Skip to main content

Andelen elever i fristående skolor har ökat stadigt

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 12:51 CET

Kommentar till Dagens Nyheters artikel den 1 februari

I en artikel med rubriken ”Kampen om eleverna hårdnar bland friskolor” skriver Dagens Nyheter att friskolorna är i kris, eftersom några skolor har lagts ner och färre skolor startar nu än för fyra år sedan.

– Jag ställer mig frågande till resonemangen i artikeln. Antalet friskolor, och andelen elever som väljer fristående skola har ökat stadigt ända sedan friskolereformen infördes för tjugo år sedan. Det är alltså i första hand kommunala skolor som har fått färre elever. Först nu har friskolorna börjat märka av ett något mindre söktryck, säger Cecilia Nykvist, vd för Friskolornas riksförbund.

– Varje huvudman, privat eller kommunal, måste vara beredd på att antalet elever minskar när kullarna blir mindre. Kullarna på gymnasiet har minskat sedan 2008 och kommer att fortsätta minska i några år till innan kurvan vänder uppåt igen. Det har alla som driver skolor vetat om länge, och också förberett sig för.

– Just nu finns det inte utrymme för att starta så många nya skolor. De lokala skillnaderna är stora. På vissa håll, där inflyttningen är stor, kan det fortfarande behövas nyetableringar. Då är det viktigt att det inte blir för svårt att få tillstånd att starta. DN skriver att färre av ansökningarna beviljas, och det är något vi känner igen, och är oroade över. Bland annat har man nu kortare tid på sig att starta efter ett godkännande. Tidigare hade man två år på sig att öppna en ny skola, nu har den tiden kortats till ett år. Det kan göra att många avstår, eftersom det kan bli svårt att hinna få allt på plats i tid, avslutar Cecilia Nykvist.

 

För kommentarer:

Cecilia Nykvist, vd Friskolornas riksförbund ,08-762 77 01

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.