtyrning utgör Falu Frigymnasium en klar inspirationskälla och nationell förebild för andra skolor, förskolor och verksamheter att lära av. Utvecklingen på skolan drivs framåt i ett årshjul utifrån processresultat och kundönskemål med ett brett engagemang från medarbetarna via team och systematiska dialoger mellan medarbetare och ledningen. Kundfokus i verksamheten är tydligt och användande av förbättringsverktyg är förankrat både bland lärare och elever. Skolan visar tydligt sambandet mellan val av arbetssätt, tillämpningen av dessa arbetssätt, uppföljningen av resultaten av tillämpningen och lärandet för att ständigt uppnå bättre resultat. Falu Frigymnasium är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016.

Intervju med Maria Pettersson, rektor Falu Frigymnasium

Mer om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Under tisdagen tar Falu Frigymnasium emot SIQs utmärkelse Bättre Skola 2016. Utmärkelsen uppmärksammas vid en ceremoni i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola, som äger rum i Örebro. Falu Frigymnasium får utmärkelsen för sin föredömliga processtyrning och sin starka kvalitetskultur.

Läs vidare »
Giqtnq9rky93w0qveycs

​Svenska elever bättre i PISA

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 12:01 CET

- Det kunskapsfokus som finns i skolan idag ger resultat. Med höga förväntningar på alla elever och bra ledarskap är mycket vunnet. Ett stort grattis till alla elever, lärare och skolledare som lyckats, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Giqtnq9rky93w0qveycs

​TIMSS 2015 - Positivt trendbrott för resultaten i svenska skolan

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 11:33 CET

Svenska elever blir bättre i matematik och naturvetenskap enligt TIMSS 2015. - Vi ska så klart inte vara nöjda med det här, men det är väldigt glädjande att vi ser en positiv utveckling. Både skolor och elever som gjort den här uppryckningen förtjänar ett erkännande för ett väl utfört arbete, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Giqtnq9rky93w0qveycs

​Friskoleföretagen bygger ut valfriheten

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 12:46 CET

Idag har Ilmar Reepalu lämnat sitt förslag om att begränsa vinster i välfärdsföretag. Ulla Hamilton, vd, Friskolornasriksförbund: - Friskoleföretagen bygger ut valfriheten i skolan och gör den tillgänglig för den breda allmänheten. Förslaget driver bort friskolorna och gör valfriheten till något som bara finns för ett fåtal, säger Ulla Hamilton.

Uikbyfyvmhq6p9gempkf

​Här finns de skolor som överpresterar mest

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 09:26 CEST

Trots fallande skolresultat präglas dagens skoldebatt om ägandet och inte skolresultat. Friskolornas riksförbund har sammanställt listor från de senaste fem läsåren över de skolor som enligt Skolverkets SALSA-statistik över- och underpresterar mest med tanke på elevernas bakgrund . Resultatet visar bland annat att 36 av 51 toppskolor var friskolor läsåret 2014/15.

Media no image

Välkommet avfärdande av kommunalt veto

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 15:01 CEST

Skolkostnadsutredningen föreslår varken kommunalt veto eller gemensamt kösystem för friskolor och kommunala skolor. Men kraven ökar på kommunerna att vara transparenta för att resursfördelningen ska bli rätt.

Skolkostnadsutredningen föreslår inget kommunalt veto. Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur kommuner kan få ett avgörande inflytande vid etablering av friskolor som drivs i vinstsyfte. Men någon sådant förslag lämnar alltså inte utredningen.

- Det är bra att utredningen har gått till botten med detta och konstaterar att svensk skola inte gynnas av att låta kommuner utesluta en viss organisationsform. Det är kvaliteten i utbildningen som är det viktiga och den avgörs inte av driftsformen, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Utredaren föreslår inte heller något gemensamt kösystem för friskolor och kommunala skolor, som de hade i uppdrag att göra.

- Det är fördomar och misstankar som ligger till grund för vad regeringen lagt utredningstid på, men de avfärdas av utredningen. Om vi nu kan lägga ett par av de ideologiska stridsfrågorna på hyllan så kan mer tid ägnas åt kvalitetsutveckling, säger Ulla Hamilton.

Ökad transparens

Utredningen föreslår också bland annat att det ställs krav på kommunerna att redovisa grunder för socioekonomisk fördelning, att dagens schablonberäkning för administrationskostnader ersätts med kommunens budgeterade kostnader och att kommunen ska stämma av den beslutade skolpengen mot det faktiska utfallet senast 30 september året efter bidragsåret.

- Vi välkomnar att flera av delarna i förslaget handlar om att öka transparensen i hur skolpengen beräknas. Det kan förhoppningsvis göra det enklare för våra medlemmar att få den ersättning de har rätt till. Idag tvingas många medlemmar gå till domstol för att få rätt ersättning, säger Ulla Hamilton.

Kontakt

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

ulla.hamilton@friskola.se

072-529 27 70

Magnus Johansson, kommunikatör

magnus.johansson@friskola.se

072-222 78 04

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Skolkostnadsutredningen föreslår varken kommunalt veto eller gemensamt kösystem för friskolor och kommunala skolor. Men kraven ökar på kommunerna att vara transparenta för att resursfördelningen ska bli rätt.

Läs vidare »
Yi0vwucjeplesip5rynv
P5c1jnrm1go0r6nmuwwu

​Reepaluutredningens jättemiss: analyserat fel bolag

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2016 07:34 CEST

Ilmar Reepalus vinstutredning har analyserat fel bolag. Bland bolagen i analysen finns till exempel Skid-VM i Falun AB, en Albansk kulturförening i Trelleborg, det kommunala näringslivsbolaget Karlsborgs Utveckling AB och Riksorganisationen för Sveriges Motorcyklister. Det skriver Friskolornas riksförbund och Utbildningsföretagen i en debattartikel i SvD Näringsliv idag.

Media no image

​Det är ledarskapet som brister – inte eleverna

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2016 08:51 CEST

Ledarskapet är för dåligt i de skolor där det behövs som mest. Det visar en ny rapport av Friskolornas riksförbund. I gruppen ”storstadsskolor med dåliga kunskapsresultat” ger personalen ledarskapet lägst omdöme.

- I skoldebatten ursäktas svaga resultat för ofta med barnens bakgrund. Och självklart har det betydelse, men det måste inte finnas en koppling mellan barnens bakgrund och hur bra personalen upplever styrningen av skolan, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Bäst ledarskap i friskolor

Bäst resultat får gruppen ”fristående skolor” med 8,3 poäng av 10 möjliga. Allra lägst resultat hittas på en kommunal skola med låga kunskapsresultat i Göteborg. Där har personalen gett endast 3,3 poäng till rektors förmåga att utveckla utbildningen.

- Ledarskapet är avgörande för en väl fungerande skola, men det är för dåligt på för många skolor i dag. För att ge alla elever goda förutsättningar för lärande och för att vända den negativa trenden i svensk skola måste skolutvecklingen handla mer om ledarskapet, säger Ulla Hamilton.

Rapporten presenteras i Almedalen

Rapporten presenteras på Friskolornas riksförbunds seminarium ”Är det eleverna eller ledarskapet som det är fel på i den svenska skolan?”.

Tid: Fredagen den 8 juli klockan 13.30 - 15.00

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 (Trädgården).

Länkar

Ladda ner rapporten här

Läs debattartikeln ”Ledarskapet – inte eleverna – är problemet”, av Ulla Hamilton på dagenssamhalle.se

Kontakt

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

ulla.hamilton@friskola.se

072-529 27 70

Magnus Johansson, kommunikatör

magnus.johansson@friskola.se

072-222 78 04

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Ledarskapet är för dåligt i de skolor där det behövs som mest. Det visar en ny rapport som Friskolornas riksförbund presenterar på ett seminarium i Almedalen, kl 13.30 på fredagen.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

09 Maj 08:00

Likvärdig skola handlar om organisation

2017-05-09, 08:00 - 09:00
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • info@friskola.se
  • 0722-22 78 04 / 08 - 762 78 04

Om Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Adress

  • Friskolornas riksförbund
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida